Čtvrtek 19. prosince 1996

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Dříve než zahájím obecnou rozpravu, chtěl bych zpravodaje požádat, aby svůj návrh v souladu s jednacím řádem upřesnil. Pochopil jsem, že navrhuje, aby předložený návrh byl zamítnut, protože nepřijmout tento návrh by znamenalo i to, že by ho bylo možné vrátit navrhovateli k dopracování. Váš návrh jako zpravodaje, pane poslanče, zněl na zamítnutí?

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pokud mi nebylo dobře rozumět, řekl jsem, že mám stejné stanovisko, jako je stanovisko vlády. Navrhuji zamítnutí.

Předseda PSP Miloš Zeman: Čili zamítnutí. Tento návrh tedy zazněl. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se zatím přihlásil pan poslanec Karel Vymětal a nyní jsem dostal přihlášku pana poslance Krejsy, který se následně připraví. Uděluji slovo panu poslanci Vymětalovi.

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, vzdávám se svého slova. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, takže pan poslanec Vymětal se vzdal. V tom případě přichází na řadu pan poslanec Krejsa, připraví se pan poslanec Krampera.

Poslanec Josef Krejsa: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, asi před rokem jsem byl pozván na besedu o trestu smrti do Radiožurnálu. Mým oponentem byl John Bok, postava známá jistě každému, bývalý poradce prezidenta Havla, který se možná nejvýrazněji podepsal pod zrušení trestu smrti. Když jsem se ho po skončení debaty na chodbě Českého rozhlasu zeptal, co by dělal, kdyby mu někdo sáhl na jeho dcery, odpověděl bez váhání, bezprostředně a rezolutně: Zabil bych ho vlastníma rukama.

Ptám se vaším prostřednictvím, pane předsedo, pana profesora Jičínského, zda si přeje, aby k takovému řešení náš parlament občana dohnal. Děkuji. (Potlesk zprava.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Krejsovi. Slovo má pan poslanec Krampera.

Poslanec Zdeněk Krampera: Pane předsedající, dámy a pánové, v průběhu polistopadové euforie a následného chaosu, který byl úmyslně připraven za účelem postupného rozbití Československé federativní republiky a následné připravené demoralizace obyvatel České republiky, byl do naší společnosti vnesen známý fenomén, kterým jsou po staletí ovládány menší národy, to znamená zvýšení pocitu strachu a ohrožení každého jednotlivce. Je po staletí všeobecně známo, že lidé, kteří mají strach, jsou jakoukoli vládou velmi dobře ovladatelní.

Za takové situace bylo proto nutno, aby polistopadová vládnoucí garnitura umožnila zrušení trestu smrti, který již tenkrát byl udělován pouze ve výjimečných případech, a tak zvýšila bezohlednost těch nejhorších zločinců, kteří zrušení tohoto trestu okamžitě bez jakékoliv zábrany využili. Ke zvýšení počtu těchto nejbrutálnějších zločinců a zločinů přispěla ještě zcela nepromyšlená a bezhlavá plošná amnestie, kterou prezident Václav Havel vypustil na 20 tisíc zločinců během několika dnů na svobodu.

Od roku 1990 dochází k neustálému a nezadržitelnému nárůstu vražd spáchaných z těch nejnižších a nejpodlejších lidských pohnutek. Počet vražd spáchaných od r. 1990 na území České republiky tak dosahuje již zhruba 2 tisíc. Podle zprávy, kterou jsem obdržel od ministra vnitra Jana Rumla, je navíc ještě na území České republiky pohřešováno 937 osob. Zpráva neuvádí, zdali jsou v tomto počtu zahrnuti i cizí stát.ní příslušníci. Porovnáme-li tato hrůzná čísla se statistikou ztrát stran současného blízkovýchodního konfliktu, vyjde nám zhruba stejná číselná úměra.

Můj osobní dojem - jak jsem na začátku uvedl - je ten, že tato situace je cílené vládnoucí garniturou tiše tolerována, aby bylo možno za asistence strachu ve společnosti dokončit rozkradení majetku ČSSR, posléze ČSFR a dnes již pouze České republiky.

Přehrady a řeky v České republice neustále vydávají své hrůzné oběti v podobě rozřezaných těl nešťastných lidí, kteří mohli ještě žít a pracovat. Mnoho rodin oplakává své zavražděné děti, které ještě brutální vrazi dokázali mučit. Mnoho našich spoluobčanů bylo zavražděno kvůli částce, která ani nedosahovala 100 Kč. V mnohých případech brutálních vražd nehrály peníze vůbec roli.

Já sám jako poslanec SPR-RSČ nemám žádnou utkvělou představu neustále vynášet nad těmi zločinci nejtěžší trest, trest smrti, ale z výše uvedených závažných důvodů je nutné pouze jako trest výjimečný, po zjištění všech důkazních materiálů u těch absolutně nejbrutálnějších vražd či mnohonásobných vražd, znovu trest smrti obnovit.

Je velmi pozoruhodné stanovisko vládnoucí koalice, která při zamítnutí návrhu o znovuobnovení trestu smrti odpověděla, že se tento návrh neslučuje s jejím názorem a morálním cítěním. Není se čemu divit. Představitelé vládnoucí koalice jsou 24 hodin denně střeženi i se svými rodinami státem placenou profesionální ochrankou. Proto by zase mne zajímalo, jak by např. tito lidé reagovali, kdyby je postihlo takové neštěstí, jako je brutální vražda jejich dítěte. Zcela jistě by hovořili trochu jinak.

Šíření neustálých zpráv ve zcela zmanipulovaných sdělovacích prostředcích o tom, že údajně v žádné demokratické zemi není tento trest, trest nejvyšší, součástí právního řádu, je zcela mylné. Např. ze států Evropské unie je trest smrti součástí právního řádu v Belgii, Irsku, Španělsku. Za další příklad uvedeme USA, kde dnes je naopak tento výjimečný trest obnovován ve většině států Unie.

Nikoho z našich vládních představitelů nenapadne kritizovat USA, že jsou zemí, která nedodržuje Listinu základních lidských práv a svobod.

Vzhledem k tomu, že nárůst brutálních vražd je i v jiných státech Evropy, mnoho zemí vede diskusi o nutnosti obnovení trestu smrti ve výjimečných případech.

Jak jsem již výše uvedl, uvažuje se o tomto trestu pouze u těch nejtěžších brutálních, mnohonásobných či nájemných vražd. Je vyloučeno takový trest použít v jiných případech.

Co se týče dalších kritiků údajného týrání odsouzeného, lze pouze dodat, že v současné době lze výkon trestu vykonat způsobem daleko humánnějším než v minulosti.

Pro všechny výše uvedené důvody je nutné bohužel konstatovat, že SPR-RSČ musí nadále trvat na znovuobnovení výjimečného trestu, trestu smrti.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Kramperovi. Uděluji slovo panu poslanci Jindřichu Neherovi a připraví se pan poslanec Pavel Maixner.

Poslanec Jindřich Nehera: Pane předsedo, dámy a pánové, dnes jsme dospěli k projednávání velmi důležitého bodu naší schůze, návrhu zákona o znovuzavedení trestu smrti. Všeobecné je znám odpor vládní koalice, ale i některých opozičních poslanců, k zavedení tohoto absolutního trestu. Vyslechli jsme již dost od odpůrců trestu smrti a lze konstatovat, že nepřesvědčili nejen republikány, ale ani většinu občanů této země, kteří souhlas se zavedením trestu smrti dávají najevo již několik let v průzkumech veřejného mínění.

Argumenty odpůrců trestu smrti jsou různé, ale v jednom se vzácně shodují. Prý je to nehumánní a že člověk nemůže brát jinému život. Já bych se chtěl zeptat - je humánní to, když nějaký pobuda znásilní a zavraždí sedmileté děvčátko, dostane za to trest odnětí svobody na 15 nebo i méně let, ve vězení se má téměř jako na dovolené a ještě hrozí nebezpečí, že po osmi letech se dostane opět na svobodu a může ve vraždění pokračovat. Jak k tomu přijdou oběti a pozůstalí těchto obětí? To, co se nám snaží odpůrci zavedení trestu smrti o humanitě navykládat, je zcestné.

Předseda PSP Miloš Zeman: (Zvoní.) Prosím o klid v jednací síni.

Poslanec Jindřich Nehera: Tato humanita projevovaná brutálním a sadistickým vrahům nejhrubšího zrna je humanitou falešnou, neopodstatněnou a zcestnou. Za touto falešnou humanitou se neskrývá nic jiného než obava, co tomu řeknou naši sousedé, zvláště pak Němci.

Nikomu do toho nic není. Tady žijeme v České republice a platit tady musí naše zákony. A my, demokraticky zvolení zástupci lidu, musíme při tvoření nových zákonů hlasu právě tohoto lidu naslouchat a hlas tohoto lidu je jednoznačně pro zavedení trestu smrti, zvlášť brutálním a sadistickým vrahům.

Jak jsem již jednou řekl, z průzkumu veřejného mínění jednoznačně vyplývá, že drtivá většina občanů podporuje znovuzavedení trestu smrti, tedy i těch, co volili vládní koalici. Toto by mělo být pro všechny poslance rozhodující kritérium při hlasování o přijetí návrhu zákona o trestu smrti, jak navrhuje SPR-RSČ.

Nelze přijmout ani názor odpůrců absolutního trestu, že zavedení trestu smrti nemá zastrašující, tedy preventivní, účinek. Připomeňme si jen Spojené státy americké. Tam před časem s velkou parádou trest smrti také rušili a podívejme se na USA dnes. Ve většině států americké unie je trest smrti znovu zaveden a ve zbývajících se jeho znovuzavedení připravuje. Je rovněž nutné se zmínit o tom, že tam, kde trest smrti zatím není, jsou pro brutální vrahy připraveny takové zákony na rozdíl od naší republiky, že pachatel takového trestného činu nemá žádnou šanci se z vězení dostat a mít tak možnost dál pokračovat v páchání trestné činnosti a ohrožovat nebo mařit životy spoluobčanů.

Zkušenosti pro znovuzavedení trestu smrti ve státech americké unie jsou jednoznačné, nediskutovatelné a nevyvratitelné. Trestní činnost se v těchto nejbrutálnějších trestných činech podstatně snížila. Je tedy nadmíru jasné, že trest smrti tak, jak ho navrhuje SPR-RSČ, má preventivní charakter a tudíž je vzhledem k růstu vražd tohoto nejodpornějšího kalibru nutné navrhovaný zákon o trestu smrti přijmout a částečně tak omezit páchání těchto trestných činů a ochránit tak naše občany proti těmto padouchům. O tom by tady v této chvíli nemusela probíhat žádná rozprava, protože pro každého slušného poslance by ochrana svých občanů měla být samozřejmostí.

Ještě bych se chtěl zmínit o obavě, jak by na to reagovali naši sousedé, což jsme měli možnost nesčetněkrát slyšet od odpůrců smrti ve sdělovacích prostředcích. Nikdy jsem neslyšel, že by se někdo vyjádřil o Spojených státech amerických, že jsou zemí nehumánní či dokonce nedemokratickou nebo že nedodržují Základní listinu práv a svobod. Trest smrti je tam obnovován a funguje to. Pokud někdo namítá, že v Základní listině práv a svobod stojí, že každý má právo na život, musím pak říci, že s tímto absolutné nesouhlasím a nemůže souhlasit ani žádný slušný člověk, protože hyeny v lidské podobě, které znásilňují a vraždí malé děti, místo na světě nemají. Vím, že zavedení trestu smrti je málo v prevenci v boji proti zvyšování kriminality a že jsou k tomu potřebné značné finanční prostředky, které bohužel chybí zrovna i proto, že byl zřízen zcela zbytečný a ze zákona bez pravomocí Senát, který spolyká značnou finanční částku, která mohla být využita třeba i na tyto účely.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona o trestu smrti, který navrhuje SPR-RSČ, přijala.

Závěrem navrhuji, aby byl tento návrh zákona propuštěn do druhého čtení a byl přikázán ústavně právnímu výboru k projednání. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Neherovi. Uděluji slovo panu poslanci Maixnerovi a jako poslední písemně přihlášený se připraví pan poslanec Rudolf Šmucr.

Poslanec Pavel Maixner: Pane předsedo, dámy a pánové, vážení hosté, náš ústavní pořádek byl v minulém období nemilosrdně napaden a z našeho trestního zákona zmizel paragraf, který zaručoval jasnou celospolečenskou nutnost a potřebu většiny řešit zločiny, které se dnes stávají zcela neřešitelné. Není to věc nijak nelidská, nehumánní či opovrženíhodná, ale jasný společenský koncensus o dodržování lidských norem. Je zde otázka právo jedince na život. Dnešní operování s touto terminologií je zcela bezcenné s tím, že na život sice má právo každá živá bytost, ale toto právo od společnosti musí pozbýt, pokud připraví druhého s vědomým úmyslem o něj. Neexistuje žádná písemná ani ústní dohoda, která může toto tvrzení obhájit před civilizovanou společností a demokracií.

Vláda, poslanci a většina státních úředníků jsou na své posty zvoleni volbou a lid tohoto státu jim propůjčuje svoji důvěru na daném stupni oné státní správy na přesně určenou dobu dle zákona. Proto není možné, aby se vláda a parlament stavěly odmítavě proti svému národu, který - jak je všeobecně známo - podporuje znovuzavedení trestu smrti dnes už skoro z 80 %. Je přece nadále neudržitelné, aby dané změny nenastaly a my nemohli potrestat ony brutální vraždy touto legitimní legislativní cestou. Přitom chci upozornit sněmovnu na to, že naše trestní právo nezná za celou dobu jeho existence jeden jediný justiční omyl v trestním právu a i náš návrh na znovuzavedení trestu smrti se soustředil jen na ty nejhorší a nejbrutálnější trestné činy a je vyloučeno jakékoliv politické či účelové zneužití.

Další účelová demagogie je možnost úpravy ústavy případně článku Listiny práv a svobod. Při této rovině je zajímavé, že je potřeba upravit Listinu lidských práv a svobod ohledně přijetí zákona o zdraví lidu, na druhé straně kategoricky odmítají jakoukoliv diskusi o této otázce daleko důležitější věci jako je znovuzavedení trestu smrti. Je vidět, že demagogie, účelovost a pohrdání jakýmkoliv opozičním názorem je hluboko pod kůží těchto mocipánů. Známá hesla o lásce a humanitě, ano, ale měly by sloužit tomu, čemu mají a ne je zneužívat do tak základních stavebních kamenů trestního práva jako je trest smrti. V dnešním státě absolutního chaosu, nepořádku a anarchie je pojem trest smrti velmi potřebný a poučný. Kdyby se tento pojem nechtěl objevit v trestním právu daleko déle fungujících demokracií, tak by tam rozhodně nebyl, ale opak je pravdou. Většina trestních zákoníků vyspělých zemí světa tento pojem zná a má a nemíní ho v žádném případě měnit.

Dámy a pánové, je povinností nás všech, abychom chránili právní pořádek, životy našich lidí a zavedli takové právní normy, které toto budou naplňovat a to je právě znovuzavedení trestu smrti do našeho trestního práva.

Doporučuji sněmovně po dokonalém zvážení dané problematiky tento zákon pustit do druhého čtení. Musím se ostře ohradit proti neodbornému posouzení vlády, která nedoporučuje sněmovně tento návrh zákona přijmout a používá takové argumenty, které nemají logiku ani žádné opodstatnění.

Je s podivem, že vláda se jednoznačně staví proti občanům tohoto státu a nebere vůbec na zřetel onu většinu, která trest smrti chce.

Každý z nás má zájem na tom, aby žil v bezpečí, klidu, nemusel se ani na vteřinu, někdy i v hloubi duše, bát o své děti a blízké. Proto umožněme právu a našemu národu, aby se vyrovnal s těmito nejhoršími zločiny tak, jak velí svědomí nás všech, a to je podpora ústavního zákona o znovuzavedení trestu smrti. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Maixnerovi a uděluji slovo panu poslanci Rudolfu Šmucrovi.

Poslanec Rudolf Šmucr: Pane předsedo, dámy a pánové, návrh zákona na znovuzavedení trestu smrti, a to ve výjimečných případech, je dilema, které zatěžuje mysl našich občanů. Neustálé spory pro a proti zavedení trestu nikam nevede a nic neřeší. Hrozivý nárůst kriminality v kategorii nejtěžších zločinů je jasným důkazem toho, že v naší zemi tento výchovný nástroj spravedlnosti chybí. Chybí i spravedlnost a dobrá vůle prosadit to, po čem volá většina našeho národa.

Odpůrci navrhovaného národa na znovuzavedení trestu smrti používají chabých a nepřesvědčivých argumentů. Fanatický postoj vlády, koalice a malé části veřejnosti obhajující absenci tohoto důležitého zákona svědčí o tom, že tito lidé nikdy nepoznali na vlastní kůži utrpení a bolest pozůstalých ze ztráty svého bližního, jemuž zmařil život úkladný vrah.

Výklad katolíků, že trest smrti nemá výchovný charakter, též neobstojí před pádnými argumenty. Pádným argumentem je to, že dospělý člověk je odpovědný za své činy, tzn., že nese plnou odpovědnost za to, že zavraždí nevinného člověka. Dle tvrzení věřících Bůh daroval život člověku. Úkladný vrah jej člověku odejmul. Za to musí obdržet trest, jaký si zaslouží. Jak je možné, že se naše státní reprezentace a všichni odpůrci trestu smrti nepodivují a nepohoršují nad tím, že v některých státech americké unie znovuobnovili trest smrti. A několik jich již bylo vykonáno.

Zrovna tak v Čínské lidové republice jsou tresty smrti na denním pořádku a naše reprezentativní veřejnost to přechází mlčením. Nemilosrdně vraždící člověk, který nemá soucit ani s dítětem, si nezaslouží ohled. Snaha státu převychovat nenapravitelného vraha je snahou zbytečnou. Několikanásobný vrah se svými odsouzeníhodnými činy se sám vyloučil z lidské společnosti.

Statistiky hovoří o tom, že v nápravných zařízeních se nachází zhruba 600 bestiálních vrahů, kteří vůbec nijak nestrádají. Z důvodu humanizace vězeňství je o ně dobře postaráno, kvalitní strava a všemožná péče o ně, vytváření z tohoto zařízení odpočinkové prostředí srovnatelné s různými rekreačními sanatorii.

Vynesení rozsudku a izolování těchto odsouzenců v takovémto prostředí není pro ně žádným trestem. Spravedlivým trestem pro takovouto kategorii zločinců je trest smrti. Přijetím tohoto zákona bychom dokázali, že jsme státem, který demokracii chce uplatnit i v tomto směru, a ne, že o ní pouze mluví. Vyhozené peníze na Senát by se daly použít na zkvalitnění vězeňství, kde se jich nedostává. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Šmucrovi. Žádnou další přihlášku do všeobecné rozpravy jsem nedostal. Táži, se kdo se ještě hlásí ústně. Prosím, pan poslanec Janeček.

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegové, já v podstatě se zaujetím poslouchám tuto rozpravu a teprve poslední příspěvek mne trochu vyděsil.

Jestliže naším vzorem v uplatňování trestu smrti má být čínská lidová republika, tak to považuji za útok na demokracii.

Je prostě fakt, že trest smrti není trest, je to v podstatě pomsta. A my bychom měli umět rozlišit mezi trestem a pomstou. Právě to je ten důvod, proč mnoho z nás bude hlasovat proti tomuto návrhu.

Je mi líto, že zde nebyl označen počet justičních omylů. Nedokáži zvednout ruku pro zákon, o kterém vím, že jeho aplikace by znamenala pouze díky statistickým zákonitostem, že budou popraveni i nevinní lidé, byť by to bylo řádově procento nebo dvě.

Já se domnívám, že by bylo katastrofou, kdyby něco takového bylo přijato.

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Abych nikoho nediskriminoval, táži se, kdo se další hlásí do rozpravy? Zdá se, že pan poslanec Sládek. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, nechci zde rozebírat argumenty pro a proti. Koneckonců, pokud to vážená sněmovna chce, můžeme se jimi zbytek dnešního dne klidné zabývat. Já připraven jsem.

Ale velmi mne zaujalo vystoupení poslance za lidovou stranu. Víte, je to strana, která se často ohání takovým tím lidským přístupem, nebo až přehnaně lidským přístupem. Já jsem např. po tom zděšení, které zde zavládlo v uplynulých dnech, kdy se jednotliví poslanci vzdávali svého mandátu na základě toho titulního skandálu, tak jsem sledoval reakce ostatních poslanců. Někde to bylo zděšení, někde úlek, někde dojetí. Dostavily se normální lidské reakce, protože já si myslím, že asi všichni v této sněmovně byli svým způsobem šokováni. Až na jednu výjimku. Jeden jediný člověk v této sněmovně to zvládl zcela bez problémů a hned vystoupil v televizním studiu zcela s úsměvem, a to byl předseda lidové strany. Hned zužitkoval tu situaci, kdy ostatní oněměli tím nárazem, ve svůj prospěch, takže já bych rád připomněl poslancům, že v soustavě jednotek byla zřízena nová jednotka nebo staronová jednotka, jednotka podlosti s názvem "jeden Lux".

Předseda PSP Miloš Zeman: Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Jelikož tomu tak není, obecnou rozpravu uzavírám.

Mohl bych říci, že jsem rozpravu uzavřel a že jste se přihlásil pozdě, ale dám vám slovo, pane poslanče. Prosím, vystupte. Takže nakonec nechce. Dobře.

V tomto případě znovu konstatuji, že jsem obecnou rozpravu uzavřel a že jsem povinen otázat se nyní jak navrhovatele, tak zpravodaje, zda si přejí v této rozpravě vystoupit. Ptám se tedy nejdříve navrhovatele, pana poslance Loukoty. Není tomu tak. Ptám se nyní zpravodaje, pana poslance Jičínského. Je tomu tak.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážené shromáždění, problém, který tu je diskutován v souvislosti s návrhem poslanců SPR-RSČ, je problém vážný, A osobně mi vadilo to, že jeho navrhovatelé vážnost tohoto problému někdy sami zlehčovali příliš lacinou argumentací.

Nemyslím si, že problém vztahu k trestu smrtí je problém vztahu mezi vládní koalicí a opozicí, dokonce si myslím, že to je problém, kde se stoupenci a odpůrci tohoto trestu vůbec neváží na stranickou příslušnost. Dělení stoupenců a odpůrců trestu smrti dělí prostě lidskou populaci v našich poměrech. Osobně si myslím, že i v mé straně, která nepodporuje obnovení trestu smrti - ve volební kampani jsme tento laciný populistický argument odmítali - stoupenci trestu smrti jsou, a není to něco nenormálního. Prostě ten problém tu je. Ti, kdo mluví proti trestu smrti, užívají argumentů absolutních, že tedy právo na život vylučuje právo života zbavit, tak zase i ti, kdo trest smrti odůvodňují jako možný, mají také absolutní argument, že jestliže někdo života zbaví, vyřazuje se z lidské společnosti a ztrácí sám právo na život.

I když jsem si vědom, že se používají argumenty absolutní povahy, sám vycházím z toho, že argumentace pro i proti má relativní význam, protože se nikdy nedokážeme přesvědčit o tom, že to nebo ono stanovisko je absolutně správné. Když se díváme na vývoj v evropských zemích, tak skutečně některé země měly trest smrti, ale ustoupily od něj. Korigoval bych tu stanovisko navrhovatele a těch, kdo podpořili jeho návrh, že dnes v Evropě trest smrti existuje. V zemích Rady Evropy trest smrti není uplatňován. Některé země při podpisu Evropské úmluvy si vyhradily moratorium, to znamená že trest smrti sice nezakázaly, ale neuplatňují jej.

Jiná je problematika některých postkomunistických zemí, které v poslední době byly přijaty za členy Rady Evropy, jako je Rusko a Ukrajina, ale i tam byly vyhlášeny oficiální intence trest smrti zrušit.

V této souvislosti bych neoperoval příkladem USA.Spojené státy americké se vyvíjely jinak než státy evropské a zejména jinak než státy středoevropské. Jejich celková civilizace, jejich celková zejména právní kultura je jiná a v tomto směru jsem proti mechanickému přenášení právních vzorů včetně dovolávání se obnovování trestu smrti v Americe jako inspirujícího příkladu pro nás. Odkazuji tady na články dr. Štěpána v Lidových novinách jako znalce severoamerického práva, protože tam řadu let žil. Myslím, že dost přesvědčivě prokazoval, proč není stoupencem tohoto trestu.

Zároveň je třeba také kategoricky říci jednu věc, že není správné argumentovat v souvislosti s požadavkem na obnovení trestu smrti požadavkem občanů, kteří si jej přejí. Já jsem stoupence referenda, je to o mě známé a s některými kolegy jsem o tom měl spor v televizi, v novinách, a sociální demokracie hodlá i v tomto období návrh ústavního zákona o referendu předložit, ale jsou určité otázky, o kterých se v referendu nerozhoduje. Otázky základních práv a svobod nejsou otázkami, o kterých se může rozhodovat většinovým hlasováním. Prostě určitá práva lidem patří a většina nemůže menšinu určitých práv zbavit. Proto v žádné demokratické zemi nemůže referendum vést k tomu, aby na jeho základě byl obnoven trest smrti. Takové rozhodnutí by musel přijmout jedině Parlament a tady je známo, že i v zemích se stabilní demokracií, kde trest smrti byl zrušen, při průzkumech veřejného mínění se ukazuje, že většina obyvatelstva se často vyslovuje pro trest smrti. Takže to nejsou v tomto směru pro nás relevantní argumenty. Jsou to argumenty pro to, abychom skutečně věnovali větší pozornost zintenzívnění zápasu s kriminalitou.Samozřejmě ty citlivé důvody, kterými tady navrhovatel a jeho stoupenci argumentovali, jsou silné a proti nim žádné racionální argumenty neplatí. Ale jsou v životě společnosti jevy, na které trestní právo také nestačí. Připomeňme si onen masakr v Austrálii, kde člověk, který zřejmě zešílel, postřílel desítky lidí. V takovýchto případech trest smrti skutečně žádnou odstrašující funkci neplní. Připomínám tady masové vrahy manžele Westovi v Anglii. Anglie sice trest smrti nezrušila, vyhlásila moratorium, a vražedkyně si odpykává trest doživotí, nebyla odsouzena k trestu smrti, nebyla popravena.

O těchto otázkách je třeba jednat vážně, protože to jsou vážné věci, ale zároveň argumentovat věcně, vyhýbat se demagogii. Ta věc je tak závažná, že skutečně demagogie tu na místě není.

A to se týká i vztahu vnitrostátního práva České republiky a práva mezinárodního. Jestliže říkáme, že určité otázky jsou naše věc a že nebudeme hledět, jak se na nás budou dívat sousedé apod., tak to je argumentace jakoby přesvědčivá, protože přece jsme suverénní stát. Ale my jsme suverénní stát, který je součástí mezinárodního společenství. V rámci tohoto mezinárodního společenství jsme přijali určité mezinárodní závazky, v platné české ústavě máme ustanovení, že mezinárodní smlouvy týkající se základních práv mají přednost před zákonem, takže jestliže argumentujeme v těchto otázkách, musíme argumentovat přesně. Řekl jsem v souladu se stanoviskem vlády, že Česká republika je vázána svými závazky vůči Radě Evropy přijetím Evropské úmluvy k ochraně lidských práv a tyto závazky nemůžeme zrušit. Pokud bychom tak učinili, musíme si být vědomi toho, že bychom se tím vyřazovali ze společenství evropských demokratických zemí.

Na základě těchto argumentů doporučuji Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh zamítla.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP