Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 5. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 5. schůze, 10. října 1996

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., podle sněmovního tisku 36 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Třebický


54. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 48 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Karel Mach


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, který byl podepsán v Praze dne 26. 6. 1996, podle sněmovního tisku 30 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Václav Exner


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996, podle sněmovního tisku 39 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Lubomír Zaorálek


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996, podle sněmovního tisku 40 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Vlasta Štěpová


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu, podle sněmovního tisku 32 - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jan Černý
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jan Vik
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Daniel Kroupa
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 10.57 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Honajzer


20. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., podle sněmovního tisku 16 a 16/1 - prvé čtení

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Místopředseda PSP Jiří Vlach


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, podepsaná dne 12. března 1996 v Praze a dne 12. července 1996 v Bruselu, podle sněmovního tisku 57 - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Jaromír Schneider
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Petr Šulák


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení, podle sněmovního tisku 20 - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Vladimír Špidla


61. Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu, podle sněmovního tisku 58 - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Vlach


62. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1995, podle sněmovního tisku 4

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jan Vik
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Jiří Honajzer

(Schůze přerušena ve 12.48 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.17 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Michal Prokop
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Klas
Poslanec Pavel Dostál


63. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření s majetkem státu

Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Roman Češka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Jaromír Talíř
Poslanec Jan Vik
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 15.52 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Petr Vrzáň
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Pavel Maixner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 16.52 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Zajíc
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jindřich Nehera
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Sládek
Ministr obrany ČR Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Krampera
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Jindřich Nehera
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslankyně Radomíra Nývltová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Petr Vrzáň
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Martin Smetana
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Pavel Maixner
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 18.27 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP