Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 5. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 5. schůze, 2. října 1996

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.23 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


2. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klas
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Robert Kolář


3. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, podle sněmovního tisku 12 - druhé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Holub
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Grulich
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Radim Turek
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Zdeněk Klanica
Poslankyně Marie Noveská
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Robert Kolář


4. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence, podle sněmovního tisku 13 - druhé čtení

Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Stanislav Bělehrádek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Marie Noveská


5. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém, podle sněmovního tisku 14 - druhé čtení

Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Grulich
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Poslanec Josef Krejsa
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 12.18 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě, podle sněmovního tisku 1 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Tomáš Květák
Místopředseda PSP Jiří Vlach


7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996, podle sněmovního tisku 2 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Tomáš Květák


8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu, podle sněmovního tisku 6 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Tomáš Květák


9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, podepsaný v Oslu dne 14. června 1994, podle sněmovního tisku 7 - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 12.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


10. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou účast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Josef Krejsa
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Pavel Dostál
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Libor Kudláček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jan Vik
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Jan Černý
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Jozef Wagner


11. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně návrh antidumpingového zákona

Poslanec Miroslav Grégr
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Miroslav Grégr
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Petr Šulák
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Václav Grulich
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Grégr


12. Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, podle sněmovního tisku 60/1

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Krejsa


13. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1995, sněmovní tisk 11

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Tomáš Páv
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.17 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.41 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


14. Informace rozpočtového výboru ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1996

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jozef Wagner


15. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1997, podle sněmovního tisku 64

Poslanec Tomáš Páv


16. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 3 a 3/1 - prvé čtení

Poslanec Milan Loukota
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Miroslav Sládek
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Čech
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena ve 21.04 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP