Úterý 23. července 1996

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

23. července ve 14.05 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Zeman, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP J. Honajzer, místopředsedkyně PSP P. Buzková a 192 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti J. Kalvoda, místo-předseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, ministr P. Bratinka, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy M. Říman, ministr hospodářství J. Schneider, ministr životního prostředí J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr obrany M. Výborný, ministr kultury J. Talíř.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

24. července v 9.03 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Zeman, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP J. Honajzer, místopředsedkyně PSP P. Buzková a 193 poslanců.

Za vládu České republiky předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, ministr P. Bratinka, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy M. Říman, ministr hospodářství J. Schneider, ministr životního prostředí J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr obrany M. Výborný, ministr kultury J. Talíř.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

25. července v 9.03 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Zeman, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP J. Honajzer, místopředsedkyně PSP P. Buzková a 192 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti J. Kalvoda, místo-předseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, ministr P. Bratinka, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy M. Říman, ministr hospodářství J. Schneider, ministr životního prostředí J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr obrany M. Výborný, ministr kultury J. Talíř.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

26. července v 9.05 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Zeman, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP J. Honajzer, místopředsedkyně PSP P. Buzková a 186 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti J. Kalvoda, místo-předseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, ministr P. Bratinka, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy M. Říman, ministr hospodářství J. Schneider, ministr životního prostředí J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr obrany M. Výborný, ministr kultury J. Talíř.

1. den schůze (23. července 1996)

Přítomni:

Předseda PSP M. Zeman, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP J. Honajzer, místopředsedkyně PSP P. Buzková a 192 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti J. Kalvoda, místo-předseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, ministr P. Bratinka, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy M. Říman, ministr hospodářství J. Schneider, ministr životního prostředí J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr obrany M. Výborný, ministr kultury J. Talíř.

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 3. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Dnes mezi nás přijde prezident České republiky pan Václav Havel. Jeho návštěvu, která bude první v tomto volebním období, očekávám před začátkem projednávání žádostí vlády České republiky o vyslovení důvěry. O jeho příchodu vás budu ještě informovat.

Nyní mě dovolte, abych se vrátil k našim bezprostředním úkolům.

Třetí schůzi Poslanecké sněmovny jsem svolal podle § 51 odst. 1 a 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Na návrh organizačního výboru jsem stanovil pořad této schůze, který vám byl doručen na pozvánce odeslané dne 16. července t. r.

Prosím, abyste se nejdříve všichni přihlásili hlasovacími kartami a sdělil mně, zda někdo žádá náhradní kartu. Takže pan ministr Kočárník obdržel náhradní kartu č. 2. Ptám se, kdo z poslanců žádá ještě o vydání náhradní karty. (Nikdo se nehlásil). Není tomu tak.

Nyní je naším úkolem určit jako obvykle dva ověřovatele naší schůze. Očekávám proto nejprve vaše návrhy. Předkládá někdo, kolegyně a kolegové, návrh na ověřovatele této schůze? (Nikdo se nehlásil). Není tomu tak. V tomto případě jsem povinen předložit vám návrh vlastní.

Podle schválení ověřovatelů doporučuji, aby ověřovateli třetí schůze Poslanecké sněmovny byli pan poslanec Jaroslav Orel a paní poslankyně Hana Škorpilová. Ptám se, zda jsou poslanci přítomni. Je přítomen pan poslanec Orel? Je přítomen. Je přítomna paní poslankyně Škorpilová? Je mi potvrzováno, že ano.

V tomto případě nechávám hlasovat o tom, zda.Poslanecká sněmovna souhlasí, aby ověřovateli její třetí schůze byli poslanci Jaroslav Orel a Hana Škorpilová.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování s pořadovým číslem 1 skončilo s tímto výsledkem: ze 196 přítomných bylo 178 pro, nikdo proti, nehlasovalo 17.

Návrh na ověřovatele byl přijat. Konstatuji tedy, že ověřovateli třetí schůze jsou poslanci Jaroslav Orel a Hana Škorpilová.

Kolegyně a kolegové, protože předpokládám konání této schůze i ve čtvrtek, žádám určené ověřovatele, aby se ihned ujali své funkce a zkontrolovali přihlášky poslanců k ústním interpelacím na předsedu vlády, případně na vládu a na jednotlivé členy, se seznamy v počítači.

Než ověřovatelé tuto svou práci skončí - a znovu je prosím, aby ji ihned zahájili - seznámím vás s omluvami poslanců případně členů vlády na jednání této schůze.

Až dosud jsem obdržel 3 omluvy. Omluvu na dnešní den od pana poslance Miroslava Grégra - toto bych si rád ale ověřil, protože jsem ho viděl mezi námi - dále omluvu od pana poslance Stanislava Bělehrádka - konstatuji, že tato omluva byla zřetelně zrušena - a konečně omluvu od pana poslance Vladimíra Budinského. Konstatuji, že tato omluva zrušena nebyla.

Tím jsem vás seznámil s omluvami členů Poslanecké sněmovny.

Dovolte mně, kolegyně a kolegové, abych vás poprosil, abyste se v celém rozsahu schůze hlásili do rozpravy pokud možno písemně; odkazuji na jednací řád, který stanoví, že písemné přihlášky mají přednost před přihláškami ústními. Pokud vystoupíte bez písemné přihlášky, prosím vás, abyste se představili, protože to urychlí jak naše vzájemné seznámení, tak i práci stenografické služby v sále. Děkuji vám za pochopení.

Nyní se ptám ověřovatelů, zda již mají k dispozici seznam poslanců, kteří se přihlásili k ústním interpelacím a zda jsou schopni mně ho v tomto okamžiku předat.

Je tomu tak?

Dosud vidím, že tento seznam není. Pokud tedy budete souhlasit, dovolte mi, abych před tím, než tento seznam obdržím, vás proto, abychom zbytečně neztráceli čas, informoval o krocích, které jsem učinil před konáním této schůze.

V úterý 2. července jsem obdržel dopis od předsedy vlády pana Václava Klause, ve kterém mě informoval, že vláda schválila návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Vláda využila svého práva podle ustanovení § 99 zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a navrhla, abych vyhlásil ohledně projednání tohoto vládního návrhu zákona stav legislativní nouze, a to pouze na dobu jeho projednání a schválení.

Zároveň jsem byl požádán, abych rozhodl, že uvedený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání v době vyhlášeného stavu legislativní nouze.

Dne 4. července jsem svým rozhodnutím č. 4 vyhlásil stav legislativní nouze do 16. července tohoto roku. Dále jsem rozhodl podle § 99, odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o projednání předloženého vládního návrhu zákona ve zkráceném jednání a přikázal jsem jej ústavně právnímu výboru k projednání a předložení usnesení do 15. července tohoto roku.

V pondělí 15. července jsem svým rozhodnutím č. 6 prodloužil stav legislativní nouze do 5. srpna 1996. Podle § 99, odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze posoudit před projednáním návrhu pořadu schůze, zda stav legislativní nouze trvá. A pokud potvrdíme trvání stavu legislativní nouze, je ještě třeba, abychom se vyjádřiti podle odstavce 5 téhož paragrafu, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného zákona ve zkráceném jednání.

O těchto věcech bychom nyní měli hlasovat. Dříve však, než přistoupím k hlasování, táži se opět ověřovatelů, zda již mohou informovat o seznamu poslanců přihlášených k ústním interpelacím.

Zdá se, že seznam je tentokrát mimořádně rozsáhlý, z čehož vyplývá, že ho ověřovatelé ještě nemají k dispozici. Apeluji proto na jejich jistě nepochybnou pracovní morálku, ale abych nezdržoval ostatní poslance, dovoluji si vám navrhnout, aby do doby, než tento seznam dostanu, jsme nevyhlašovali zbytečnou přestávku, ale abychom pokračovali hlasováním týkajícím se stavu legislativní nouze.

Chtěl bych připomenout, že usnesení ústavně právního výboru ke zmíněnému vládnímu návrhu zákona jsme dostali jako sněmovní tisk 9/1. Tímto tiskem se ale budeme zabývat teprve tehdy, až posoudíme skutečnosti, které nám ukládá § 99, odst. 4 a 5.

Táži se tedy nejprve, zda jsou námitky proti trvání stavu legislativní nouze, který jsem vyhlásit.

Zahajuji na toto téma rozpravu a ještě než tak učiním, dovolte mi, abych konstatovat, že pan poslanec Milan Loukota má náhradní kartu č. 3, pan poslanec Petr Zajíc má náhradní kartu č. 4.

Přihlášky, tedy písemné přihlášky, k tomuto tématu jsem zatím nedostal. Ptám se proto poslanců, zda si někdo přeje vystoupit v rozpravě k bodu, který se týká legislativní nouze. Hlásí se pan poslanec Sládek.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, stanovisko Klubu Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa k tomuto bodu je zcela jednoznačné. Zákonodárci v minulém volebním období přece měli dostatek času na to, aby úpravy volebního zákona projednali včas a nemusel se vůbec žádný stav legislativní nouze vyhlašovat. Takže podle našeho názoru je to zcela jednoznačně lajdáctví toho minutého parlamentu. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Sládkovi. Přeje si v této rozpravě ještě někdo vystoupit? Není tomu tak,

V tomto případě, když dovolíte, nechám proběhnout hlasování, kterým vyjádříte svůj názor a potom se vrátím k seznamu ústních interpelací, který jsem právě obdržel.

Byly tady vysloveny námitky, nechám tedy hlasovat o tom, zda Sněmovna potvrzuje stav legislativní nouze. Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 2 skončilo tímto výsledkem: ze 198 přítomných pro návrh 154, proti 25, nehlasovalo 19. Konstatuji tedy, že Sněmovna svým usnesením potvrdila stav legislativní nouze.

Nyní mi dovolte, abych se vrátil k předchozímu bodu programu, poděkoval ověřovatelům za zpracování seznamu ústních interpelací. Nejdříve bych přečetl ústní interpelace adresované předsedovi vlády p. Václavu Klausovi, případně vládě jako celku a poté ústní interpelace, které jsou adresovány jednotlivým ministrům. Vzhledem k tomu, že seznam je poměrně obsáhlý, rád bych poprosil pracovníky Kanceláře, aby současně pro informaci poslanců tento seznam rozmnožili a rozdali na lavice.

Na pana předsedu vlády Václava Klause se s ústními interpelacemi přihlásili tito poslanci: pan Martin Smetana, pan Sládek Miroslav, pan Vrcha Oldřich, pan Krampera Zdeněk, pan Maixner Pavel, pan Smetana Martin, pan Novák Jaroslav, pan Nehera Jindřich, pan Krejsa Josef, pan Loukota Milan, opět, a to dvakrát pan Krampera Zdeněk, a čtyřikrát Vrcha Oldřich.

Na ostatní členy vlády se svými interpelacemi přihlásili tito poslanci: pan poslanec Jan Vik dvakrát na pana ministra Jana Kalvodu, pan poslanec Vik dvakrát na pana ministra Jana Rumla, pan poslanec Zajíc dvakrát na pana ministra Josefa Luxe, pan Šmucr rovněž dvakrát na pana ministra Josefa Luxe, pan Pavel Maixner na pana ministra Ivana Pilipa, pan Pavel Maixner na pana ministra Vodičku, pan Miroslav Sládek na pana ministra Jana Rumla, pan Miroslav Sládek na pana ministra Jana Kalvodu, pan Milan Loukota na pana ministra Vladimíra Dlouhého, pan Milan Loukota na pana ministra Jana Rumla, pan Martin Smetana na pana ministra Martina Římana, pan Jindřich Nehera na pana ministra Jana Rumla, pan Martin Smetana na pana ministra Jana Stráského, pan Zdeněk Krampera na pana ministra Jana Rumla, pan Novák Jaroslav na pana ministra Josefa Zielence, pan Pavel Maixner na pana ministra Jindřicha Vodičku, pan Vrcha Oldřich na pana ministra Martina Římana, pan Petr Vrzáň na pana ministra Ivana Kočárníka, a to dvakrát, pan Krejsa Josef na pana ministra Jana Kalvodu, a to rovněž dvakrát, paní Zuzana Rujbrová na pana ministra Ivana Kočárníka, pan Jaroslav Štrait na pana ministra Jindřicha Vodičku, pan Krampera Zdeněk na pana ministra Ivana Kočárníka, Miloslava Výborného, opět Ivana Kočárníka a Jana Rumla, pan Martin Smetana na pana ministra Martina Římana, pan Oldřich Vrcha na pana ministra Jiřího Skalického a konečně pan Oldřich Vrcha na pana ministra Martina Římana.

Omlouvám se, vážení kolegové, že jsem z důvodu úspory času nečetl i témata interpelací, protože budou obsažena v písemném materiálu, který obdržíte na svoje lavice.

Nyní se přihlásil pan místopředseda Vlach. Uděluji mu slovo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pane předsedo. Jenom poznámka k technice - opravdu bych doporučoval, aby se množil a rozdával teprve rozlosovaný seznam a ne tento sumář.

Předseda PSP Miloš Zeman: Záleží, kolegové, na přání poslanců, protože v seznamu, který jsem dostal, byly uvedeny i tématiky interpelací, pokud samozřejmě byly specifikovány. Pokud si poslanci nebudou přát dostat tento seznam, ale až seznam vylosovaných interpelací, budu respektovat jejich přání. Myslím si, že daleko nejjednodušší je, když o návrhu pana místopředsedy Vlacha rozhodneme hlasováním.

Kdo tedy podporuje návrh, aby poslanci nedostali tento seznam interpelací, ale až seznam interpelací vylosovaných, "nechť stiskne ruku a zdvihne tlačítko".

Ano, já jsem čekal, kdy mě postihne toto přeřeknutí a vidím, že konečně nastalo, cítím se osvobozen. Tedy nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku, opravuji se. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Takže mohu konstatovat, že hlasování pořadové číslo 3 skončilo tímto výsledkem: z přítomných 198 poslanců pro tento návrh bylo 153, opravuji 163, proti 3 a nehlasovalo 32. Konstatuji tedy, že návrh pana místopředsedy Vlacha byl přijat.

Nyní prosím, aby proběhlo, pokud nejsou připomínky k předneseným jmenným seznamům - a já se táži pro pořádek -jsou takové připomínky? Nevidím nikoho, kdo by měl připomínky, takže nyní by mělo proběhnout losování pořadí poslanců k přednesení ústních interpelací. Prosím tedy ty, kdo zajišťují toto losování, aby tak učinili.

A když dovolíte, abychom opět neztráceli čas, budeme pokračovat mezitím diskusí ke stavu legislativní nouze. Až dosud Sněmovna svým usnesením schválila, že potvrzuje tento stav legislativní nouze. Nyní máme rozhodnout o tom, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Dovolte mi, abych k tomuto tématu nyní otevřel rozpravu. Písemné přihlášky na toto téma nemám. Ptám se tedy, kdo si přeje přihlásit se s ústním příspěvkem. Konstatuji, že do rozpravy se nikdo nepřihlásil, a proto ji uzavírám.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování k tomuto návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že jsou podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve zkráceném jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 4 skončilo tímto výsledkem: ze 198 přítomných 154 pro, 8 proti, nehlasovalo 36. Konstatují, že návrh byl přijat.

Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, na doporučení organizačního výboru ve shodě s § 46 písm. d) jednacího řádu jste dostali na lavice návrh usnesení na stanovení účasti členů vlády na této schůzí Poslanecké sněmovny a případně na dalších schůzích Poslanecké sněmovny až do konce volebního období. Táži se, zda jsou k tomuto návrhu nějaké poznámky, připomínky, výhrady nebo doplňky? Protože jsem rovněž písemné přihlášky na toto téma neobdržel, ptám se, kdo si přeje přihlásit se s ústním příspěvkem?

Protože nikoho takového nevidím, rozpravu uzavírám a přikročím k hlasování o usnesení, které už máme před sebou, a proto ho nebudu opakovat. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro toto usnesení, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku.

Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 5 skončilo tímto výsledkem: ze 198 přítomných 147 pro, proti 2, nehlasovalo 49. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Vážení kolegové a kolegyně, předpokládám, že poslanci dostanou, jak jsme se před chvílí dohodli, podle návrhu pana místopředsedy Vlacha na lavice návrh vylosovaných poslanců pro ústní interpelace - přesněji seznam, nikoliv návrh. Takže k tomuto bodu se nyní již nemusíme vracet.

Zato bychom se ale měli věnovat našemu dalšímu bodu, a to je Návrh pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny.

Návrh pořadu 3. schůze jsem stanovil na základě doporučení organizačního výboru. Nyní dávám slovo vám, vážení kolegové, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili, případně sdělili své návrhy či doporučení. O slovo se písemně do této chvíle k pořadu schůze přihlásila paní poslankyně Petra Buzková, pan poslanec Milan Uhde, pan poslanec Miroslav Sládek a pan poslanec Josef Krejsa. Další písemné přihlášky k tomuto bodu zatím nemám. Prosím proto paní místopředsedkyní Buzkovou, aby vystoupila se svým návrhem.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhla zařazení nového bodu na pořad této schůze, a to bod, který by byl nazván Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k hospodaření se státním majetkem. Dovolte mi krátké zdůvodnění tohoto návrhu.

Dodatek koaliční dohody předpokládá, že vláda vydá církevním právnickým osobám rozsáhlý nemovitý majetek. Fakticky se jedná o římsko-katolickou církev či o právnické osoby s ní související. Nechci hovořit o tom, zda považuji navrácení tohoto majetku církvím, či spíše církvi, za žádoucí. Považuji však za hazard s legitimitou našich ústavních institucí, jestli by se vydání majetku církvi, které se rozhodně nemůže odvolávat na široký veřejný souhlas, mělo provést jako téměř pokoutní akt pouze na základě toho, že dodnes nebylo napraveno absurdní rozhodnutí z roku 1948, podle kterého přešlo nakládání s majetkem státu do rukou moci výkonné. V tak závažné věci nemůže být parlament vyřazen z rozhodování. Jen zákonná úprava, jež by byla součástí komplexního právního řešení vztahu státu a církví, je adekvátním řešením této otázky v demokratickém právním státě. A jen parlament se může rozhodnout, zda tento stát považuje církev za subjekt, který je hoden výsadního postavení vůči jiným právnickým osobám majetkově postiženým v období mezi lety 1948 až 1989.

Jménem poslaneckého klubu sociální demokracie proto žádám, aby na pořad této schůze byl zařazen bod, který by se jmenoval Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření se statním majetkem, jehož text vám všem byl rozdán na lavice a který by zněl:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby

1. urychleně připravila a předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o hospodaření se státním majetkem,

2. do doby přijetí tohoto zákona Poslaneckou sněmovnou nepřeváděla římsko-katolické církvi exekutivním rozhodnutím lesní ani zemědělský ani jiný nemovitý majetek ani k takovým převodům nedávala souhlas.

Navrhuji, aby tento bod byl zařazen na pořad schůze jako bod č. 1.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Buzkové. K tématu pořad schůze se jako další přihlásil pan poslanec Milan Uhde, uděluji mu slovo. Současně upozorňuji, že dalším přihlášeným je pan poslanec Miroslav Sládek. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Milan Uhde: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, podávám návrh, aby byl pořad 3. schůze Poslanecké sněmovny rozšířen o nový bod 15 pod názvem Dovolba do delegací Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do evropských meziparlamentních struktur. Děkuji vám za event. podporu, kterou prokážete tomuto návrhu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Uhdemu. Uděluji slovo panu poslanci Miroslavu Sládkovi. Jako poslední z písemně přihlášených se připraví pan poslanec Josef Krejsa.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji zařadit na program 3, schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Usnesení Poslanecké sněmovny k obsazení funkce vedoucího sekretariátu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Stručné zdůvodnění: Miroslav Šlouf a jeho činnost v době totalitního režimu. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pane poslanče, jsem nucen vás požádat, abyste stejně jako ostatní vaši kolegové doplnil váš návrh i pořadovým číslem bodu, kam doporučujete toto usnesení zařadit.

Poslanec Miroslav Sládek: Omlouvám se. Navrhuji zařadit tento bod pod pořadovým číslem 2.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pod pořadovým číslem 2 - rozuměj původní pozvánky. Děkuji panu poslanci Sládkovi. Nyní se připraví pan poslanec Krejsa. Prosím, pane poslanče, uděluji vám slovo.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji rozšířit program dnešní schůze o další bod, a to usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby s okamžitou platností pozastavila privatizaci podniků se státní účastí až do vydání novely zákona č. 92/1991 Sb. a č. 210/1993 Sb. Současně se vládě ukládá tuto novelu předložit do parlamentu co nejdříve. Parlament do doby schválení novely výše uvedených zákonů výslovně vládě zakazuje privatizovat podniky strategického významu, jako jsou ČEZ, Telecom, Transgas a České radiokomunikace.

Navrhují tento bod zařadit jako bod č. 3. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Krejsovi. Konstatuji, že už zde mám pouze jednu písemnou přihlášku, a sice přihlášku pana předsedy Milana Uhdeho jako předsedy klubu, který ovšem požádal, aby byl zařazen do rozpravy teprve po ukončení diskuse o pořadu. Ptám se proto, dříve než udělím slovo panu poslanci Uhdemu, zda má někdo ústní přihlášku do rozpravy o pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, spíše jen technické upozornění k poslednímu přednesenému návrhu na usnesení. Domnívám se, že Poslanecká sněmovna nemůže o takto formulovaném bodu hlasovat, neboť je protiústavní, resp. i kdyby Poslanecká sněmovna cosi takového odhlasovala, nemohlo by takové usnesení být realizováno. Čili je to jen upozornění pro navrhovatele, že by bylo zřejmě vhodné terminologii návrhu upřesnit, aby byl vůbec hlasovatelný. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Poslanecká sněmovna může svým usnesením vládu požádat, Poslanecká sněmovna nemůže vládě uložit. Nicméně pokud navrhovatel tento bod modifikuje ve smyslu jednacího řádu, je jeho návrh hlasovatelný.

Nyní mi dovolte, abych udělil slovo panu poslanci Uhdemu, protože nikdo další se už do rozpravy nepřihlásil.

Poslanec Milan Uhde: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, žádám vás, abyste umožniti krátkou desetiminutovou poradu klubu Občanské demokratické strany. Děkuji za pochopení.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vážení kolegové, bylo zvykem - zejména jedná-li se o desetiminutovou přestávku - vyhovět.

Přerušuji tedy zasedání na 10 minut. Sejdeme se zde ve 14.50 hodin.

(Schůze byla přerušena ve 14.41 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.55 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, pokračujeme v našem krátce přerušeném jednání. Prosím všechny kolegy, aby zaujali svá místa a dovolte mi sdělit vám jednu příjemnou zprávu. Chtěl bych vám oznámit, že v personálním oddělení jsou pro vás připraveny diplomatické pasy.

A nyní mi dovolte, abych přikročil k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Vidím ale před tím pana poslance Sládka a uděluji mu slovo.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, jen technická poznámka pro upřesnění. Tady totiž vznikl šum mezi poslaneckými kluby, takže upřesňuji, že my jsme podali ten návrh na projednání obsazení funkce vedoucího sekretariátu v daném znění jako bod číslo 2 ve smyslu původního návrhu programu, to znamená až po programovém prohlášení vlády. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Přesně tak jsem vás také interpretoval, pane poslanče, jako bod č. 2 ve vztahu k původnímu programu. Předpokládám, že další vystoupení nebudou, ale přesto vidím pana poslance Krejsu, technická poznámka.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést upravené mnou navrhované usnesení, které navrhuji jako bod 3 v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby s okamžitou platností pozastavila privatizaci podniků se státní účastí až do vydání novely zákona č. 92/1991 Sb. a č. 210/1993 Sb. Současně žádá předložit tuto novelu parlamentu co nejdříve. Parlament do doby schválení novely výše uvedených zákonů žádá vládu, aby neprivatizovala podniky strategického významu ČEZ, Transgas, České radiokomunikace." Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Krejsovi, který navrhl, aby toto usnesení Poslanecké sněmovny bylo zařazeno jako bod č. 3. Současně si dovoluji upozornit pana poslance Miroslava Sládka, že podle § 50 jednacího řádu, který vymezuje působnost sněmovny, usnesení, které navrhuje, nespadá do působnosti sněmovny. Může spadat maximálně do působnosti komise pro práci Kanceláře sněmovny a v tomto jeho původním návrhu je tedy v rozporu s jednacím řádem, ergo nehlasovatelné.

Nyní nechám hlasovat o pozměňovacích návrzích tak, jak byly předloženy, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. Vzhledem k tomu, že by hlasování mělo vycházet ze skutečného počtu poslanců přítomných ve sněmovně, dovolím si vás nyní v souladu s jednacím řádem odhlásit, což jsem právě učinil, a prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Nyní bychom přešli k hlasování o pozměňovacích návrzích k programu 3. schůze sněmovny v pořadí, jak byly předloženy.

Jako první byl předložen návrh paní místopředsedkyně Petry Buzkové - usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření se státním majetkem s tím, že paní poslankyně navrhuje, aby toto usnesení bylo projednáváno jako první bod našeho pořadu. Ptám se paní místopředsedkyně Buzkové, zda jsem jí interpretoval správně? Ano. O tomto usnesení tedy můžeme hlasovat. Omlouvám se, nikoli o tomto usnesení, ale o zařazení programového bodu.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Námitky ze sálu.) Nesmírně se omlouvám, vážení kolegové, dotyk byl zřejmě příliš jemný, dovolte, abych opakoval brutálněji. Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 6.

Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? (Opět námitky ze sálu.) Děkuji.

Konstatuji, že ze 197 přítomných se pro vyslovilo 80, proti 52, nehlasovalo 65.

Vznáší někdo procedurální námitku a žádá revokaci hlasování, což umožňuje jednací řád? Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, paní kolegyně, páni kolegové, já bych žádal o opakování hlasování, protože v klubu KSČM aspoň polovina členů mi hlásila, že jim nešlo hlasování tak, jak mělo, i při tom opakovaném.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP