Usnesení č. 350

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. září 1995

 

k vládnímu návrhu devizového zákona (tisk 1870)

 

Po odůvodnění náměstka ministra financí prom. mat. Vladimíra Rudlovčáka, CSc., zpravodajské zprávě posl. Miroslava Novotného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 2 odst. 2

slova "orgánům územní samosprávy" nahradit slovy "územním samosprávným celkům",

k § 3 odst. 5

vypustit druhou a třetí větu,

k § 30 odst. 1

vypustit slova "§ 3 odst. 5 a",

k § 32

odst. 1 označit jako odst. 3

odst. 2 označit jako odst. 1

odst. 3 označit jako odst. 2

k § 32 dosavadnímu odst. 1

první věta zní: "(3) Nouzový stav v devizovém hospodářství může vyhlásit vláda při nepříznivém vývoji platební bilance, který bezprostředně a vážně ohrožuje platební schopnost vůči zahraničí nebo vnitřní měnovou rovnováhu České republiky.",

k § 32 odst. 4

slova "v odstavci 2 nebo v odstavci 3" nahradit slovy "v odstavci 1 nebo v odstavci 2",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Miroslav NOVOTNÝ v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP