Usnesení č. 314

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 29. března 1995

 

k vládnímu návrhu zásad zákona, kterým se upravují některá práva a povinnosti při vydávání a veřejném šíření periodického tisku a kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1560)

 

Na návrh zpravodaje poslance Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje vládě České republiky realizovat předpoklad uvedený v čl. 17 odst. 5 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP