Usnesení č. 340

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 11. května a 1. června 1995

 

k vládnímu návrhu zásad zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče (tisk 1585)

 

Po odůvodnění náměstka ministra zdravotnictví JUDr. Aleše Dvouletého, zpravodajských zprávách posl. MUDr. Mileny Kolářové a JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

zásadu č. 1 označit jako zásadu č. 2 a zásadu č. 2 označit jako zásadu č. 1

k dosavadní zásadě č. 1

slova "oprávněná osoba" nahradit např. slovy "poskytovatel zdravotní péče",

k dosavadní zásadě č. 2

- v prvním odstavci lékařskou revizní činnost dát do souladu s ostatními zákony, zejména se zákonem o zdravotní pojišťovně,

- ve třetím odstavci vyjádřil výbor pochybnost, zda výčet je bez vad, zejména pokud se týká soudního lékařství, kastrace a asistované reprodukce in vitro. V paragrafovaném znění podrobněji zpřesnit tento výčet ve smyslu maximálně možného zúžení a zároveň tak, aby mohlo být zabráněno zneužití těchto specializovaných léčebných postupů a uvážit, zda je vůbec nutné rozlišovat mezi oprávněnými osobami nestátními a státními,

k dosavadní zásadě č. 2 a k zásadě č. 4

v souvislosti s projednáváním dořešit budoucí postavení jeslí,

k zásadě č. 3 písm. n)

dát do souladu s připravovaným zákonem o sociální pomoci, zejména s postavením obcí,

k zásadě č. 4 písm. a)

v paragrafovaném znění podrobně specifikovat co je "specializovaná ústavní péče",

k zásadě č. 5

ve druhém odstavci slova "zdravotní péči" nahradit slovy "dostupnou zdravotní péči",

k zásadě č. 7

ve třetím odstavci

- v paragrafovaném znění zvážit kvalifikované důvody pro které lze odmítnout,

- zkrátit lhůtu 12 měsíců,

k zásadě č. 9

zakotvit ingerenci profesních komor,

k zásadě č. 9 odst. 2 písm. f)

přesněji formulovat tak, že postačí příslib oprávnění užívat prostory,

k zásadě č. 10 odst. 2

vypustit,

k zásadě č. 14

dát do souladu s připomínkami k zásadě č. 7,

k zásadě č. 15

zvážit, zda jsou pokuty stanoveny v adekvátní výši a zda není v souvislosti s tímto zákonem třeba upravit i zvláštní část trestního zákona,

k zásadě č. 18

do případného výčtu v písm. b) zařadit ordinaci klinických psychologů,

k části páté

zvážit a dořešit podmínky způsobilosti a vzdělávání zdravotnických pracovníků vč. financování,

k zásadě č. 35

dořešit užívání správního řádu,

k zásadě č. 36

při přípravě paragrafovaného znění pečlivě přezkoumat tuto zásadu s ohledem na již získané oprávnění,

k zásadě č. 37

v paragrafovaném znění dát do soulatu s připomínkami k předcházejícím zásadám,

k zásadě č. 38 bodu 4.

upravit v návaznosti na připomínku k zásadě č. 9,

k zásadě č. 39

účinnost zákona stanovit s minimálně šestimesíční legisvakancí,

II. doporučuje zvážit, zda by Ministerstvo zdravotnictví předložilo v paragrafovaném znění

- návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče

- návrh zákona o ochraně veřejného zdraví

- návrh zákona o zdravotní péči jako jediný zákon.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP