Usnesení č. 326

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 3. května 1995

 

k návrhu posl. V. Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1583)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců RNDr. Václava Exnera, CSc., zpravodajských zprávách posl. MUDr. Mileny Kolářové a JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP