Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 10. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 10. schůze, 2. dubna 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


49. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb., podle sněmovního tisku 34/4 - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Libor Novák
Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický


50. Informace ministra vnitra o okolnostech zadržení poslance Miroslava Sládka

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Sládek
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Milan Loukota
Pan kolega Loukota navrhl alternativní usnesení
Poslanec Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Jiří Vlach


51. Zpráva ministra vnitra České republiky o činnosti policie v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jindřich Nehera
Poslanec Jan Vik
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Pan poslanec Exner při projednávání první části přednesl následující návrh
Pan poslanec Vik navrhl ve svém vystoupení následující body usnesení
Poslanec Milan Uhde
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 12.09 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze opět zahájena ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Špidla
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský


48. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Pavel Dostál
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 14.51 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník


52. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění a prošetření podmínek privatizace, převodů, prodejů a pronájmů zařízení a majetku ČSTV

Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Robert Kolář


53. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Místopředseda PSP Jan Kasal


54. Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Místopředseda PSP Jan Kasal


55. Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


56. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Jan Kasal


57. Návrh na volbu členů Rady České televize

Místopředseda PSP Jan Kasal


58. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


10. Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Místopředseda PSP Jan Kasal


59. Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda vlády ČR Josef Lux


61. Návrh na odvolání členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jan Černý
Poslanec Robert Kolář


62. Návrh na volbu členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


63. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena do 16.25 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


64. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Miloslav Ransdorf
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Dalibor Matulka


56. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Robert Kolář


58. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář


57. Návrh na volbu členů Rady České televize

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Borák
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 17.11 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


65. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., podle sněmovního tisku 36 - třetí čtení

Poslanec Josef Holub
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Třebický
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 17.53 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze ukončena v 18.07 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP