Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 10. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 10. schůze, 28. března 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dušan Kulka


19. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jindřich Nehera
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jan Vik
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 9.40 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.10 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jozef Wagner


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 145 -prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Ivan Mašek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 10.39 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.54 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Milan Uhde
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 10.55 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.11 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Grégr
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 148 - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář


23. Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 143 - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Libor Novák


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, a kterým se mění zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 132 - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslankyně Anna Röschová


25. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh na ratifikaci Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, sjednané v Haagu 25. října 1980, podle sněmovního tisku 144 - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Václav Nájemník


26. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, podle sněmovního tisku 120 - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Josef Krejsa


27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót , podle sněmovního tisku 96 - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Zieleniec
Poslanec Pavel Tollner


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu, podle sněmovního tisku 133 - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Marek Benda
Poslanec Daniel Kroupa
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 12.27 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996, podle sněmovního tisku 136 - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Maštálka


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996, podle sněmovního tisku 82 - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Václav Nájemník


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vysloveni souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 26. září 1996 v Montevideu, podle sněmovního tisku 86 - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Petr Šulák


32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. října 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 88 - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Vilém Holáň


33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souladu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires, podle sněmovního tisku 89 - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Václav Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník


34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsanou ve Washingtonu dne 30. září 1996, podle sněmovního tisku 92 - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Jiří Maštálka


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu, podle sněmovního tisku 97 - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Vojtěch Filip


36. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997, podle sněmovního tisku 94

Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Pavel Dostál


37. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1997, podle sněmovního tisku 95

Poslanec Jiří Karas
Poslanec Josef Krejsa
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Jiří Karas


38. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996, podle sněmovního tisku 117

Poslanec Jiří Novák
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Brožík
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Oldřich Kužílek
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Jindřich Nehera
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Anton Zima
Poslanec Jindřich Vodička
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 15.22 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP