Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 8. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 8. schůze, 28. února 1997

Předchozí část(Schůze opět zahájena v 9.33 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


57. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995, podle sněmovního tisku 51

Poslankyně Květoslava Kořínková


61. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Ondřej Huml
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 10.20 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.02 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


61. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - třetí čtení

Poslanec Jan Bláha
Poslanec Ondřej Huml
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ondřej Huml
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ondřej Huml
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický


62. Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář


63. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


64. Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Robert Kolář


65. Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Robert Kolář


66. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Robert Kolář


67. Návrh na změny ve složení výboru Fondu dětí a mládeže

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


68. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze opět zahájena ve 14.07 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vik
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Špidla
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ivan Mašek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 14.24 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.06 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Robert Kolář


68. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


49. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze byla přerušena v 16.31 hodin.)
(Schůze zahájena v 16.51 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vik
Poslanec Václav Grulich


56. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Václav Grulich


69. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 50 - třetí čtení

Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Ivana Plechatá
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Robert Kolář


68. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář


49. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Robert Kolář


63. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Robert Kolář


64. Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


70. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb., podle sněmovních tisků 34/4 a 34/5 - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Ondřej Huml
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Robert Kolář
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 17.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.14 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


68. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze ukončena v 18.17 hodin.)


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP