Usnesení č. 312

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 29. března 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (tisk 1473)

 

Po odůvodnění náměstka ministra financí České republiky prom. mat. Vladimíra Rudlovčáka, CSc., zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k čl. I

k bodu 4 - § 5 odst. 10

slova "který má uzavřeno" nahradit slovy "který uzavřel",

k bodu 7 - § 9 odst. 1 písm. a)

slovo "podnikatelům" nahradit slovem "subjektům",

k bodu 7 - § 9 odst. 1 písm. e)

- vypustit,

- ostatní písmena přeoznačit,

k čl. II

- vypustit,

- dosavadní čl. III označit jako článek II,

dosavadní čl. III zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP