23. - 26. července 1996

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1996

2. volební období

3. schůze

23. až 26. července 1996

Těsnopisecká zpráva o schůzi

Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

II. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 247/1995Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 9

III. Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy

IV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

V. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

VI. Návrh volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

VII. Návrh volební komise na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

VIII. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

IX. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

X. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě, podle sněmovního tisku 1 - prvé čtení

XI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996, podle sněmovního tisku 2 - prvé čtení

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu, podle sněmovního tisku 6 - prvé čtení

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, podepsaný v Oslu dne 14. června 1994, podle sněmovního tisku 7 - prvé čtení

XVI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu členů stálých delegací do meziparlamentních organizací - druhé kolo volby

XV. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1996

XVI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu členů stálých delegací do meziparlamentních organizací - druhé kolo volby


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP