Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 3. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 3. schůze, 25. července 1996

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


I. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Koháček
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 10.36 hodin.)
(Schůze zahájena v 11.15 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Milan Uhde
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Josef Borák
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Orel
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jan Klas
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 12.02 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 12.28 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 12.36 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.05 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Uhde
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 14.20 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Exner


II. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 247/1995Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 9

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Libor Novák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 15.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)


III. Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Martin Smetana
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Martin Smetana
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jindřich Nehera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze opět zahájena v 17.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


III. Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy

Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr dopravy ČR Martin Říman
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr dopravy ČR Martin Říman
Poslanec Pavel Maixner
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno v 18.28 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jan Vik


IV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Místopředseda PSP Jiří Vlach


V. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach


VI. Návrh volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Robert Kolář
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Robert Kolář


VII. Návrh volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář


VIII. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Robert Kolář


IX. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 19.10 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.34 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


II. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 247/1995Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 9

Místopředseda PSP Jiří Vlach


X. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě, podle sněmovního tisku 1 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vilém Holáň


XI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996, podle sněmovního tisku 2 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jozef Wagner


XII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu, podle sněmovního tisku 6 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vilém Holáň


XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, podepsaný v Oslu dne 14. června 1994, podle sněmovního tisku 7 - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Václav Frank


XIV. Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám

Poslanec Jozef Wagner


XV. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1996

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


VIII. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Robert Kolář


IX. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu členů stálých delegací do meziparlamentních organizací - druhé kolo volby

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Vojtěch Filip


VI. Návrh volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 20.35 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP