Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Pořad 3. schůze

3. schůze (23., 24., 25., 26. července 1996)


Zahájení schůze

I. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Projednávání, část č. 1 (24. července 1996)
Projednávání, část č. 2 (25. července 1996)

II. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 247/1995Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 9

Projednávání, část č. 1 (25. července 1996)
Projednávání, část č. 2

III. Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy

Projednávání, část č. 1 (25. července 1996)
Projednávání, část č. 2

IV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Projednávání (25. července 1996)

V. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (25. července 1996)

VI. Návrh volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Projednávání, část č. 1 (25. července 1996)
Projednávání, část č. 2

VII. Návrh volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (25. července 1996)

VIII. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Projednávání, část č. 1 (25. července 1996)
Projednávání, část č. 2

IX. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání, část č. 1 (25. července 1996)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (26. července 1996)

X. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě, podle sněmovního tisku 1 - prvé čtení

Projednávání (25. července 1996)

XI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996, podle sněmovního tisku 2 - prvé čtení

Projednávání (25. července 1996)

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu, podle sněmovního tisku 6 - prvé čtení

Projednávání (25. července 1996)

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, podepsaný v Oslu dne 14. června 1994, podle sněmovního tisku 7 - prvé čtení

Projednávání (25. července 1996)

XIV. Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám

Projednávání (25. července 1996)

XV. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1996

Projednávání (25. července 1996)

XVI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu členů stálých delegací do meziparlamentních organizací - druhé kolo volby

Projednávání (25. července 1996)Přihlásit/registrovat se do ISP