Usnesení č. 323

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 3. května 1995

 

k státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 1994 kapitoly Ústavní soud

 

Po úvodním slově předsedy Ústavního soudu JUDr. Zdeňka Kesslera, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Františka Kačenky a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby schválila státní závěrečný účet České republiky za rok 1994 kapitoly Ústavní soud,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP