25. března - 4. dubna 1997

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1997

II. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 10. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 25. března - 4. dubna 1997

Obsah:

25. března 1997

Schůzi zahájil předseda PSP Miloš Zeman

Usnesení schváleno

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Schválen pořad schůze

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

1. Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 25 - třetí čtení

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Dušana Kulky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Dušana Kulky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

2. Zpráva ministra financí o plnění zákona o státním rozpočtu České republiky narok 1997

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

3. Vládni návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb" podle sněmovního tisku 36 - druhé čtení

Řeč poslance Tomáše Teplíka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Radima Turka

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 90 - druhé čtení

Řeč ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

26. března 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

5. Návrh vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno na prodloužení lhůty, do níž je jmenovaná komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně

6. Průběžná zpráva předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno ke dni 25. března 1997

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Černého

Usnesení schváleno

7. Návrh poslanců Vladimíra Špidly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, podle sněmovního tisku 63 - druhé čtení

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

8. Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém, podle sněmovního tisku 14/5 a 14/6 - vrácený Senátem

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

9. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných Škol (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 125 - prvé čtení

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Zdeňky Horníkové

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslankyně Michaely Šojdrové

Řeč poslance Stanislava Voláka

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Zdeňky Horníkové

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

10. Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

9. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 6. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 125 - prvé čtení

Řeč poslankyně Zdeňky Horníkové

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Usnesení schváleno

11. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 126 - prvé čtení

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

12. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 127 - prvé čteni

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

13. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., a zákona č. 234/1992 Sb., a některé další zákony, podle sněmovního tisku 128 - prvé čtení

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Jany Peškové

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

14. Návrh poslance Karla Machovce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 134 - prvé čtení

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona ČNR č. 38/1993 Sb" a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 139 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Milana Ekerta

Řeč poslance Josefa Krejsy 171

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Miroslava Tyla

Usnesení schváleno

16. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného, podle sněmovního tisku 150 - prvé čteni

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jaromíra Schlinga

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Josefa Bláhy

Řeč poslance Jaromíra Schlinga

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Jana Grůzy

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

27. března 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

17. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Miroslava Grégra

18. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 10 - prvé čtení

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Jiřího Václavka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Václava Exnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Pokračování v projednávání bodu

2. Zpráva ministra financí o plnění zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Michala Krause

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Vrzané

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Františka Chobota

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Vladimíra Tlustého

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Karla Machovce

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Usnesení schváleno

19. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - prvé čtení

Řeč ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Roberta Kopeckého

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Ivana Maška

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

20. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč místopředsedy vlády Josefa Zielence

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč místopředsedy vlády Josefa Zielence

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč ministra dopravy a spojů Martina Římana

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč ministra dopravy a spojů Martina Římana

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministra kultury Jaromíra Talíře

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministra kultury Jaromíra Talíře

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra kultury Jaromíra Talíře

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra kultury Jaromíra Talíře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

28. března 1997

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

Řeč poslance Dušana Kulky

Pokračování v projednávání bodu

19. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 141 - prvé čtení

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslankyně Vlasty Hrůzové

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 145 -prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miroslava Grégra

Usnesení schváleno

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 148 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

23. Vládní návrh zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 143 - prvé čtení

Řeč ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové

Řeč poslance Libora Nováka

Usnesení schváleno

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 132 - prvé čtení

Řeč ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh na ratifikaci Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, sjednané v Haagu 25. října 1980, podle sněmovního tisku 144 - prvé čtení

Řeč ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové

Řeč poslance Václava Nájemníka

Usnesení schváleno

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, podle sněmovního tisku 120 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády Josefa Zielence

Řeč poslance Jana Kouckého

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 19. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót", podle sněmovního tisku 96 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády Josefa Zielence

Řeč poslance Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu a podpis Protokolu k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu, podle sněmovního tisku 133 - prvé čtení

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Daniela Kroupy

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996, podle sněmovního tisku 136 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Usnesení schváleno

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996, podle sněmovního tisku 82 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Václava Nájemníka

Usnesení schváleno

31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 26. září 1996 v Montevideu, podle sněmovního tisku 86 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Petra Šuláka

Usnesení schváleno

32. Vládni návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. října 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 88 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Viléma Holáně

Usnesení schváleno

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires, podle sněmovního tisku 89 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Václava Svobody

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Usnesení schváleno

34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsanou ve Washingtonu dne 30. září 1996, podle sněmovního tisku 92 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Usnesení schváleno

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28; června 1996 v Dublinu, podle sněmovního tisku 97 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Vladimíra Laštůvky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

36. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997, podle sněmovního tisku 94

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

37. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1997, podle sněmovního tisku 95

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Jiřího Karase

Usnesení schváleno

38. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 7. 1996 do 31. 12.1996, podle sněmovního tisku 117

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

39. Zpráva organizačního výboru o prozkoumání oprávněnosti užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jaroslava Plachého

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Ransforta

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

1. dubna 1997

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman

40. Vládni návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 53 -druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Františka Nováka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Pavla Peška

Řeč poslance Františka Nováka

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

41. Roční uzávěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1995, podle sněmovního tisku 5

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Páva

Usnesení schváleno

42. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za prvé pololetí 1996, podle sněmovního tisku 81

43. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1996, podle sněmovního tisku 111

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Jiřího Václavka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

44. Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Karla Vymětala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

45. Průběžná zpráva předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností vedoucích k ukončení činnosti Kreditní banky a.s. Plzeň, ke dni 31.12. 1996, podle sněmovního tisku 115

Řeč poslance Jaroslava Bašty

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

46. Návrh stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS na usnesení Poslanecké sněmovny k problematice parlamentní kontroly zpravodajských služeb

Řeč poslance Jaroslava Bašty

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

47. Odvoláni poslance Miroslava Sládka proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru ze dne 15. 11. 1996 o disciplinární odpovědnosti (usnesení MIV č. 12)

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

48. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Antona Zimy

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Pavla Peška

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

2. dubna 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

49. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb., podle sněmovního tisku 34/4 - vrácený prezidentem republiky

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč ministra životního prostředí Jiřího Skalického

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

50. Informace ministra vnitra o okolnostech zadržení poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vladimíra Špidly

51. Zpráva ministra vnitra České republiky o činnosti policie v sídle Poslanecké sněmovny v Parlamentu České republiky

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Pokračování v projednávání bodu

48. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Dostála

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

52. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění a prošetření podmínek privatizace, převodů, prodejů a pronájmů zařízení a majetku ČSTV

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Roberta Koláře

53. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

54. Návrh na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

55. Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

56. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

57. Návrh na volbu členů Rady České televize

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

58. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

10. Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

59. Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

61. Návrh na odvolání členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

62. Návrh na volbu členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

63. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

64. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

56. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

58. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

57. Návrh na volbu členů Rady České televize

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

65. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona C. 35/1993 Sb., podle sněmovního tisku 36 - třetí čtení

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

3. dubna 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

66. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 53 -třetí čteni

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Pavla Peška

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Ladislava Skopala

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Ladislava Skopala

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč poslance Karla Machovce

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

67. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 123

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Grůzy

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jana Grůzy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jana Grůzy

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

56. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

58. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

63. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Roberta Koláře

Pokračování v projednávání bodu

60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Františka Čecha

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

Pokračování v projednávání bodu

20. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Řeč poslankyně Hany Škorpilové

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslankyně Hany Škorpilové

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Petra Vrzáné

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra dopravy a spojů Martina Římana

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra dopravy a spojů Martina Římana

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

4. dubna 1997

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka Pokračování v projednávání bodu

63. Návrh na volbu členů výboru Fondu děti a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

56. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Roberta Koláře

Pokračování v projednávání bodu

58. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

63. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednáváni tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

59. Návrh na volbu členů Prezídia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

62 Návrh na volbu členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Pokračování v projednávání bodu

44. Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jana Žižky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jana Žižky

Usnesení schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

68. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 130

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Martina Přibáně

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

62. Návrh na volbu členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

59. Návrh na volbu členů Prezídia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

62. Návrh na volbu členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno Pokračování v projednávání bodu

60. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Pokračování v projednávání bodu

63. Návrh na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

69. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1997 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za roky 1996 a 1997, podle sněmovního tisku 138

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

59. Návrh na volbu členů Prezidia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Pokračování v projednávání bodu

62. Návrh na volbu členů Prezídia Pozemkového fondu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP