Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 7. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 7. schůze, 17. prosince 1996

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena ve 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Pavla Jurková
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Jozef Wagner


40. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 56) - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Miroslav Grégr


41. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům (sněmovní tisk 21) - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Miroslav Grégr


42. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněni pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 22) - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jaroslav Novák


43. Vládní návrh zákona o státním podniku (sněmovní tisk 23) - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 16.12 hodin.)
(Schůze po přestávce zahájena v 16.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb" zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb. - (sněmovní tisk 69) - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Tomáš Páv


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 47) - třetí čtení

Poslanec Ivan Langer
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Třebický
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 16.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 17.14 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP