Usnesení č. 393

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 29. února 1996

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 2091)

 

Po odůvodnění náměstka ministra financí prom. mat. Vladimíra Rudlovčáka, CSc., zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jiřího Vyvadila a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. se usnesl, že vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 2091) z nedostatku času nebude projednávat,

II. pověřuje zpravodaje výboru posl. JUDr. Jiřího Vyvadila, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

III. zmocňuje zpravodaje výboru posl. JUDr. Jiřího Vyvadila, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

 

JUDr. Jiří VYVADIL v.r.

Marek BENDA v.r.

zpravodaj výboru

ověřovatel a předsedající výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP