Úterý 25. března 1997

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nyní je, doufám, všem jasné, o čem přesně hlasujeme. Zahajuji tedy hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Grosse, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 7 skončilo nepřijetím návrhu pana poslance Grosse, když ze 198 přítomných bylo 98 pro, 84 proti. Nicméně 16 nehlasovalo.

Nyní jsme u návrhu pana poslance Exnera, ten byl jeden. Návrh pana poslance Exnera zněl, abychom před bod 3 zahrnuli bod stručně nazvaný "Usnesení Poslanecké sněmovny k deregulaci". Přeje si pan poslanec Exner zpřesnit svou interpretaci? Nepřeje. Zahajuji tedy hlasování.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Exnera, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že návrh pana poslance Exnera nebyl v hlasování pořadové číslo 8 přijat, když ze 198 přítomných bylo 99 pro a 92 proti.

Nyní je zde návrh pana poslance Smetany, resp. několik návrhů. Upozornil jsem již pana poslance Smetanu, že v souladu se zákonem o jednacím řádu je jeho první návrh nehlasovatelný a uvedl jsem důvody pro tuto nehlasovatelnost. Další návrh pana poslance Smetany se týkal návrhu, aby bod 3 (celní zákon) byl přesunut jako první bod ve čtvrtek.

Kolegyně a kolegové, než nechám hlasovat o těchto a dalších podobných návrzích, doporučuji jednoduchou usanci. Protože se nám může stát, že schválíme usnesení, podle kterého ten či onen zákon bude prvním bodem v ten či onen den, abychom to nemuseli kontrolovat, dohodněme se tak -pokud souhlasíte - že jestliže mu bude předcházet obdobné usnesení, nebude to bod první, ale druhý. Je nějaká zásadní námitka proti tomuto postupu? Nevidím ji, můžeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Smetany, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 9 skončilo nepřijetím návrhu pana poslance Smetany, když ze 198 přítomných bylo 60 pro a 79 proti.

Poslední návrh pana poslance Smetany byl, aby bod 14, což je pro naše společné připomenutí zákon o pozemkových úpravách, byl přesunut, resp. zařazen na pátek ráno. Interpretuji vás správné, pane poslanče? Děkuji. Zahajuji tedy hlasování.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Smetany, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 10 skončilo nepřijetím návrhu pana poslance Smetany, když ze 198 přítomných pro něj bylo 86 a proti 70 poslanců.

Dále hlasujeme o návrhu pana poslance Sládka, aby bod 51 byl zařazen jako bod 3 podle dosavadního číslování našeho programu. interpretuji vás správně, pane poslanče? Děkuji. Zahajuji tedy hlasování. (Námitky.) Hlasování sice nelze přerušit, ale jsem sama tolerance. Tam se ozval jakýsi rachot. Ptám se rachotícího, s čím si přeje vystoupit? Je zde návrh, abychom byli odhlášeni a přihlášeni. Tomuto návrhu okamžitě vyhovuji. Takže vás odhlašuji, vážení kolegové, a prosím, abyste se znovu přihlásili. Doufám, že nyní již nic nebrání tomu, abychom přikročili k hlasování. Zahajuji tedy hlasování.

Kdo je pro návrh pana poslance Sládka na přesunutí tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 12 skončilo nepřijetím návrhu pana poslance Sládka, když ze 197 přítomných 89 hlasovalo pro a proti bylo 83.

Nyní jsme u dvou návrhů pana poslance Černého. První návrh zněl zařadit ve středu ráno první bod, bod s názvem "Návrh vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno na prodloužení lhůty, do níž je jmenovaná komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně". Při této příležitosti velice děkuji panu poslanci Černému, že mi jako jediný dal svůj návrh písemně, takže jsem byl ušetřen nutnosti si ho pečlivě poznamenat. Zahajuji tedy hlasování o jeho návrhu.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 13 skončilo přijetím návrhu pana poslance Černého, když ze 198 přítomných pro něj hlasovalo 172 a proti byli 4.

Nyní přecházíme k druhému návrhu pana poslance Černého, a sice zařadit na středu jako bod 2 s onou výhradou, kterou jsem uvedl, programový bod, který se bude jmenovat "Průběžná zpráva předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování Poldi Kladno ke dni 25. 3."

Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 14 skončilo přijetím tohoto návrhu pana poslance Černého, když ze 197 přítomných pro něj hlasovalo 169, proti nebyl nikdo.

Nyní přecházíme k návrhu pana poslance Vika, aby na zítřek jako první bod byl zařazen nový bod s názvem Informace vlády České republiky o jejím stanovisku k výrokům velvyslanců Ruské federace a Spolkové republiky Německo. Táži se pana poslance Vika, zda jsem ho správně interpretoval. Děkuji. Pan poslanec Vik říká, že to není úplně přesné, ale podstata zůstala zachována. Takže si dovolím o tomto návrhu nechat hlasovat. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že návrh pana poslance Vika v hlasování pořadové číslo 15 nebyl přijat, když ze 198 poslanců pro něj hlasovalo 98 a proti bylo 80.

Nyní přecházíme k návrhu pana poslance Janečka, aby bod 4 byl zařazen v úterý 1. 4. ve 14 hodin. Ptám se opět pana poslance Janečka, zda jsem ho interpretoval správné. Děkuji. Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 16 přijalo návrh pana poslance Janečka, když ze 198 přítomných bylo 156 pro a jeden byl proti. Návrh byl přijat.

Zbývají nám nyní, kolegyně a kolegové, poslední dva návrhy. Předposlední byl návrh pana poslance Kováčika, aby za bod 32 byl zařazen nový bod s názvem Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k zemědělství. Táži se pana poslance Kováčika, zda ho interpretuji správné. Děkuji, pane poslanče. Zahajuji proto hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kováčika, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 17 skončilo přijetím návrhu pana poslance Kováčika, když pro něj hlasovalo ze 198 přítomných 101 poslanců a 77 bylo proti.

Konečně přecházíme k návrhu pana poslance Wagnera, který zní, aby body 6 a 49 byly přeřazeny na příští schůzi sněmovny. Vidím, že se před tímto návrhem ještě hlásí kolega Pešek. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Pavel Pešek: (mimo mikrofon) Já jsem hlasoval "ne" a rozsvítilo se mi "ano".

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Mám to chápat jako sdělení do protokolu, nebo si přejete hlasovat o námitce na revokaci hlasování? Děkuji. Takže budeme nyní hlasovat o námitce pana poslance Peška, která se týká revokace hlasování. Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Peška, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti této námitce.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 18 skončilo přijetím námitky pana poslance Peška, když pro hlasovalo 125 a proti 39.

Z toho vyplývá, že znovu nyní hlasujeme o návrhu pana poslance Kováčika. Doufám, že ho nemusím znovu opakovat. Předpokládám, že toto gesto znamená, že si přejete býti opět přihlášeni. Proto vás, kolegové, odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji vám. Myslím, že nic nebrání, abychom nyní zahájili hlasování k návrhu pana poslance Kováčika. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro jeho návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 19 tentokrát skončilo nepřijetím návrhu pana poslance Kováčika, když ze 198 přítomných bylo 98 pro a 96 proti.

Zbývá nám nyní hlasovat o posledních dvou návrzích. Domnívám se, že můžeme hlasovat najednou, protože se jedná o druhé a třetí čtení téhož zákona - aby body 6 a 49 byly přeřazeny na příští schůzi sněmovny. Táži se pana poslance Wagnera, zda jsem jeho návrh interpretoval správně. Děkuji, pane poslanče. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro návrh pana poslance Wagnera, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že návrh pana poslance Wagnera nebyl přijat, když pro něj ze 198 přítomných hlasovalo 68 poslanců a proti bylo 95.

Tím jsme, kolegyně a kolegové, vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy. Nyní budeme hlasovat o celkovém programu včetně schválených pozměňovacích návrhů. Zahajuji proto hlasování.

Kdo souhlasí s programem 10. schůze sněmovny, a (stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti navrženému programu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 21 skončilo schválením navrženého programu schůze včetně schválených pozměňovacích návrhů, když ze 197 přítomných 144 bylo pro a 36 proti.

Dovolte mi proto s prosbou na pracovníky Kanceláře, aby nám pak dali k dispozici upravený program, abych otevřel první ze schválených bodů pořadu. Ale před tím, než tak učiním, vidím, že se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Exner.

Ostatní poslance prosím o klid.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mně hned dvě technické poznámky. První se týká bodu 8. Podle našich zákonů není možné, aby někdo jiný ohlásil a stáhnul bod za ty, kteří to mají udělat.

To neznamená, že bod se má projednávat, ale pokud nedošlo ke správnému staženi bodu přímo předkladatelkami, v této chvíli by byla situace taková, že by stále bod 8 byl na pořadu schůze.

Za druhé bych se chtěl vyjádřit k vylosovaným ústním interpelacím z hlediska uplatnění nového rozhodování o losování. Pane předsedo, je to v této chvíli možné anebo se k této věci je třeba vrátit v nějakém jiném momentě.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslance, pokud vznášíte procedurální námitku k vylosovaným interpelacím, myslím, že v duchu tolerance bude nejstručnější, když ji uplatníte teď, potom dám slovo paní poslankyni Röschové, aby se vyjádřila k vaší první procedurální námitce. Pokračujte, prosím.

Poslanec Václav Exner: Děkuji vám. Já se, dámy a pánové, vyjadřuji k této věci proto, že jsem byl Jedním z předkladatelů usnesení, které nakonec v určité modifikované formě bylo přijato. Musím říci, že když jsme v určité skupině přijímali usnesení o losování, rozuměli jsme tomu tak, že všechny interpelace budou zařazeny do losování a potom vylosované druhé interpelace by byly zařazeny až za vylosované první interpelace. Musím říci, že z tohoto hlediska přijaté usnesení není zcela přesné, protože nehovoří o vylosovaných ústních interpelacích, ale jako by předpokládá, že každý poslanec, když přihlašuje interpelace, už označí, kterou z nich pokládá za první, kterou za druhou atd. Toto aspoň v mém pojetí návrhu nebylo předpokládáno a předpokládal jsem, že naopak všechny interpelace, které určitý poslanec přihlásí, mají rovné právo zúčastnit se losování a potom teprve z vylosovaných první zůstane na svém místě, druhá je až za všemi prvními ostatních poslanců apod. V tom případě, když si vezmete vylosované pořadí např. na pana předsedu vlády, by bylo pořadí jiné, protože vylosovaná interpelace jako číslo 2 pana Oldřicha Vrchy by v tom případě zůstala jako číslo 2 a vylosovaná interpelace 27 by byla 27. Protože jsem nyní vylosován jako 16. a tím bych se dostal přece jen na horší pořadí, není v mém zájmu, abych na to upozorňoval, ale přesto se domnívám, že bychom měli tuto otázku vyjasnit hned při prvním případu, aby nedošlo k jiné interpretaci a nemuseli se potom k tomu vracet v jiných situacích. Je samozřejmé možné rozumět losování i tak, jak je to provedeno. To ovšem vyžaduje něco, co usnesení samo nepředpokládá, a sice, že poslanec, když hlásí Interpelace, sám je určitým pořadím očísluje. Já bych ale navrhoval, abychom hlasováním sněmovny rozhodli, že by měl být lepší původní výklad. Prosté poslanec může přihlásit jakékoliv množství interpelací, ty jsou vylosovány, první vylosované zůstanou na svém místě, druhé vylosované se posouvají. Říkám to kvůli korektnosti proto, že by bylo potřeba o této věci rozhodnout a vyjasnit si hned napoprvé, jak to má být. Děkuji vám.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Kolegyně a kolegové, nejdříve dám slovo paní poslankyni Röschové, abychom odstranili možná formální závadu, která se týká zpětvzetí, potom poprosím o stanovisko k ústním interpelacím autora původního návrhu usnesení pana poslance Vlacha.

Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, domnívám se, že s výkladem pana poslance Exnera lze souhlasit. Proto po poradě s ostatními předkladatelkami zpětvzetí našeho návrhu vám předáme v průběhu dnešního jednání písemně a tudíž myslím, že není zapotřebí o něčem hlasovat. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Předpokládám, že sněmovna bude souhlasit s touto interpretací, tj., že ke zpětvzetí formálně dochází až tímto okamžikem, když to uvedla sama předkladatelka. Předpokládám, paní poslankyně, že spolupředkladatelka vašeho návrhu s tím rovněž souhlasí.

Nyní prosím pana místopředsedu Vlacha, aby reagoval na druhou procedurální poznámku pana poslance Exnera. Všichni jsme si vědomi, že tady začínáme něco nového. Věnujme proto chvíli času, abychom si ujasnili pravidla. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, ztotožňuji se s interpretaci tak, jak ji říkal pan kolega Exner. Domnívám se také, že jestliže poslanec používá významného institutu interpelace, že je velmi těžko myslitelné, aby sám určoval priority. Když jsme diskutovali o přípravě mechanismu, který má upravit to, jak bude stanovováno pořadí, myslím, že je korektní říci, že přesné, jak to říkal pan kolega Exner, to vnímali všichni, kteří se pod návrh podepsali. Byli to zástupci pěti klubů. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Rozumím-li tomu dobře, pane místopředsedo, je zapotřebí provést znovu zpracování onoho seznamu podle opraveného algoritmu, na němž se shodujete jak vy, tak pan poslanec Exner. Prosím proto ověřovatele, aby se ve spolupráci s pracovníky Kanceláře, ujali tohoto úkolu a předložili nám opravený a zpřesněný seznam interpelací.

Ted už myslím naprosto nic nebrání tomu, abychom přistoupili k prvnímu bodu našeho schváleného programu, což je

1.

Návrh paní poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání

zákona o veřejném ochránci práv

Jedná se o sněmovní tisk 25 a jeho třetí čtení.

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů, jak se již právě děje, zaujala zástupkyně navrhovatelů místopředsedkyně Poslanecké sněmovny pani Petra Buzková a zpravodaj pan poslanec Dušan Kulka.

Upozorňuji vás, že pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení, jsme obdrželi Jako sněmovní tisk 25/6. Prosím pana poslance Kulku, aby se mnou jako zpravodaj sledoval rozpravu, kterou nyní otevírám a upozorňuji, že podle zákona o jednacím řádu v této rozpravě se v podstatě může navrhnout pouze oprava legislativně technických a gramatických chyb, kdyby tam - nedej bůh - byly a dále podat návrh na opakování druhého čteni.

Mám zde jedinou písemnou přihlášku do takto definované rozpravy a to je přihláška pana poslance Krejsy, kterému nyní uděluji slovo.

Poslanec Josef Krejsa: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, SPR-RSČ silně a oprávněně pochybuje o tom, že žijeme v právním státě. Neříkám to jako kritiku paní ministryně Parkanové, ale jako prosté konstatování faktu. Paní ministryni musím naopak zatím hodnotit velice pozitivně. Odvolání paní Kopečné bylo naše dlouholeté přání, ale protože bych nemluvil k věci a byl bych, jak je v této sněmovně obvyklé, opět vykázán z tohoto místa do zóny mlčící většiny, nechám si toto hodnocení až do interpelací. Budu tedy opravdu stručný, přesto že jde o stanovisko poslaneckého klubu. Bohužel zákony v této sněmovně mají tu pravou opoziční nohu podstatně kratší a nerad bych svou rozpravu končil ze své lavice megafonem či vlečen chodbou jednotkou mých přátel dočasně umístěnou na našem území jako parlamentní stráž. Tedy jasně a stručně.

Poslanecký klub SPR-RSČ věří předkladatelce, že celý zákon není navrhován jen proto, aby po roce 1998 nemusel odejít z politiky Václav Havel.

Je možné s tím nesouhlasit tak, jako s tím nesouhlasím já, ale nevidím sebemenší důvod, proč o ombudsmanovi nediskutovat dál.

Proto podporuji procedurální návrh, který předloží kolega Smetana na vrácení návrhu projednávaného zákona do druhého čtení, přesněji dle § 95 odst. 2 jednacího řádu této sněmovny.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Byl tedy panem poslancem Krejsou avizován pan poslanec Smetana, i když jeho písemná přihláška zde zpočátku byla, později nebyla a nyní opět je, takže uděluji slovo panu poslanci Smetanovi, který nám přednese návrh klubu SPR-RSČ.

Poslanec Martin Smetana: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, návrh na opakování druhého čtení návrhu poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv - sněmovní tisk 25.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Padl návrh na opakováni druhého čtení. Písemnou přihlášku nemám. Ústné se přihlásil pan poslanec Wagner, proto mu uděluji slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, upozornil jsem při schvalování pořadu jednání této schůze, že § 86 odst. 3 zákona o jednacím řádu praví: "Důvodová zpráva obsahuje též předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní rozpočet."

To tento návrh neobsahuje, a proto je nehlasovatelný. Žádal bych předsedajícího, aby situaci, která vznikla a kterou jednací řád dále podrobně neupravuje, se pokusil vyřešit tím, že vyzve navrhovatele, aby v nějaké lhůtě doplnili důvodovou zprávu, aby návrh byl projednatelný,

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Předpokládám, že k vaší poznámce se vyjádří nejdříve jak předkladatelka, tak zpravodaj. Ptám se v rámci rozpravy ke třetímu čtení, kdo si ještě přeje vystoupit?

Vzhledem k tomu, že tomu tak není, rozpravu končím a prosím o závěrečné slovo jak navrhovatelku, tak pana zpravodaje. Prosím, aby se vyjádřili i k poznámce pana poslance Wagnera.

Prosím tedy nejdříve paní místopředsedkyni Buzkovou.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že k tomuto zákonu se ve sněmovně diskutovalo velmi dlouho, omezím se ve své závěrečné řeči pouze na několik velmi stručných poznámek. Nebudu reagovat ani na probíhající rozpravu v tom smyslu, že se nebudu vyjadřovat k těm diskusním příspěvkům, ve kterých nepadly pozměňovací návrhy. To znamená, že se vyjádřím pouze k pozměňovacím návrhům, potom k procedurálním připomínkám, které zde padly.

Co se týká pozměňovacích návrhů, pozměňovací návrhy paní poslankyně Orgonikové jsou ryze technickou záležitostí, proto s těmito návrhy lze souhlasit. Co se týká druhého pozměňovacího návrhu, je to de facto pouze návrh upřesňující, který reaguje na chybu, která se v přepisu stala.

Pan poslanec Daniel Kroupa navrhl, aby tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1999. Myslím, že nejen z toho důvodu, aby tento návrh získal Širší podporu v této Poslanecké sněmovně, ale i z toho důvodu, že bude více času - pokud tedy tento zákon bude schválen - připravit půdu pro Úřad ombudsmana tak, aby od 1. ledna 1999 mohl tento úřad skutečně začít fungovat, je možné tento návrh pana poslance Kroupy doporučit.

Další pozměňovací návrh byl návrh pana poslance Orla, aby z § 16 byl vypuštěn odst. 1.

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, žádám pana ministra zahraničí a jeho náměstka, aby svoji diskusi přenesli mimo zasedací síň. Všichni jsou zde gentlemani, prosím, abyste poslouchali paní místopředsedkyni.

Paní místopředsedkyně, pokračujte, prosím.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Z diskuse s panem poslancem Orlem jsem pochopila, že se mu jednalo především o to, aby pracovníci Úřadu ochránce mohli klást otázky pouze šéfům jednotlivých úřadů, nikoliv jejich zaměstnancům. Nicméně návrh tak, jak byl formulován, by znemožnil de facto provádět v úřadech šetření, byť určité možnosti jsou zakotveny v odst. 2. Podle mého názoru to není v plném rozsahu tak, jak je to navrhováno v odst. 1. To znamená, že ani s tímto pozměňovacím návrhem nemohu souhlasit.

Pan poslanec Langr navrhl, aby v § 4 odst. 1 se slova deset poslanců nebo deset senátorů nahradilo slovy dvacet poslanců nebo dvacet senátorů. Velice chápu pana poslance a je velice sympatický tento návrh, který by chtěl tomuto personálnímu návrhu dát větši váhu tím, že by za nim stála větší skupina poslanců nebo senátorů. Nicméně počet deset byl odvozován od počtu poslanců a senátorů, kteří navrhují podle ústavy osobu na volbu prezidenta republiky a nebylo by asi příliš šťastné, kdyby pro volbu ochránce práv byl potřeba větší počet poslanců a senátorů než pro volbu prezidenta republiky.

Pan poslanec Langr dále navrhl, aby funkce ochránce se stala funkcí čestnou. Z toho by vyplývaly změny v § 24 a v § 25. Pan poslanec Langr stejně dobře jako já ví, že pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat, tak by de fakto znehodnotil celý tento návrh zákona. Je to v zásadě z toho důvodu, že jak poslanci, tak senátoři, členové vlády i předsedové nejvyšších úřadů, jako je např. úřad kontrolní, v dnešní době nemohou svoji funkci vykonávat jako funkci čestnou, protože by se této funkci nemohli plně věnovat, kdyby vedle jejího výkonu měli ještě existenční problémy. To znamená, že nemohu souhlasit s tímto návrhem, jak je formulován v § 24 i v § 25.

Pan poslanec Kulka navrhl změnu § 24, která je totožná s upřesněním, které navrhla paní poslankyně Orgoniková. To znamená, že to je pouze technické upřesnění, které je zcela v pořádku, ale vzhledem k tomu, že předpokládám, že jako technické upřesnění to bude přijato Již jako návrh paní poslankyně Orgonikové, předpokládám, že nebude možné v tomto případě již hlasovat.

Jako poslední přednášel pozměňovací návrhy pan poslanec Černý. Pan poslanec Černý navrhl, aby v § 10 možnost toho, kdo má právo dát návrh na zahájeni jednání ombudsmana, byly vyňaty právnické osoby a možnost vlastního podnětu ombudsmana. Jsem přesvědčena o tom, že stejné tak, jak říká pan poslanec Černý, že i právnická osoba sestává z fyzických osob, tudíž by stejně bylo možné takovýto podnět podat, nicméně že by nebylo šťastné míti možnost, aby ochránce zahajoval šetření z vlastního podnětu. To znamená, že nedoporučuji, aby tento pozměňovací návrh byl přijat.

Pan poslanec černý dále navrhl, aby v paragrafu 16, odstavec 1, za slova "nahlížet do spisů" byla vložena slova "tykající se šetřeného případu" a za slova "klást" vložena slova "v této souvislosti". Tento návrh považuji za nadbytečný, protože z předchozích ustanovení vyplývá, že samozřejmě se musí jednat o spisy i veškeré další záležitosti, které se týkají šetřeného případu. Podle mého názoru se jedná o slova, která by byla pouze nadbytečná.

Dále pan poslanec Černý navrhl v paragrafu 16, odstavec 2, slova "ve lhůtě jím stanovené" nahradit slovy "ve lhůtě platné pro správní řízení". Tento návrh je nehlasovatelný, protože předpokládám, že pan poslanec černý vycházel z jiné předlohy, než kterou jsme projednávali. V současném paragrafu 16, odstavec 2, se tato slova nevyskytují.

Pan poslanec Černý dále navrhl v paragrafu 16, odstavec 2, vložit slova "týkající se šetřeného případu" a totéž navrhl i v paragrafu 16, odstavec 2, písmeno b. Zde se odkazuji na své vyjádření, které jsem měla k paragrafu 16, odstavec 1, že se jedná o slova nadbytečná, která ovšem nejsou nijak v rozporu s celým duchem zákona.

Poslední návrh pana poslance Černého k paragrafu 16, odstavec 2, je stejné nehlasovatelný, protože vycházel z jiné předlohy.

Dámy a pánové, chtěla jsem se vyjádřit pouze takovýmto technickým způsobem, přestože po dlouhé a rozsáhlé diskusi, která zde proběhla na minulém zasedání jsem měla chuť se pouštět do věcné polemiky s řadou poslanců, kteří zde přednášeli své příspěvky.

Myslím, že většina toho, co k tomuto zákonu mělo být ve sněmovně řečeno, řečeno bylo. Většina z vás zná tento problém poměrně velice dobře, Na vás všech záleží, jakým způsobem se v této záležitosti rozhodnete.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, žádám vás o podporu tohoto návrhu zákona. Omlouvám se, v tuto chvíli jsem si vzpomněla, k čemu jsem se opomněla vyjádřit. Opomněla jsem se vyjádřit k procedurální námitce pana poslance Wagnera. Upozorňuji jej, že na straně 19 důvodové zprávy, zhruba šestá řádka od spodu je to, čeho se pan poslanec Wagner dožadoval.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní místopředsedkyni. Chtěl bych to potvrdit, protože jsem si, byvše vyzván jako předsedající, rovněž nalistoval důvodovou zprávu. Konstatuji, že požadované údaje, jedná se o částku 25 až 30 milionů korun, jsou na straně 19 důvodové zprávy. Není důvod z tohoto hlediska k jejímu zpochybnění. Prosím nyní zpravodaje pana poslance Dušana Kulku.

Poslanec Dušan Kulka: Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že k návrhu zákona o veřejném ochránci práv bylo řečeno mnoho. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se stručné vyjádřím při hlasování o nich.

Pokud jde o obecnou rozpravu, která proběhla, padl návrh pana kolegy Smetany na vrácení do druhého čtení. Domnívám se, že bychom o tomto návrhu nyní měli rozhodnout hlasováním.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Smetany na to, aby byl tento návrh zákona vrácen do druhého čtení. Kolegyně a kolegové, v rámci fair play si vás dovolím opět odhlásit. Prosím, abyste se laskavé přihlásili svými hlasovacími kartami.

Nebrání nic tomu, abychom zahájili hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Smetany na vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 nebyl návrh pana poslance Smetany přijat, když ze 187 přítomných pro něj hlasovalo 79 poslanců a proti bylo 89.

Z toho vyplývá, že nyní můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím proto zpravodaje, aby tyto návrhy uvedl a dal o nich hlasovat.

Poslanec Dušan Kulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pozměňovací návrhy k návrhu zákona o veřejném ochránci práv jste obdrželi v parlamentním tisku 25/6.

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím pana poslance Frankla a paní poslankyni Röschovou o klid v sále. Svým hlasitým hovorem znemožňují soustředit se na pozměňovací návrhy. Pokračujte, pane zpravodaji.

Poslanec Dušan Kulka: V části A je komplexní pozměňovací návrh z usnesení petičního výboru číslo 33, o kterém bychom měli hlasovat nejdříve. Současně připomínám, že již ve druhém čtení jsme odsouhlasili, že projednáváme návrh zákona v tomto znění a další pozměňovací návrhy jsou podávány k tomuto znění.

Žádám, pane předsedo, abyste nechal hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu, uvedeném pod písmenem A.

Předseda PSP Miloš Zeman: Předpokládám, že je vždy korektní, abychom znali stanovisko navrhovatele.

Navrhovatel doporučuje a zpravodaj také doporučuje.

Zahajuji hlasování o tomto prvním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 23 skončilo přijetím tohoto návrhu, když pro něj ze 189 poslanců hlasovalo 116 a proti bylo 29.

Prosím o další návrh.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP