Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 10. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 10. schůze, 4. dubna 1997

Předchozí část(Schůze zahájena v 9.30 hodin.)


63. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Robert Kolář


56. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Robert Kolář


58. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář


63. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář


60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář


59. Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 9.40 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.00 hodin.)


44. Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jan Žižka


68. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 130

Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Michal Prokop
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Martin Přibáň


62. Návrh na volbu členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář


59. Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Robert Kolář


62. Návrh na volbu členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář


60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář


63. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


69. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1997 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za roky 1996 a 1997, podle sněmovního tisku 138

Poslanec Jan Třebický
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 11.20 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 12.20 hodin.)


59. Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze ukončena ve 12.22 hodin.)


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP