Usnesení č. 370

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 15. listopadu 1995

 

k návrhu státního rozpočtu na rok 1996 - kapitola Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti ing. Pavla Pelanta, zpravodajské zprávě posl. Miroslava Novotného, vyjádření zástupce Ministerstva financí ing. Cysaře a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem rozpočtu Ministerstva spravedlnosti České republiky na rok 1996 s následující změnou:

zvýšit neinvestiční výdaje o 507 284 tis. Kč v důsledku přijetí zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců,

II. vyslechl souhlasné stanovisko správce kapitoly přednesené náměstkem ministra spravedlnosti ing. Pavlem Pelantem k návrhu na změnu rozpočtu Ministerstva spravedlnosti na rok 1996 podle § 103 odst. 3 zákona o jednacím řádu,

III. pověřuje zpravodaje posl. Miroslava Novotného, aby tento závěr výboru tlumočil na jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny za účasti zpravodajů ostatních výborů.

 

Miroslav NOVOTNÝ v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP