Pátek 7. února 1997

Řádek č. 356, M05BA, bisfosfonáty, v p.o. formě použití. Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped nebo endokrinolog:

a) osteoporotické patologické zlomeniny,

b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rentgenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než - 2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamín D a jeho deriváty, fluor),

c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,

d) hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom. Omezení preskripce označené písm. L/ONK, INT, ORT, HEM.

Řádek č. 357, M05BA, biosfosfonáty v parent. formě. Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped nebo endokrinolog:

a) osteoporotické patologické zlomeniny,

b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),

c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,

d) hyperkalcémie provázející zhoubné nádory. Omezení preskripce pod písm. O/ONK, INT, ORT, HEM.

Omezení preskribce pod písm.O/ONK, internista, ortopéd, hematolog.

Řádek 358 N01AA jsou inhalační anestetika ze skupiny etherů, forma je inhalační, omezení preskribce písmenem H.

Řádek 359 označený N01AB jsou inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků, opět aplikační forma je inhalační, omezení preskribce písmenem H.

Řádek 360 označený N01AF, injekční anestetika ze skupiny barbiturátů, aplikační forma parenterální, omezení preskribce písmenem H.

Řádek 361 označený N01AH, opioidní anestetika (fentanyl), forma parenterální, omezení preskribce písmenem O.

Řádek 362 označený N01AH, opioidní anestetika (ostatní), aplikační forma je opět parenterální, omezení preskribce písmenem H.

Řádek 363 označený N01AX jsou ostatní celková anestetika, aplikační forma parenterální, omezení preskribce písmenem O.

Řádek 364 označený N01BA jsou lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové, aplikační forma parenterální, omezení preskribce písmenem O.

Řádek 365, označený N01BB jsou lokální anestetika ze skupiny amidů, aplikační forma je lokální, omezení preskribce písmenem O.

Řádek 366, označený N01BB jsou lokální anestetika ze skupiny amidů, tentokráte ovšem v aplikační formě parenterální, omezení preskribce písmenem O.

Řádek 367 označený N01BX jsou ostatní lokální anestetika, lokální aplikace, omezení preskribce písmenem O.

Na řádku 368 jsou označena N02AA analgetika ze skupiny přírodních opioidů k použití perorálnímu, bez omezení preskribce.

Na řádku 369, označeném N02AA jsou analgetika ze skupiny přírodních opioidů, tentokrát ve formě parenterální, s omezením preskribce písmenem O.

Řádek 370 N01AB analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů, v perorální aplikační formě, bez omezení preskribce.

Řádek 371 N02AB jsou analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů, v parenterální aplikační formě, s omezením preskribce označené písmenem O.

Řádek 372 N02AC jsou analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů, v perorálním aplikačním použití, bez omezení preskribce,

stejně bez omezení preskribce je řádek 373 označený N02AD, což jsou analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů pro perorální použití,

naopak řádek 374 pod označením N02AD nám ukrývá analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů pro parenterální použití, s omezením preskribce O.

Řádek 375, označený N02AX jsou analgetika ze skupiny ostatních opioidů, aplikační forma je jednak perorální, jednak sublingvální, obě tyto formy jsou bez omezení preskribce.

Řádek 376 N02AX jsou analgetika ze skupiny ostatních opioidů, v aplikační formě per rectum nebo parenterální, v poznámce se dočítáme, že rektální lékové formy mohou předepisovat všichni lékaři na lékařský předpis bez omezení odbornosti, ostatní formy, to znamená zřejmě ty parenterální, jsou omezeny písmenem O.

Řádek 377 označený N02BA jsou analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejích derivátů, jedná se o perorální aplikační formu, která je bez omezení preskribce.

Řádek 378 N01BA jsou analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejích derivátů, tentokrát v parenterální formě, opět bez omezení preskribce.

Řádek 379 N02BE jsou analgetika ze skupiny anilidů v perorální aplikační formě, bez omezení preskribce,

na řádku 380, označeném N02BE jsou analgetika ze skupiny anilidů, ovšem v per rectální aplikační formě, také bez omezení preskribce,

zatímco na řádku 381 pod označením N02B jsou ostatní analgetika, v parenterální formě s označením omezení preskribce písmenem O.

Řádek 382 N02CA jsou antimigrenika ze skupiny derivátů námelových akaloidů v perorální aplikační formě, bez omezení preskribce.

Řádek 383 N02CA jsou antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů, ovšem tentokrát v parenterální aplikační formě, bez omezení preskribce.

Řádek 384 označený N02C jsou jiná antimigrenika v perorální aplikační formě, bez omezení preskribce.

Řádek 385 N03AA jsou antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů, v perorální aplikační formě, bez omezení preskribce.

Řádek 386 N03AA jsou antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů, tentokrát v parenterální formě s omezením předpisu na písmeno O.

Řádek 387 N03AB jsou antiepileptika ze skupiny hydantoinů v perorální aplikační formě bez omezení preskribce.

Řádek 388 označený N03AB jsou antiepileptika opět ze skupiny hydantoinů, ovšem tentokrát v parenterální aplikační formě s omezením preskribce pod písmenem O.

Řádek 389 označený N03AB jsou antiepileptika ze skupiny sukcinimidů v perorální aplikační formě bez omezení preskribce, zatímco na řádku 390 označeném N03AE jsou antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů v perorální aplikační formě, opět bez omezení preskribce.

Na řádku 391 pod označením N03AE jsou tatáž antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů, ovšem v parenterální formě, kde preskribce je omezena písmenem O.

Na řádku 392 označeném N03AF jsou antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu v perorální aplikační formě bez omezení preskribce.

Na řádku 393 je skupina léčiv označená N03AG, což jsou antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová) v perorální aplikační formě bez omezení preskribce.

Na řádku 394 označeném N03AG jsou antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní) v perorální aplikační formě, označená s omezením L, omezení neurolog, psychiatr.

Řádek 395 N03AG jsou antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin, tentokrát v parenterálním provedení. Jejich preskripční omezení je označeno písmenem K.

Řádek 396 označený N03AX jsou ostatní antiepileptika v perorální aplikační formě, omezení preskribce L psychiatr, neurolog.

Řádek 397 N04AA jsou antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů v perorální aplikační formě bez omezení preskribce.

Řádek 398 označený N04AA jsou tatáž antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů, tentokrát v parenterální aplikační formě, označení omezení preskribce O.

Na řádku 399 označeném N04AC jsou antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu v podávání per or bez omezení předpisu.

Řádek 400 N04BA jsou antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů v perorálním použití bez omezení preskribce.

Řádek 401 N04BB jsou antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů v perorální aplikační formě, omezeno na předpis L lomeno neurolog, psychiatr, periatr, gerontolog.

402 N04BD jsou antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO v perorální aplikační formě. Předpis je tentýž - omezení na neurologa, psychiatra a gerontologa.

Řádek 403 označený N05AA jsou neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů v perorální aplikační formě bez omezení preskribce.

Řádek 404 N05AA jsou neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů tentokrát v parenterální formě v omezení preskribce na písmeno O.

Řádek 405 označený N05AB jsou neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinů v perorální formě bez omezení preskribce, zatímco na řádku 406 označeném N05AB jsou tatáž neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinů, ovšem tentokrát v parenterální formě s omezením preskribce písmenem O.

Řádek 407 N05AC jsou neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothizinu v perorální aplikační formě. V poznámce se dozvídáme, že thioridazin mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti, zatímco ty ostatní z této skupiny léčiv jsou omezení preskripcí, pouze mohou předepisovat lékaři značky L neurologové, psychiatři a gerontologové.

Řádek 408 N05AD jsou neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu v perorální aplikační formě bez uvedení preskribce.

Řádek 409 N05AD, neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu v parenterální formě. Je tam omezení preskribce označené písmenem O.

410 N05AF jsou neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu v perorální aplikační formě bez omezení preskribce, zatímco na řádce 411 N05AF jsou tatáž neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu v parenterální aplikační formě, kde preskribce je omezena písmenem O.

Na řádku 412 označeném N05AG jsou neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů v perorální formě bez omezení preskribce. A tatáž neuroleptika na řádku 413 označená N05AG ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů v parenterální formě, preskribce je omezena písmenem O.

Na řádku 414 označeném N05AH jsou neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů v perorální aplikační formě, kde omezení preskribce je označeno L lomeno psychiatr.

415 N05AH - neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů, tentokrát v parenterální formě, kde na rozdíl od předchozího může předpisovat pouze ten, kdo má písm. H.

416 N05AL - neuroleptika ze skupiny benzamidů v perorální aplikační formě. V poznámce: Sulpirid v lékových formách do 50 mg včetně v 1 tabletě a mohou předpisovat lékaři bez omezení odbornosti. Pro ostatní léky a koncentrace je omezení v podobě L/psychiatr, neurolog.

417 N05AA - neuroleptika ze skupiny benzamidů v aplikační formě parenterální. V poznámce: Tiaprid mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti. Ostatní jsou omezeni písm. O/psychiatr, neurolog.

418 N05AN - lithium. V perorální aplikační formě bez omezení preskribce.

419 N05AX - ostatní antipsychotika. V perorální aplikační formě. Omezení je tam L/psychiatr.

420 N05BA - anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu. V perorální aplikační formě. V poznámce: Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista. Léčba panické úzkosti.

421 N05BA - anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu. Tentokrát v p.rect. formě. Preskribce omezena písm. L/neurolog, psychiatr, pediatr, sexuolog.

422 N05BA - anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu. Ve formě parenterální bez omezení preskribce.

423 N05BX - ostatní anxiolytika. V perorální aplikační formě. Bez omezení preskribce.

424 N05CA - hypnotika ze skupiny barbiturátů. V parenterální aplikační formě s omezením preskribce s písm. H.

425 N05CD - hypnotika ze skupiny benzodiazepinů. V parenterální aplikační formě. Omezení preskribce písm. O.

426 N06AA - antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů. Aplikační forma perorální bez omezení preskribce.

427 N06AA - antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů. V parenterální formě. Omezení preskribce je písm. O.

428 N06AB - antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu. V perorální aplikační formě. V poznámce: Fluoxetin a fluvoxamin mohou předepisovat dále neurologové a internisté. Ostatní lékové formy a ostatní léky této skupiny jsou omezeny písm. L/psychiatr, sexuolog.

429 N06AB - antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu v parenterální formě, kde je omezení O/psychiatr, sexuolog.

430 N06A - ostatní antidepresiva v perorální aplikační formě, kde omezení preskribce upravuje písm. L/psychiatr, neurolog, sexuolog.

431 N06BA - centrálně působící stimulancia v perorální formě. Preskribční omezení L/neurolog, psychiatr, pediatr, sexuolog.

432 N06BX - ostatní psychostimulancia a nootropika v perorální formě bez omezení preskribce.

433 N06BX - ostatní psychostimulancia a nootropika v parenterální formě aplikace. Preskribce je omezena písm. H.

434 N07AA - parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy. V perorální aplikační formě bez omezení preskribce.

435 N07AA - parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy. V parenterální formě. Bez omezení preskribce.

436 N07CA - léčiva s antivertiginózním účinkem. V perorální aplikační formě. Bez omezení preskribce.

437 N07XX - ostatní léčiva nervové soustavy. V parenterální aplikační formě. Preskribce omezena písm. X.

438 P01AB - chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů. V perorální formě. Bez omezení preskribce.

439 P01BA - antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů. V perorálním provedení. V poznámce: Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

a) systémový lupus erythematodes,

b) revmatoidní arthritis,

c) juvenilní chronická arthritis,

d) diakoidní forma lupus erythematodes

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblasti s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum). Omezení není.

440 P01BD - antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů. Perorální forma. Bez omezení preskribce.

441 P01CX - ostatní léčiva k léčbě protozoonóz. Aplikační forma parenterální. Omezení je pod písm. X.

442 P02CA - anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů. V perorální formě bez omezení preskribce.

443 P02CB - anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů. Perorální forma. Bez omezení preskribce.

444 P02CE - anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů. Perorální forma. Bez omezení preskribce.

445 P02CX - ostatní anthelmintika. Používaná perorálně. Bez omezení preskribce.

Řádek 446, P02DA, anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové, podáváno: p.o., bez omezení preskribce.

Řádek 447, POAB, ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv, podáváno: lokálně, bez omezení preskribce.

Řádek 448, P03AC, ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů, pro lokální použití, bez omezení preskribce.

Řádek 449, R01AC, protialergická léčiva k lokálnímu podání, omezení: L\OPH.

Řádek 450, R01AD, kortikosteroidy k lokálnímu podání, použití: lok. beklomemethason mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti, omezení: L\ALG, TRN, ORL.

Řádek 451, R03AC, inhalační selektivní beta-2sympatomimetika, podáváno: inhal. Léčbu kombinací fenoterol s kromoglykatem a léčbu salmeterolem a formoterolem ordinují alergolog a pneumolog. Ostatní je bez omezení.

Řádek 452, R03AK, inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika, podáváno: inhal., bez omezení.

Řádek 453, R03BA, inhalační kortikosteroidy, podáváno: inhal., bez omezení.

Řádek 454, R03BB, inhalační anticholinergika, podáváno: inhal. Léčbu inpratropiem v tekutých lékových formách určených k nebulizaci ordinuje alergolog, pneumolog nebo otorhinolaryngolog. Omezení: bez omezení.

Řádek 455, R03BC, inhalační protialergická léčiva, podáváno: inhal. Léčbu nedokromilem ordinuje alergolog nebo pneumolog.

Řádek 456, R03CB, celkově podávané neselektivní sympatomimetika, podáváno: p.o., bez omezení preskribce.

Řádek 457, R03CB, celkově podávané neselektivní sympatomimetika, podáváno: parenterálně, omezení preskribce: O.

Řádek 458, R03CC, celkově podávaná selektivní sympatomimetika, podáváno: p.o., bez omezení.

Řádek 459, R03CC, celkově podávaná selektivní sympatomimetika, podáváno: parenterální, omezení preskribce: O.

Řádek 460, R03D, ostatní antiastmatika k celkovému podání, podáváno p.o. Léčbu zafirlukastem ordinuje alergolog nebo pneumolog na základě schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Ostatní z této skupiny jsou bez omezení.

Řádek 461, R03DA, ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů, podáváno: p. rect., bez omezení.

Řádek 462, R03DA, ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů, podáváno: parenterálně, omezení preskribce: O.

Řádek 463, R05CB, mukolytika, podáváno: p.o., bez omezení.

Řádek 464, R05CB, mukolytika, podáváno: inhal. Léčbu alfa-dornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fíbrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu

b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

Ostatní léky z této skupiny jsou bez omezení.

Řádek 465, R05CB, mukolytika, podáváno: parenterálně, bez omezení.

Řádek 466, R05DA, antitusika ze skupiny derivátů opioidů, podáváno: p.o., bez omezení.

Řádek 467, R05DB, antitusika chemicky blízká lokálním anestetikům, podáváno p.o., p. rect, parenterálně. Léčbu pentoxyverinem ordinuje pediatr. Parenterální lékové formy jsou hrazeny dle symbolu H. Ostatní bez omezení.

Řádek 468, R06AA, antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů, použití: p.o., bez omezení.

Řádek 469, R06AA, antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů, podáváno parenterálně, omezení preskribce: O.

Řádek 470, R06AB, antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů, podáváno: p.o., bez omezení.

Řádek 471, R06AD, antihistaminika ze skupiny derivátů fenothaizinu, podáváno: p.o., bez omezení.

Ř. č. 472, R06AD, antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu, parent., O.

Ř. č. 473, R06AX, jiná antihistaminika k systémovému použití, p.o.

Ř. č. 474, RO6AX, jiná antihistaminika k systémovému použití, parent., O.

Ř. č. 475, R07AA, plicní surfaktanty, parent, T.

Ř. č. 476, SO1AA, antibiotika k lokálnímu podání, lok.

Ř. č. 477, SO1AB, chemoterapeutika k lokálnímu podání, lok.

Ř. č. 478, 801 AD, antivirotika k lokálnímu podání, lok., L/OPH.

Ř. č. 479, SO1AX, ostatní antiinfektiva, lok., L/OPH.

Ř. č. 480, SO1PA, kortikosteroidy k lokálnímu podání, lok.

Ř. č. 481, SO1BC, nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání, lok. Léčbu diklofenakem a flurbiprofenem ordinuje oftalmolog.

Ř. č. 482, SO1CA, kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání, lok. Léčbu kombinací beklomethason/gentamicin ordinuje navíc otorhinolaryngolog. L/OPH.

Ř. č. 483, SO1EA, lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu, lok" L/OPH.

Ř. č. 484, SO1EB, lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu, lok. Pilokarpin ve všech lékových formách mohou předpisovat lékaři všech odborností. L/OPH.

Ř. č. 485, SO1EC, inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání, p.o.

Ř. č. 486, S01ED, lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu, lok. Léčbu betaxololem a levobutonololem ordinujte oftalmolog.

Ř. č. 487, S01F, mydriatika a cykloplegika, lok., O/OPH.

Ř. č. 488, SO1G, dekongestanty a antialergika, lok. L/OPH, ALG.

Ř. č. 489, S01HA, lokální místní anestetika, lok., L/OPH.

Ř. č. 490, SO1, jiná oftalmologika, parent., lok. Léčbu tolazolinem ordinuje oftalmolog Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje oftalmolog na základě schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Ř. č. 491, SO2CA, kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci, lok., L/ORL.

Ř. č. 492, V01AA, extrakty alergenů, p.o., L/ALG.

Ř. č. 493, V01AA, extrakty alergenů, intrader., O/ALG.

Ř. č. 494, V01AA, extrakty alergenů, PRICK test, O/ALG.

Ř. č. 495, V01AA, extrakty alergenů, parent., L/ALG.

Ř. č. 496, V03A, všechny jiné terapeutické přípravky, lok.

Ř. č. 497, V03AB, antidota, parent, K.

Ř. č. 498, V03AF, antidota užívaná při léčbě cytostatiky, p.o.

Ř. č. 499, V03AF, antidota užívaná při léčbě cytostatiky, parent, B/ONK, HEM.

Ř. č. 500, V03AK, tkáňová lepidla, lok., X.

Ř. č. 501, V04CD, testy sekrece hormonů hypofýzy, p.o., K/END.

Ř. č. 502, V04CF, tuberkulinový test, parent, H.

Ř. č. 503, V04CL, testy pro alergické choroby, intrader., O/ALG.

Ř. č. 504, V04CX, jiná diagnostika, p.o..

Ř. č. 505, C04CX, jiná diagnostika, intrader., O.

Ř. č. 506, V04CX, jiná diagnostika, parent., O.

Ř. č. 507, V06CA, výživa bez fenylalaninu, p.o., L\J4.

Ř. č. 508, V06DA, kombinace sacharidy\proteiny\minerály\vitaminy, p.o., H.

Ř. č. 509, VO6DB, kombinace tuk\sacharidy\proteiny\minerály\vitaminy, p.o., H.

Ř. č. 510, VO6DD, aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy, p.o., L\J7.

Ř. č. 511, VO6DE, kombinace aminokyseliny\sacharidy\minerály\vitaminy, p.o., L\J11.

Ř. č. 512, VO6DF, náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu, p.o., L\J11.

Ř. č. 513, V06DX, jiné kombinace přípravků pro výživu, p.o., L\J11.

Ř. č. 514, V07AB, rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků, parent.

Ř. č. 515, VO8A, rozpustné nefrotropní RTG kontrastní látky, p.o., K.

Ř. č. 516, VO8AA, rozpustné nefrotropní hymerosmolární RTG kontrastní látky, parent, K.

Ř. č. 517, VO8AB, rozpustné nefrotropní nízkoosmolární RTG kontrastní látky, parent.

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog: a) pro intrathekální podání, b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem. K.

Ř. č. 518, V08AC, rozpustné hepatotropní RTG kontrastní látky, parent, K.

Ř. č. 519, V08AD, nerozpustné RTG kontrastní látky, parent, K.

Ř. č. 520, V08BA, RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý, p.o., K.

Ř. č. 521, V08CA, paramagnetické kontrastní látky, parent, K

Děkuji zbytku sněmovny, že vydržel až do této doby. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk republikánských poslanců.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Potlesk daňových poplatníků vám je odměnou, pane poslanče.

Nyní prosím, aby se slova ujal poslanec Milan Loukota, připraví se poslanec Jaroslav Zvěřina.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, kolega Novák nyní poměrně jednoznačně přečetl způsoby podávání... atd. Avšak jeho předřečník, kolega Vik, užívat některé zkratky. Domnívám se, že význam těchto zkratek by měl taktéž zaznít na mikrofon, aby nedošlo k nějakému opomenutí.

Ve způsobu podávání byly použity zkratky:

p.o. - perorální aplikační formy (tablety, tobolky, dražé, potahované tablety)

subling. - perorální aplikační forma pod jazyk (aplikace do dutiny ústní)

parent. - injekční aplikační forma (injekce, suché injekce, infuze)

intraderm. - aplikační cesta některých alergenů (nitrokožně)

transd. - transdermální (kožní) aplikační formy (náplasti)

p.rect. - rektální aplikační formy

vag. - vaginální (poševní) aplikační formy

inhal. - inhalační aplikační formy (spray, prášky a roztoky k inhalaci)

spr. - lokální aplikační forma na sliznici (spray)

lok. - lokální (zevní) aplikační formy

PRICK test - k diagnostice

V symbolech byly užity:

Symbol "L" léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležející do seznamu skupin léčivých látek označenou v seznamu tímto symbolem, je oprávněn předepisovat lékař se specializací v příslušném oboru (dále jen odborný lékař) nebo lékař příslušného specializovaného pracoviště, nebo na základě písemného doporučení odborného lékaře ošetřující lékař pojištěnce. Zdravotní pojišťovna hradí tyto léčivé přípravky smluvnímu zdravotnickému zařízení 1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče, 2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol "Z" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležející do seznamu skupin léčivých látek označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení, a to

1. na recept schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, jde-li o poskytování ambulantní péče.

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol "X" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. formou zvlášť účtovaného léčivého přípravku po předchozím souhlasu revizního lékaře zdravotní pojišťovny, jde-li o poskytování ústavní péče,

3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v ústavu, ve kterém tuto péči poskytují převážně střední zdravotničtí pracovníci (dále jen "ošetřovatelské lůžko") a při poskytování péče v odborném léčebném ústavu.

Symbol "O" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. v množství podaném pojištěnci formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků předepsaných na žádanku v souladu se seznamem, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče. Symbol "K" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků v ambulantní i ústavní péči, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče poskytované v ústavním zdravotnickém zařízení, péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu. Tyto léčivé přípravky se předepisují na žádanku v souladu se seznamem,

2. v rámci úhrady zdravotních výkonů, jde-li o resuscitační a intenzivní péči poskytovanou v ústavním zdravotnickém zařízení,

3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

Symbol "T" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jde-li o poskytování resuscitační a intenzivní péče v ústavním zdravotnickém zařízení. Tyto léčivé přípravky se předepisují na žádanku v souladu se seznamem,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče.

Symbol "U" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jde-li o poskytování ústavní péče, s výjimkou poskytování péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

Symbol "H" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, jsou v ústavní péči hrazeny zdravotní pojišťovnou smluvním zdravotnickému zařízení pouze formou lékového paušálu. Při předepsání na recept je zdravotní pojišťovna nehradí.

Symbol "B" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, jsou v ambulantní i ústavní péči hrazeny zdravotní pojišťovnou smluvnímu zdravotnickému zařízení formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

Léčivé přípravky obsahující léčivou látku, u níž není v seznamu žádný z výše uvedených symbolů, jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou smluvnímu zdravotnickému zařízení pouze

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Další zkratky, které jste mohli zaslechnout během projevu kolegy Vika:

c) Specializace a nástavbové specializace lékařů a označení speciálních zaměření pracovišť:

ALG - lékař s nástavbovou specializací v oboru alergologie a klinické imunologie

ATB - antibiotické středisko zřízené při mikrobiologickém oddělení zdravotnického zařízení, které v souladu s antibiotickou politikou vydává, v předchozí konzultaci, doporučení k předpisu a použití antimikrobních léčivých přípravků obsahujících léčivou látku, náležející do skupiny léčivých látek touto zkratkou v seznamu označených

CHI - lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru chirurgie

DER - lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru dermatovenerologie

DIA - lékař s nástavbou specializací v oboru diabetologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství

END - lékař s nástavbovou specializací v oboru endokrinologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství

GER - lékař s nástavbovou specializací v oboru geriatrie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství

GIT - lékař s nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství

GYN - lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

HEM - lékař s nástavbovou specializací v oboru hematologie a transfúzní služby, lékař se specializací II. stupně z oboru interního lékařství

INF - lékař s nástavbovou specializací v oboru přenosných nemocí

INT - lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru interního lékařství

J4 - centrum pro léčbu dědičných poruch metabolismu

J5 - centrum pro léčbu defektu somatotropního hormonu

J7 - dialyzační jednotka

J9 - poradna pro hyperlipoproteinemii, lékař se specializací II. stupně z interního lékařství

J10 - transplantační centrum

J11 - lékař se specializací II. stupně v oboru pediatrie, lékař se specializací I. stupně v oboru pediatrie a nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunobiologie

KAR - lékař s nástavbovou specializací v oboru kardiologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství

NEU - lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru neurologie

ONK - lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru radioterapie, lékař s nástavbovou specializací v oboru klinické onkologie

OPH - lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru oftalmologie

ORL - lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru otorhinolaryngologie

ORT - lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru ortopedie

PDD - lékař nejméně se specializací I. stupně v oboru pediatrie (praktický lékař pro děti a dorost)

PSY - lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru psychiatrie

REV - lékař s nástavbovou specializací v oboru revmatologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství

SEX se rozumí lékař s nástavbovou specializací v oboru sexuologie.

STO je lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru stomatologie.

TRN je lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství.

URN je lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru urologie, lékař se specializací II. stupně z interního lékařství, lékař s nástavbovou specializací v oboru nefrologie.

Tolik vše, co jsem chtěl, aby zaznělo ještě na mikrofon.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Loukotovi za upřesnění. Rozumím tomu, že to byla pouze pasáž, která vysvětlovala ty zkratky, že se nejedná o doplnění návrhu. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zvěřina.

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já k tomu mému pozměňovacímu návrhu mám stručné doplnění. Je to pozměňovací návrh, který se týká seznamu skupin léčivých látek. Za to, co tady bylo navrženo jako text pod názvem Symbol B vadou Kanceláře při přepisu závěrečné redakce vypadl další odstavec, který se jmenuje Symbol P, a text tohoto odstavce je následující:

"Léčivé přípravky takto označené, pokud jsou předepsány v souladu s příslušným indikačním omezením uvedeným ve sloupci indikační omezení, hradí pojišťovna do výše stanovené úhrady smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept odborného lékaře, lékaře specializovaného pracoviště, praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře pojištěnce, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče,

3. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jestliže vedle symbolu P je ve stejném řádku ve sloupci limit uveden některý ze symbolů, jako K, T, U nebo B."

Děkuji tímto za upozornění jak kolegovi Maštálkovi, tak kolegovi Špidlovi.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP