Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 2. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 2. schůze, 2. července 1996

Následující část


(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Gross


I. Návrh na zasedací pořádek v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Miloš Zeman


II. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Václav Exner
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena ve 14.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.14 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


III. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o postavení a způsobu volby stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Jan Vik
Poslanec Vojtěch Filip


IV. Návrh na zřízení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vik
Předseda PSP Miloš Zeman


V. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Poslanec Václav Exner
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Ivan Mašek
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 15.43 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.01 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Dalibor Matulka


VI. Informace předsedy volební komise Poslanecké sněmovny o lhůtách na podání návrhů poslaneckých klubů

Poslanec Robert Kolář


VII. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec František Brožík
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Stanislav Gross
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 16.36 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.40 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman


I. Návrh na zasedací pořádek v jednacím sále Poslanecké sněmovny


(Schůze přerušena v 17.50 hodin.)


Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP