Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 5. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 5. schůze, 29. října 1996

Předchozí část(Schůze zahájena ve 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


68. Návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi, podle sněmovního tisku 37 - prvé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


69. Výroční zpráva o účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995, podle sněmovního tisku 51

Poslanec Josef Krejsa


70. Návrh mandátového a imunitního výboru na vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance

Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Anna Röschová


71. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku ČR za rok 1995, podle sněmovního tisku 5

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Jaroslav Gongol


72. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 45

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Petr Zajíc
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux


73. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 1996, podle sněmovního tisku 26

Poslanec Jiří Novák


74. Návrh volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní a informační služby

Poslanec Robert Kolář


76. Návrh volební komise na volbu poslance se statutem člena do stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vik
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 15.22 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Robert Kolář


77. Zpráva o činnosti Grantové agentury za rok 1995, podle sněmovního tisku 8

Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Zdeněk Klanica


78. Výroční zpráva Rady České tiskové kanceláře o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1995, podle sněmovního tisku 17

Poslanec Ondřej Zemina


79. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1995, podle sněmovního tisku 44

Poslanec Martin Přibáň
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Dalibor Matulka


80. Zpráva rozpočtového výboru o projednání informací Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 1995 a za 1. pololetí 1996

Poslanec Jan Třebický


81. Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informací České exportní banky o zvýhodněném financování za II. pololetí 1995 a za I. pololetí 1996

Poslanec Jan Třebický


82. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1996

Poslanec Vlastimil Tlustý


83. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zrušení usnesení Městského zastupitelstva Děčín

Poslanec Dušan Kulka
Poslanec Dalibor Matulka


84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur, podle sněmovního tisku 71 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Miloslav Ransdorf


85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996, podle sněmovního tisku 70 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vladimír Laštůvka


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996, podle sněmovního tisku 80 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Vlasta Štěpová


87. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996, podle sněmovního tisku 68 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Vilém Holáň


88. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsaná 15. dubna 1996 v Rize, podle sněmovního tisku 67 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Pavel Tollner
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Josef Holub


89. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu, podle sněmovního tisku 65 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslankyně Vlasta Štěpová


90. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. května 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 66 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Michal Frankl


91. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1995 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1995, podle sněmovního tisku 74

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Konec v 17.34 hodin.)


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP