Usnesení č. 369

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 15. listopadu 1995

 

k návrhu státního rozpočtu na rok 1996 - kapitola Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky

 

Po odůvodnění vedoucího správy Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky JUDr. Ctirada Hajdy a po zpravodajské zprávě posl. Miroslava Novotného

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem rozpočtu Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky na rok 1996 ve výši

- příjmů 528 tis. Kč,

- výdajů 60 940 tis. Kč

II. pověřuje zpravodaje posl. Miroslava Novotného, aby tento závěr výboru tlumočil na jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny za účasti zpravodajů ostatních výborů.

 

Miroslav NOVOTNÝ v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP