Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 8. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 8. schůze, 25. února 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jiří Payne


11. Zpráva ministra zdravotnictví České republiky o situaci a zadluženosti nemocnic

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb., podle sněmovního tisku 72 - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Janeček


24. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších, na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb., a zákona č. 193/1994 Sb., podle sněmovního tisku 99 - prvé čtení

Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Pavel Maixner
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Pešán


25. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), podle sněmovního tisku 101 - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Novák
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jan Vik
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Novák


26. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavní-ho zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 104 - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Libor Kudláček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Petr Zajíc
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda


27. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění č. 331/1993 Sb., a zákona č. 236/1995 Sb., podle sněmovního tisku 103 - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip


28. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 107 - prvé čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Milan Uhde
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 19.02 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP