Usnesení č. 390

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 28. února 1996

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (tisk 2042)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ing. Vladimíra Zemana, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Františka Kačenky a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (tisk 2042) schválila,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tuto změnu:

Čl. II zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1996.",

III. pověřuje zpravodaje výboru posl. JUDr. Františka Kačenku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. zmocňuje zpravodaje výboru posl. JUDr. Františka Kačenku, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

 

JUDr. František KAČENKA v.r.

zpravodaj výboru

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP