Usnesení č. 388

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 28. února 1996

 

k návrhu posl. D. Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutí, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. (tisk 2024)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců JUDr. Dalibora Matulky, zpravodajské zprávě posl. ing. Viktora Dobala a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh posl. D. Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutí, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. (tisk 2024) schválila,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tuto změnu:

Čl. II zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1996.",

III. pověřuje zpravodaje výboru posl. ing. Viktora Dobala, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. zmocňuje zpravodaje výboru posl. ing. Viktora Dobala, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru,

V. zmocňuje zpravodaje výboru posl. ing. Viktora Dobala, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

 

ing. Viktor DOBAL v.r.

Petr KOHÁČEK v.r.

zpravodaj výboru

ověřovatel a předsedající výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP