Usnesení č. 378

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 18. ledna 1996

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (tisk 1953)

 

Po odůvodnění náměstka ministerstva zemědělství ing. Václava Slavíčka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (tisk 1953) schválila,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto vládnímu návrhu zákona tuto změnu:

V čl. II slova "1. 1. 1996" nahradit slovy "1. července 1996",

III. pověřuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. zmocňuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podala jako zpravodajka zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

 

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

zpravodajka výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP