Usnesení č. 368

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 15. listopadu 1995

 

k plánu zahraničních styků ústavně právního výboru v I. pololetí 1996

 

Po úvodním slově předsedy ústavně právního výboru JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

s odvoláním na usnesení organizačního výboru č. 595 ze dne 19. října 1995 předpokládá

- přijetí delegace poslanců ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky (reciproční návštěva, hrazena z prostředků Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky),

- event. přijetí delegace poslanců norského parlamentu (reciproční návštěva).

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP