4. - 28. února 1997

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1997

II. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 8. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 4. - 7., 11. -15. a 25. - 28. února 1997

Obsah:

4. února 1997

Schůzi zahájil předseda PSP Miloš Zeman

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedkyně Petry Buzkové

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vl. Dlouhého

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Schválen pořad schůze

1. Slib poslance

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč poslance Tomáše Kladívka

2. Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Miroslava Ransdorfa

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

5.února 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

4. Zpráva ministra vnitra České republiky o činnosti policie v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeš poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

5. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi, podle sněmovního tisku 37 - druhé čtení

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zielence

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jaroslava Bašty

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Josefa Boráka

6. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovní-ho tisku 48 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

7. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 78 -druhé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

8. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k zamýšleným deregulačním, cenovým a jiným opatřením

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

9. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, podle sněmovního tisku 79 - druhé čtení

Řeč ministra práce a soc. věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč poslankyně Ivany Plechaté

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

6.února 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

10. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslance Františka Chobota

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Hofmana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč ministra obrany ČR Miloslava Výborného

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

11. Zpráva ministra zdravotnictví České republiky o situaci a zadluženosti nemocnic

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Usnesení schváleno

12. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 98 - druhé čtení

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslankyně Michaely Šojdrové

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiřího Honajzer

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

13. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč ministra dopravy a spojů ČR Martina Římana

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč ministra dopravy a spojů ČR Martina Římana

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministra obrany ČR Miloslava Výborného

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministra obrany ČR Miloslava Výborného

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč ministra obrany ČR Miloslava Výborného

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč ministra obrany ČR Miloslava Výborného

Řeč poslance Františka Čecha

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchov? ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

7. února 1997

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Pokračování v projednávání bodu

12. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 98 - druhé čtení

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Zvěřiny

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jaroslava Zvěřiny

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč ministra obrany ČR Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Jaroslava Zvěřiny

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Jaroslava Zvěřiny

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Františka Nováka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

14. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění ně-kterých zákonů, podle sněmovního tisku 50 - druhé čtení

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslankyně Michaely Šojdrové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

15. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), podle sněmovního tisku 46 - třetí čtení

Řeč poslance Karla Macha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jana Černého

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 52 - třetí čtení

Řeč poslance Milana Ekerta

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

17. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 49 - třetí čtení

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

18. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém, podle sněmovního tisku 14 - třetí čtení

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., podle sněmovního tisku 36 - třetí čtení

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Radima Turka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Radima Turka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

20. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - druhé čtení

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

11 února 1997 (2. díl)

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

21. Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, podle sněmovního tisku 129

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí ČR Josefa Zielence

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč ministra ČR Pavla Bratinky

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Miroslava Grebeníčka

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí ČR Josefa Zielence

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Zdeňka Klanicy

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Zdeňka Krampery

12. února 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Josefa Houzáka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Řeč poslankyně Aleny Svobodové

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Petra Šimůnka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslankyně Hany Škorpilové

Řeč poslance Miroslava Vacka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Václava Nájemníka

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

13. února 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miroslava Grebeníčka

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslankyně Radomíry Nývltové

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Františka Chobota

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Maška

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

22. Návrh na pokračování 8. schůze Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

21. Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, podle sněmovního tisku 129

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Vladimíra Laštůvky

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman

Pokračování v projednávání bodu

13. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Miroslava Vacka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Pokračování v projednávání bodu

21. Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, podle sněmovního tisku 129

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslankyně Radomíry Nývltové

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslankyně Vlasty Hrůzové

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vojtěcha Fitipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslankyně Jany Peškové

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miroslava Ransdorfa

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Dalibora Matulky

14. února 1997 - od 24.00 hodin

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Zdeňka Klanicy

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslankyně Hany Škorpilové

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslankyně Jany Peškové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

14. února 1997 -9.11 hodin

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí ČR Josefa Zielence

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

15. února 1997 (3. díl)

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Grosse

Pokračování v projednávání bodu

11. Zpráva ministra zdravotnictví České republiky o situaci a zadluženosti nemocnic

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

12. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 98 - druhé čtení

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Dušana Navrátila

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Jaroslava Zvěřiny

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Eduarda Bureše

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Pokračování v projednávání bodu

11. Zpráva ministra zdravotnictví České republiky o situaci a zadluženosti nemocnic

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslankyně Evy

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

20. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - druhé čtení

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Libora Ambrozka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Miloslava Vlčka

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Libora Ambrozka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

25. února 1997

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Pokračování v projednávání bodu

11. Zpráva ministra zdravotnictví České republiky o situaci a zadluženosti nemocnic

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb., podle sněmovního tisku 72 - druhé čtení

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Josefa Janečka

24. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb., a zákona č. 193/1994 Sb., podle sněmovního tisku 99 - prvé čtení

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Jaroslava Pešána

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Jaroslava Pešána

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

25. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), podle sněmovního tisku 101 - prvé čtení

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

26. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 104 - prvé čtení

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

27. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění č. 331/1993 Sb., a zákona č. 236/1995 Sb., podle sněmovního tisku 103 - prvé čtení

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

28. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 107 - prvé čtení

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Ladislava Skopala

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

26. února 1997

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

29. Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 98 - třetí čtení

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Dušana Kulky

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Dušana Kulky

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Karla Sehoře

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Václava Svobody

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

30. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 78 - třetí čtení

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Doplnění pořadu schůze schváleno

31. Doprovodné usnesení k ústavnímu zákonu o změnách státních hranic se Slovenskou republikou

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

32. Návrh na změny ve složení Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

33. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

34. Návrh na volbu členů Rady České televize

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

35. Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků, podle sněmovního tisku 109 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jaroslava Plachého

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

36. Vládní návrh zákona o zemědělství, podle sněmovního tisku 118-prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč poslance Miroslava Tyla

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Františka Nováka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 121 - prvé čtení

Řeč ministra práce a soc. věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 122 - prvé čtení

Řeč ministra práce a soc. věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Karla Nejezchleba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku VIll, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38 Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii, podle sněmovního tisku 110 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

40. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 112 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996, podle sněmovního tisku 105 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu, podle sněmovního tisku 65 -druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. květ-na 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 66 - druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsaná dne 15. dubna 1996 v Rize, podle sněmovního tisku 67 -druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou, podle sněmovního tisku 87 - druhé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

46. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996, podle sněmovního tisku 68 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí ČR Josefa Zielence

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996, podle sněmovního tisku 70 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Vladimíra Laštůvky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur, podle sněmovního tisku 71 -druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

49. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996, podle sněmovního tisku 80 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

27. února 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Pokračování v projednávání bodu

34. Návrh na volbu členů Rady České televize

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

32. Návrh na změny ve složení Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

51. Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 25 -druhé čtení

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Dušana Kulky

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Františka Chobota

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Dušana Kulky

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Grulicha

52. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi, podle sněmovního tisku 37 - třetí čtení

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

53. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, podle sněmovního tisku 79 - třetí čtení

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč ministra práce a soc. věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon kon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb., podle sněmovního tisku 72 - třetí čtení

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

55. Vládní návrh zákona o státním podniku, podle sněmovního tisku 23 - třetí čteni', pokračování přerušeného jednání

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vl. Dlouhého

Řeč poslance Zdeňka Švrčka

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Zdeňka Švrčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Zdeňka Švrčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

56. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

57. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995, podle sněmovního tisku 51

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Eduarda Bureše

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Eduarda Bureše

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

58. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 113

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Eduarda Bureše

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Eduarda Bureše

Usnesení schváleno

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

59. Ústní informace vlády České republiky o předcházení krizové situaci na železnici

Řeč ministra dopravy a spojů ČR Martina Římana

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Rudolfa Tomíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

60. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím - pokračování přerušeného jednání

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí ČR Josefa Zielence

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra obrany ČR Miloslava Výborného

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministra práce a soc. věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministra práce a soc. věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra práce a soc. věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Pokračování v projednávání bodu

59. Ústní informace vlády České republiky o předcházení krizové situaci na železnici

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč poslance Jiřího Hofmana

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Miloslava Vlčka

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Karla Sehoře

Řeč ministra dopravy a spojů ČR Martina Římana

Řeč poslance Dušana Kulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

28. února 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

61. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - třetí čtení

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Libora Ambrozka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Roberta Koláře

Pokračování v projednávání bodu

61. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - třetí čtení

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

62. Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

63. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

64. Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

65. Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

66. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

67. Návrh na změny ve složení výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

68. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Pokračování v projednávání bodu

68. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

49. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Pokračování v projednávání bodu

56. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

60. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 50 - třetí čtení

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Michaely Šojdrové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Ivany Plechaté

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

68. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

49. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

63. Návrh na volbu čleňů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

64. Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

70. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č, 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb., podle sněmovních tisků 34/4 a 34/5 - vrácený Senátem

Řeč ministra živ. prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Miroslava Tyla

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Pokračování v projednávání bodu

68. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Závěrečná řeč místopř. PSP Petry Buzkové


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP