Usnesení č. 329

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 4. května 1995

 

k vládnímu návrhu zákona o ochranných známkách (tisk 1639)

 

Po odůvodnění předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ing. Ladislava Jakla, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jiřího Bílého a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 10 odst. 2

slovo "neodůvodněně" nahradit slovy "bez odůvodnění",

§ 44 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1995.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP