Usnesení č. 373

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 5. prosince 1995

 

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva (tisk 1892)

 

Po úvodním slově ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva (tisk 1892) s tím, že podle článku 4 odst. 2 písm. b) této Dohody učiní česká strana při ratifikaci prohlášení následujícího znění: "Ustanovení článku 4 odst. 2 písm. a) Dohody nebude uplatňováno vůči státním občanům České republiky.",

II. zaujímá stanovisko, že Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva není mezinárodní smlouvou ve smyslu čl. 10 Ústavy České republiky.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda a zpravodaj výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP