Usnesení č. 387

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 28. února 1996

 

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednané ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 (tisk 2031)

 

Po odůvodnění zástupkyně Ministerstva spravedlnosti JUDr. Ireny Státníkové, zpravodajské zprávě posl. MUDr. Mileny Kolářové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednané ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 (tisk 2031) schválila,

II. pověřuje zpravodajku výboru posl. MUDr. Milenu Kolářovou, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

III. zmocňuje zpravodajku výboru posl. MUDr. Milenu Kolářovou, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podala jako zpravodajka zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

 

MUDr. Milena KOLÁŘOVÁ v.r.

Petr KOHÁČEK v.r.

zpravodajka výboru

ověřovatel a předsedající výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP