Usnesení č. 367

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 15. listopadu 1995

 

k zahraniční pracovní cestě do Polska

 

Po úvodním slově předsedy ústavně právního výboru JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor se usnesl, že

I. s odvoláním na usnesení organizačního výboru č. 601 ze dne 1. listopadu 1995 uskuteční zahraniční pracovní cestu do Polska ve dnech 28. 11. až 2. 12. 1995, a to ve složení

 

JUDr. Miloslav Výborný

předseda výboru

KDU-ČSL

JUDr. Anna Röschová

místopředsedkyně výboru

ODS

Marek Benda

 

KDS

JUDr. Jiří Bílý

 

nezařazený

JUDr. František Kačenka

 

ČMUS

Eva Matoušková

 

ODA

 

II. pověřuje předsedu ústavně právního výboru JUDr. Miloslava Výborného, aby předal toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

III. pověřuje předsedu ústavně právního výboru JUDr. Miloslava Výborného k dalším jednáním týkajícím se výše uvedené zahraniční pracovní cesty.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP