Usnesení č. 322

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 3. května 1995

 

k zásadám zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, předložené posl. P. Severou a dalšími (tisk 1572)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Pavla Severy, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

bere na vědomí zásady zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, předložené posl. P. Severou a dalšími (tisk 1572) s tím, že

1. souhlasí se zásadami č. 1 a 3,

2. nesouhlasí v zásadě č. 2 s druhým odstavcem, se zásadou č. 5 a dále v zásadě č. 6 s písm. a),

3. souhlasí s ostatními zásadami s připomínkami:

k zásadě č. 2

- v prvním odstavci slova "§ 234" nahradit slovy "§ 234 odst. 2 a 3" a slova "§ 241" nahradit slovy "§ 241 odst. 2 a 3",

- promítnout uplatnění zásady č. 2 do § 41 a násl. a do § 61 a násl.,

k zásadě č. 4

doporučuje se v paragrafovaném znění vztáhnout tuto úpravu jen na některé závažnější trestné činy,

k zásadě č. 7

v paragrafovaném znění v důvodové zprávě uvést:

- jaká je věková hranice trestní odpovědnosti v zemích Evropské unie,

- jaká je úprava v zemích Evropské unie.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP