Pátek 7. února 1997

Poslanec Jaroslav Novák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych pokračoval k tomuto řádku 168:

b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu, c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu, d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem

169 C10A hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin, podává se per os, další omezení nejsou

170 C10AC hypolipidemika ze skupiny pryskyřic, podává se per os

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů: a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu, b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze, omezení preskribce označuje P

171 D01AA antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik, podává se lokálně, další omezení nejsou

172 D01AC antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu, podává se lokálně, bez omezení

173 D01AE antimykotika pro lokální podání ostatních skupin, podává se lokálně

174 D01BA antimykotika pro celkové podání, podává se per os

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog: a) léčba onychomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením), b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením).

Řádek 175 D02AB Cemolliencia obsahující oxid zinečnatý, podává se lokálně bez jakéhokoliv omezení.

Řádek 176 D02A Cemolliencia obsahující měkký parafín a tukové produkty, podává se lokálně, omezení pod písmenem L - může předepisovat dermatolog a pediatr.

Řádek 177 D02AX jiná Cemolliencia a protektiva, podávajíc se lokálně bez omezení.

Řádek 178 D03BA proteolytické enzymy, podávají se lokálně. Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

1. při léčbě bércových vředů,

2. při nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,

3. při ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

Omezení preskribce pod písmenem P.

Řádek 179 D05 Aantipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D, podává se lokálně. Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

a) při léčbě torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně,

b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Řádek 180 D05B Bretinoidy pro celkové podání, podává se per orálně a léčbu ordinuje dermatolog:

a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

Omezení preskribce je pod písmenem P.

Řádek 181 D06A Xantibiotika k zevnímu použití, podávají se lokálně bez omezení.

Řádek 181 D06BA sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání. Tam je chyba, aby to mělo smysl, opravte si tam, prosím vás, ve svých materiálech - tam je "k lokální podání", má tam být "k lokálnímu podání". Je tam špatná koncovka. Podává se lokálně, omezení preskribce na L lomeno dermatolog, chirurg.

Řádek 183 DO7A Akortikosteroidy třídy I, slabě účinné, podávají se lokálně bez omezení.

Řádek 184 DO7AB kortikosteroidy třídy II, středně účinné, opět se podávají lokálně bez omezení.

Řádek 185 D07AC kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované), podávají se lokálně bez omezení.

Řádek 186 DO7AC kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované), podávají se lokálně. Omezení preskribce je tam pod písmenem L lomeno dermatolog, alergik, pediatr může předepisovat.

Řádek 187 D07AD kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné, podávají se lokálně. Omezení preskribce pod písmenem L, může předepisovat pouze dermatolog.

Řádek 188 D07BB kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky, podává se lokálně bez omezení.

Řádek 189 D07X kortikosteroidy, jiné kombinace, podává se lokálně bez omezení.

Řádek 190 DO8A antiseptika a desinficiencia, podávají se lokálně bez omezení.

Řádek 191 D08AX jiná antiseptika a desinficiencia, podávají se lokálně s omezením pod písmenem H.

Řádek 192 D10A lokálně podávaná léčiva k léčbě akné, podává se lokálně bez omezení.

Řádek 193 D10B celkově podávaná léčiva k léčbě akné, podává se per os. Omezení preskripce pod písmenem X.

Řádek 194 D11AX jiná dermatologika, podávají se lokálně. Jsou to lékové formy mastí s obsahem fluorouracilu, které ordinuje navíc onkolog. Omezení preskripce je pod písmenem L lomeno dermatolog.

Řádek 195 G01AA vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika. Způsob aplikace vaginální. Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,

b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamydin.

Řádek 196 G01AF vaginálně podávané imidazolové deriváty, podání vyplývá z názvu. Podává se bez omezení.

Řádek 197 GO1AX - perorálně a vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika. Z názvu vyplývá, že se podává perorálně nebo vaginálně. Léčbu nifuratelem v perorálních lékových formách ordinuje gynekolog a urolog.

Řádek 198 GO2AB - uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů. Podává se perorálně, bez omezení.

Řádek 199 GO2AB - uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů. Podává se parenterálně bez omezení.

Řádek 200 G02AD - uterotonika ze skupiny prostaglandinů. Podává se perorálně. Omezení preskribce pod písm. H.

Řádek 201 G02AD - uterotonika ze skupiny prostaglandinů. Podává se vaginálně. Léčbu ordinuje gynekolog:

a) při preindukci porodu při ukončení těhotenství,

b) při indukci potratu do 24. týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) při indukci porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24. týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

Omezení preskribce pod písm. K/P.

Řádek 202 G02AD - uterotonika ze skupiny prostaglandinů. Podává se parenterálně. Léčbu opět ordinuje gynekolog. indikace jsou zhruba stejné jako v minulém řádku, ale přesto si je dovolím přečíst, aby to zaznělo na mikrofon.

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24. týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24. týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

Omezení preskribce stejné jako v minulém řádku. Je to písm. K/P.

Řádek 203 G02CA - skupina léčiv zvaná tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik. Podává se perorálně. Léčbu ordinuje gynekolog. Pouze jako pokračování parenterální aplice tokolytik. Omezení preskribce pod písm. P.

Řádek 204 G02CA - tokolytika ze skupiny beta - sympatomimetik. Podává se parenterálně. Léčbu ordinuje opět gynekolog.

a) při zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,

b) při léčbě porodní dystokie,

c) při intrapartální akutní tokolýze.

Omezení preskribce pod písm. U/P.

Řádek 205 G02CB - inhibitory prolaktinu. Podává se perorálně při léčbě kabergolinem a quinagolidem, které ordinuje endokrinolog nebo gynekolog na základě předchozího schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Preskribce bez omezení.

Řádek 206 G03B - androgeny. Podává se perorálně. Omezení preskribce pod písm. L/endokrinolog, onkolog, gynekolog, sexuolog.

Řádek 207 G03B - androgeny. Podává se parenterálně. Omezení preskribce v podstatě stejné jako v minulém řádku, to znamená, že je to písm. L/endokrinolog, onkolog, gynekolog a sexuolog.

Řádek 208 G03CA - přirozené a semisyntetické estrogeny. Podává se třemi způsoby. Perorálně, vaginálně nebo transderválně. Léčí se následujícím způsobem. Estradiolickou léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog.

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausa vegetativního a estrogen-defícitního syndromu.

Estriol. léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog. Omezení preskribce pod písm. P.

Řádek 209 G03CA - přirozené a semisyntetické estrogeny. Podává se parenterálně. Omezení není žádné.

Řádek 210 G03D - progestiny. Podává se perorálně. Léčbu tibolonem ordinuje endokrinolog, gynekolog nebo internista na základě předchozího schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Omezení preskribce pod písm. L/gynekolog, urolog, endokrinolog, internista, sexuolog.

Řádek 211 G03D - progestiny. Podává se parenterálně. Omezení preskribce opět pod písm. L. Může předepisovat gynekolog, urolog, sexuolog.

Řádek 212 G03E - androgeny a ženské pohlavní hormony. Podává se parenterálně. Omezení preskribce pod písm. L/gynekolog, endokrinolog, sexuolog.

Řádek 213 G03F - progestiny a estrogeny. Podává se perorálně. Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog. Léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu. Omezení preskribce pod písm. P.

Řádek 214 G03GA - gonadotrofin (choriový). Podává se parenterálně. Omezení preskribce pod písm. L/gynekolog, endokrinolog, pediatr a sexuolog.

Řádek 215 G03GA - gonadotrofin (lidský). Podává se parenterálně. S omezením preskribce na písm. Z.

Řádek 216 G03GB - syntetické stimulátory ovulace. Podává se perorálně. Omezení preskribce je na L/gynekolog, endokrinolog, sexuolog.

Řádek 217 G03HA - antiandrogeny. Podává se perorálně. S omezením preskribce na L/psychiatr, endokrinolog, urolog, gynekolog, sexuolog.

Řádek 218, G03HA, antiandrogeny, podáváno parenterálně, omezení preskripce L/PSY, SEX.

Řádek 219, G03XA, antigonadotrofiny a podobná léčiva, podáváno p.o., omezení preskripce: L/GYN, END, HEM, ALG, SEX.

Řádek 220, G04AB, chinolonová chemoterapeutika močových infekcí, podáváno p.o., omezení preskripce: bez omezení

Řádek 221, G04AC, nitrofuranová chemoterapeutika močových infekcí, podáváno p.o., omezení preskripce: bez omezení

Řádek 222, G04BC, rozpouštědla močových kamenů, podáváno p.o., omezení preskripce: bez omezení

Řádek 223, G04BD, spasmolytika močových cest, podáváno p.o., léčbu pripiverinem v pevných lékových formách obsahujících do 5 mg proiverinu v 1 tabletě včetně, ordinuje navíc pediatr, omezení preskripce: L/URN, GYN, SEX.

Řádek 224, GI4BX, jiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostaty, podáváno p.o., omezení preskripce: L\URN.

Řádek 225, H01A, hormony předního laloku hypofýzy, podáváno parenterálné, léčbu somatotropinem ordinuje lékař pracující v centru pro léčbu defektu somatotrofního hormonu. Léčbu tetrakosaktidem ordinuje endokrinolog, omezení preskripce: L\URN

Řádek 226, H01BA, vasopresin a jeho deriváty, podáváno parenterálně, omezení preskripce: H

Řádek 227, H01BA, vasopresin a jeho deriváty, podáváno lokálně, omezení preskripce: bez omezení

Řádek 228, H01BB, oxytocin a jeho deriváty, podáváno parenterálně, omezení preskripce: H

Řádek 229, H01CA, hormon uvolňující gonadotrofin, podáváno lokálně, omezení preskripce: Z

Řádek 230, H01CB, samotostatin a jeho deriváty, podáváno parenterálně, omezení preskripce: X

Řádek 231, H02AA, mineralokortikoidy, podáváno p.o., omezení preskripce: bez omezení

Řádek 232, H02AB, glukokortikoidy, podáváno p.o., omezení preskripce: bez omezení

Řádek 233, H02AB, glukokortikoidy, podáváno parenterálně, omezení preskripce: O

Řádek 234, H03AA, hormony štítné žlázy, podáváno p.o., bez omezení

Řádek 235, H03B, thyreostatika, podáváno p. o, bez omezení

Řádek 236, H03B, thyreostatika, podáváno parenterálně, omezení preskripce: H

Řádek 237, H04AA, glukagon a jeho deriváty, podáváno parenterálně, omezení preskripce: L\DIA.

Řádek 238, H05BA, kalcitonin, podáváno inhal., omezení preskripce: L\INT, GYN, ORT, END.

Řádek 239, H05BA, kalcitonin, podáváno parenterálně, omezení preskripce: L\INT, GYN, ORT, END.

Řádek 240, J01AA, tetracyklinová antibiotika, podáváno p.o., bez omezení

Řádek 241, J01AA, tetracyklinová antibiotika, podáváno parenterálně, omezení preskripce: K

Řádek 242, J01BA, amfenikolová antibiotika, podáváno p.o., omezení preskripce: bez omezení

Řádek 243, J01BA, amfenikolová antibiotika, podáváno parenterálně, omezení preskripce: K

Řádek 244, J01CA, aminopenicilinová antibiotika, podáváno p.o., bez omezení

Řádek 245, J01CA, aminopenicilinová antibiotika, podáváno parenterálně, omezení preskripce: K

Řádek 246, J01CA, acylureidová antibiotika, podáváno parenterálně, omezení preskripce: U/ATB.

Řádek 247, J01CE, na beta-laktamázu citlivé peniciliny, podáváno p.o., bez omezení

Řádek 248, J01CE, na beta-laktamázu citlivé peniciliny, podáváno parenterálně, omezení preskripce: K

Řádek 249, J01CF, vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny, podáváno p.o., bez omezení

Řádek 250, J01CF, vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny, podáváno parenterálně, omezení preskripce: K

Řádek 251, J01CR, kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, podáváno p.o., bez omezení

Ř. č. 252, J01CR, kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů, podáváno parenterálně. K léčbě kombinací penicilinů není třeba konzultace a schválení antibiotického střediska. Omezení preskripce: U/ATB.

Ř. č. 253, J01DA, cefalosporinová antibiotika, p.o. K léčbě cefiximem, cefetametem, cefpodoximem a ceftibutenem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

Ř. č. 254, J01DA, cefalosporinová antibiotika, parent. K léčbě cefalotinem a cefazolinem není třeba konzultace a schválení antibiotického střediska. Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog: a) iniciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let, b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stadium (doložené laboratorním vyšetřením), c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu). Pro lůžkovou péči je úhrada ceftriaxonu dle symbolu U/ATB. U/ATB.

Ř. č. 255, J01DF, monobaktámová antibiotika, parent., U/ATB.

Ř. č. 256, J01DH, karbapenemová antibiotika, parent., U/ATB.

Ř. č. 257, J01EB, krátkodobě působící sulfonamidy, p.o.

Ř. č. 258, J01EE, sulfonamidy kombinované s trimetoprimem, p.o.

Ř. č. 259, J01EE, sulfonamidy kombinované s trimetoprimem, parent, K.

Ř. č. 260, J01FA, makrolidová antibiotika, p.o.

Ř. č. 261, J01FA, makrolidová antibiotika, parent., K.

Ř. č. 262, J01FF, linkosamidová antibiotika, p.o., ATB.

Ř. č. 263, J01FF, linkosamidová antibiotika, parent., U/ATB.

Ř. č. 264, J01GA, streptomycin a jeho deriváty, parent.

Ř. č. 265, JO1GB, aminoglykosidová antibiotika, parent. K léčbě gentamycinem a tobramycinem není třeba konzultace a schválení antibiotického střediska. U/ATB.

Ř. č. 266, JO1MA, fluorované chinolony, p.o. K léčbě sparfloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

Ř. č. 267, JO1MA, fluorované chinolony, parent, U/ATB.

Ř. č. 268, JO1X, ostatní antibiotika, parent, U/ATB.

Ř. č. 269, JO1X, ostatní antibiotika, p.o., U/ATB.

Ř. č. 270, JO1XD, imidazolová chemoterapeutika, parent, U.

Ř. č. 271, J02AA, antimykotická antibiotika, parent, U.

Ř. č. 272, JO2AB, imidazolová antimykotika, p.o.

Ř. č. 273, JO2AB, imidazolová antimykotika, parent., U.

Ř. č. 274, JO2AC, triazolová antimykotika, p.o. Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog: a) vaginální mykózy nereagující na lokální aplikovaná antimykotika, b) recidivy vaginálních mykóz. Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog: a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů, b) těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty, c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedeních transplantace. P.

Ř. č. 275, J02AC, triazolová antimykotika, parent. Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy. Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci. U/P.

Ř. 6. 276, J04AB, antibiotika k léčbě tuberkulózy, p.o. Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

Ř. č. 277, J04AB, antibiotika k léčbě tuberkulózy, parent.

Ř. č. 278, JO4AC, hydrazidy k léčbě tuberkulózy, p.o.

Ř. č. 279, J04AK, další léčiva k léčbě tuberkulózy. p.o.

Ř. č. 280, J04BA, chemoterapeutika k léčbě lepry, p.o.

Ř. č. 281, J05A, antivirotika, p.o., Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valacyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po dvacátém týdnu těhotenství.

b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků), c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji. Léčbu inosim pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity. Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech, p.

Ř. č. 282, J05A, antivirotika, parent.: Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy, kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů.

b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) Léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,

b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir. Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Ř. č. 283, J06AA, imunitní séra, parent.: Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí. Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu. Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou. Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismem. Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostiridiových infekcí. Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny. K/P

Ř. č. 284, J06BA, imunoglobulíny, normální lidské, parent. Imunoglobuliny k extravaskulámí aplikaci jsou hrazeny dle symbolu O, jako nespecifická imunoprofylaxe při opakovaných infektech u dětí do 18 let a osob starších 60 let. imunoglobulíny k nitrožilní aplikaci jsou hrazeny dle symbolu B. imunoglobuliny s obsahem IgM jsou hrazeny dle symbolu U.

Ř. č. 285, J06BB, specifické imunoglobuliny, parent. Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

a) neočkované těhotné ženy,

b) novorozenec po kontaktu s varicellou,

c) imunokomprinovaný pacient po kontaktu s varicellou,

d) varicellozní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,

b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprinovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B., K.

Č. ř. 286, J07AM, očkovací látky proti tetanu, parent, K.

Č. ř. 287, J07AN, očkovací látky proti tuberkulóze, parent, H.

Č. ř. 288, J07AX, jiné bakteriální očkovací látky, parent, K.

Č. ř. 289, J07BG, očkovací látky proti vzteklině, parent, K.

Č. ř. 290, L01AA, alkylační cystotatika, p.o.

Č. ř. 291, L01AA, alkylační cystotatika, parent, Cyclofosmanit mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti, B/ONK, HEM.

Č. ř. 292, L01AB, alkylsulfaty, p.o., L/ONK, HEM.

Č. ř. 293: L01AD nitrosomočoviny, p.o. L/ONK, HEM.

Č. ř. 294: L01AD nitrosomočoviny, parent. B/ONK, HEM.

Č. ř. 295: L01BA antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové, p.o.

Č. ř. 296: L01BA antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové, parent. B.

Č. ř. 297: L01BB antimetabolity ze skupiny analog purinů, p.o. L/ONK, HEM.

Č. ř. 298: L01BB antimetabolíty ze skupiny analog purinů, parent. B/ONK, HEM.

Č. ř. 299: L01BC antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu, p.o. L/ONK, HEM.

Č. ř. 300: L01BC antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu, parent. B/ONK, HEM.

Č. ř. 301: L01CA vinka alkaloidy a jejich deriváty, parent. B/ONK, HEM.

Č. ř. 302: L01CB podofylotoxinové deriváty, p.o. L/ONK, HEM.

Č. ř. 303: L01CB podofylotoxinové deriváty, parent. B/ONK, HEM.

Č. ř. 304: L01CD taxany, parent. X

Č. ř. 305: LOIDA aktinomyciny, parent. B/ONK, HEM.

Č. ř. 306: L01DB antracykliny a jejich deriváty, p.o. X

Č. ř. 307: L01DB antracykliny a jejich deriváty, parent. B/ONK, HEM.

Č. ř. 308: L01DC ostatní cytotoxická antibiotika, parent. B/ONK, HEM.

Č. ř. 309: L01XA platinová cytostatika, parent. B/ONK, HEM.

Č. ř. 310: L01XB methylhydrazinová cytostatika, p.o. L/ONK, HEM.

Č. ř. 311: LOIXX ostatní cytostatika, p.o. L/ONK, HEM, URN.

Č. ř. 312: L01XX ostatní cytostatiky, parent. Léčbu L-asparaginózou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginózu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

Léčbu estramustinem ordinuje navíc urolog.

B/ONK, HEM.

Č. ř. 313: L02AA estrogeny, p.o. L/ONK, HEM, URN, GYN, SEX.

Č. ř. 314: LO2AA estrogeny, parent. B/ONK, HEM, URN, GYN, SEX.

Č. ř. 315: LO2AB progestiny, p.o. L/ONK, HEM, URN. GYN, SEX.

Č. ř. 316: L02AB progestiny, parent. L/ONK, GYN, SEX.

Č. ř. 317: L02AE hormon uvolňující gonadotrofín a jeho deriváty, inhal. Z.

Č. ř. 318: L02AE hormon uvolňující ganadotrofin a jeho deriváty, parent. Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:

a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,

b) léčba karcinomu prostaty,

c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,

d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy.

K/P.

Řádek 319, L02BA - antiestrogeny, podávané perorálně, bez omezení preskribce.

Řádek 320, L02CC - antuiandrogeny, podávané perorálně, s omezením preskribce na L/ONK, URN, SEX.

Řádek 321, L02BG - inhibitory tvorby steroidních hormonů, podávané perorálně, s omezením preskribce L/ONK, END.

Řádek 322, L02BG - inhibitory tvorby steroidních hormonů, v parenterální aplikační formě, s omezením preskribce X.

Řádek 323, L03AA - cytokiny, v parenterální formě, s omezením preskribce X.

Řádek 324, L03AX - ostatní imunostimulační léčiva, ve formě aplikace lokální a perorální, s omezením preskribce L/ALG.

Řádek 325, L04AA - ostatní imunostimulační léčiva, ve formě parenterální. Léčbu dialyzátem leukocytů ordinuje alergolog a imunolog. Léčbu bac. propionylbacter acner ordinuje onkolog. Léčbu BCG vakcínou ordinuje onkolog a urolog. Léčbu thymostimostimulinem ordinuje onkolog, imunolog nebo hematolog na základě předchozího schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Omezení preskribce pod písmenem O.

Paní předsedkyně, prosím, abyste trochu uklidnila sněmovnu, je nás tady pár a přesto je tady velký hluk.

Řádek 326, L04AA - selektivní imunosupresivní léčiva, podávaná perorálně. Léčbu ciklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,

b) léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,

c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,

d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,

e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,

f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),

g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosas) nereagující na standardní léčbu,

h) systémový lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu,

i) těžké formy polymyosititidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu. Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny ciklosporinu). Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s ciklosporinem a kortikosteroidy. Omezení preskribce označuje P.

Řádek 327, L04AA - selektivní imunosupresivní léčba, v parenterální formě, s omezením preskribce U/J10.

Řádek 328, L04AX - ostatní imunosupresiva, v perorální formě, s omezením preskribce L/J10, REV, HEM.

Řádek 329, L04AX - ostatní imunosupresiva v parenterální formě, omezení preskribce U/J10.

Já mohu počkat, až se tam ten kout vlevo dohodne, protože mě to tady trochu ruší. Děkuji, že jste se uklidnili. Já budu pokračovat.

Řádek 330, M01AA - protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů, v perorální formě, bez omezení preskribce.

Řádek 331, M01AA - protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů, v parenterální formě, bez omezení preskribce.

Řádek 332, M01B - protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, v perorální formě. Léčbu kombinací diklofenaku a misoprostolu ordinuje revmatolog, ortoped nebo internista na základě předchozího schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Řádek 333, M01AB - protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, aplikační forma per rectum, bez omezení preskribce.

Řádek 334, M01AB - protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, v parenterální formě, bez omezení preskribce.

Řádek 335, M01AC - protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů, v perorální formě, bez omezení preskribce.

Řádek 336, M01AC - protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů, v parenterální formě, bez omezení preskribce.

Řádek 337, M01AC - protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů, v parenterální formě, bez omezení preskribce.

Řádek č. 338, M01AE, protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové v p.o. formě.

Řádek č. 339, M01AE, protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové v p. rect. použití.

Řádek č. 340, M01A, protizánětlivá léčiva ze skupina derivátů kyseliny propionové a fenamátů v parent. formě. Všechny tři druhy léčiv bez omezení preskripce.

Řádek č. 341, M01AX, ostatní protizánětlivá léčiva v p.o. formě. Azapropazon a proquazon mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti. Přesto v omezení preskripce je zřejmě na ostatní, které jsou azapropazon a proquazon, že to může předepisovat pouze revizní lékař. Je to pod písmeny L/REV.

Řádek č. 342, M01CB, léčiva obsahující zlato, v parent. formě. Omezení je pod písmenem L/REV, revmatolog, který jediný to může předepisovat.

Řádek č. 343, M01C penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva (včetně M09), ve formě p.o. i parent. Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog: součást léčby primární osteoarthrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

Řádek č. 344, M02AA, nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání, k lokální aplikaci, bez omezení preskripce.

Řádek č. 345, M02AC, deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání, bez omezení preskripce.

Řádek č. 346, M02AX, jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání, lokální aplikací, opět bez omezení preskripce.

Řádek č. 347, M03AA, svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů v parent. aplikační formě, omezení preskripce písm. H.

Řádek č. 348, M03AB, svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu opět v parent. formě, opět omezení preskripce písm. H.

Řádek č. 349, M03AC, svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů v parent. formě, opět omezení preskripce písm. H.

Řádek č. 350, M03AX, ostatní svalová relaxancia v parent. formě aplikační, s omezením preskripce písm. X.

Řádek č. 351, M03BX, jiná centrálně působící svalová relaxancia v p.o. aplikační formě, baclofen a tolperison mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti. Pro ostatní léky této skupiny platí omezení preskripce označené L/NEU, ORT, REV.

Řádek č. 352, M03CA, přímo působící svalová relaxancia v parent. aplikační formě, s omezením preskripce písm. T.

Řádek č. 353, M04AA, antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové, v p.o. formě, bez omezení preskripce.

Řádek č. 354, M04AB, antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové, v p.o. formě, bez omezení preskripce.

Řádek č. 355, M04AC, léčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatu, v p.o. formě, opět bez omezení preskripce.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP