Usnesení č. 310

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 29. března 1995

 

k vládnímu návrhu zákona o státní statistické službě (tisk 1526)

 

Po odůvodnění předsedy Českého statistického úřadu ing. Edvarda Outraty, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Františka Kačenky a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 2

vložit nový odst. 8 tohoto znění: "(8) Identifikační číslo je číselný pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů.",

k § 3 odst. 2

slova "orgány státní správy" nahradit slovy "správní úřady",

k § 21 odst. 1

začátek upravit takto: "(1) Identifikační číslo se používá pro vedení celostátních...",

§ 30 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. června 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby společně s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny překontrolovali § 28 tohoto návrhu,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP