Usnesení č. 381

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 25. ledna 1996

 

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva (tisk 1892)

 

Po úvodním slově předsedy ústavně právního výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného, vyjádření ministra zahraničních věcí doc. ing. Josefa Zieleniece, CSc., a po rozpravě

ústavně právní výbor

zaujímá stanovisko, že Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva je mezinárodní smlouvou ve smyslu čl. 10 Ústavy České republiky.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP