Usnesení č. 331

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 10. května 1995

 

k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 (tisk 1692)

 

Po odůvodnění zástupce Ministerstva financí České republiky ing. Havla, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Františka Kačenky a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby schválila vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 (tisk 1692),

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP