Usnesení č. 383

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 21. února 1996

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (tisk 2012)

 

Po odůvodnění náměstka ministra zemědělství ing. Pavla Rybníčka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (tisk 2012) schválila,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto vládnímu návrhu zákona tuto změnu:

Čl. IV zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1996.",

III. pověřuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. zmocňuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podala jako zpravodajka zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

 

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

zpravodajka výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP