Usnesení č. 384

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 21. února 1996

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. (tisk 2034)

 

Po odůvodnění ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. (tisk 2034) schválila,

II. pověřuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

III. zmocňuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podala jako zpravodajka zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru,

IV. zmocňuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

 

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

zpravodajka výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP