Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 5. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 5. schůze, 3. října 1996

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.05 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


17. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Josef Borák
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Josef Zieleniec
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Václav Exner


18. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 10 a 10/1 - prvé čtení

Poslanec Martin Smetana
Poslanec Jozef Wagner


19. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 15 a 15/1 - prvé čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Josef Ullmann
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jan Vik
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 11.02 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.10 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Anna Röschová


20. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., podle sněmovního tisku 16 a 16/1 - prvé čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Holub
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena v 11.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Dalibor Matulka


21. Návrh poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 25 - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dušan Kulka
Poslankyně Pavla Jurková
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Josef Krejsa
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Drahoslava Bartošková
Poslanec Václav Exner
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Novák
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Pavla Jurková
Poslanec Karel Mach
Poslanec Josef Krejsa
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 15.52 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Milan Loukota
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Milan Loukota
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 16.53 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.59 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Martin Smetana
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Poslanec Martin Smetana
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr dopravy ČR Martin Říman
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr dopravy ČR Martin Říman
Poslanec Miroslav Sládek
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Miroslav Sládek
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Milan Loukota
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Martin Smetana
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Jan Vik
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Poslanec Jan Vik
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 18.25 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.00 hodin.)


23. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, podle sněmovního tisku 21 - prvé čtení

Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Vilém Holáň
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Miroslav Grégr


24. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 22 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Ullmann


25. Vládní návrh zákona o státním podniku, podle sněmovního tisku 23 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslankyně Květoslava Kořínková
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý


26. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 56 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena ve 20.12 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP