Usnesení č. 382

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 9. února 1996

 

k sjednocení stanovisek ústavně právního výboru a branného a bezpečnostního výboru k vládnímu návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) (tisk 1763)

 

Po vyjádření zpravodajce posl. ing. Ivana Maška a po podrobné rozpravě

ústavně právní výbor

setrvává na svém usnesení č. 375 z 22. listopadu 1995 a 17. ledna 1996 k vládnímu návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) (tisk 1763).

 

ing. Ivan MAŠEK v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP