Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 1. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 1. schůze, 25. června 1996

Následující část


(Schůze zahájena ve 14.10 hodin.)

Předsedající Milan Uhde


I. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Předsedající Milan Uhde


II. Slib poslanců

Poslanec Karel Ledvinka


III. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejich funkcionářů

Poslanec Robert Kolář


IV. Návrh předsedajícího na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jiří Vlach


V. Sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář
Předsedající Milan Uhde

(Schůze přerušena v 15.08 hodin.)


Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP