Usnesení č. 362

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 11. října 1995

 

k návrhu posl. S. Grosse a dalších na vydání ústavního zákona o referendu (tisk 1874)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Ladislava Nedorosta, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje vložit nový čl. 6 tohoto znění:

"Čl. 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.",

II. nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem.

 

Marek BENDA v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP