Usnesení č. 351

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. září 1995

 

k vládnímu návrhu zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci (tisk 1717)

 

Po odůvodnění ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s touto připomínkou:

§ 3 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.",

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ

zpravodajka výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

ing. Ivan MAŠEK v.r.

ověřovatel výboru

místopředseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP