Úterý 25. března 1997

Poslanec Dušan Kulka: Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B, tedy o návrzích podaných při druhém čteni.

Nejdříve budeme hlasovat o návrzích paní poslankyně Hany Orgoníkové, a to o návrhu pod bodem číslo 1.

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím opět o stanovisko navrhovatele a zpravodaje.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel souhlasí.

Poslanec Dušan Kulka: Zpravodaj doporučuje.

Předseda PSP Miloš Zeman: Oba doporučují. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 24 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 191 přítomných bylo pro 119 a proti 1.

Prosím další návrh.

Poslanec Dušan Kulka: Druhý pozměňovací návrh paní poslankyně Orgonikové je totožný s návrhem pana poslance Kulky.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel doporučuje.

Poslanec Dušan Kulka: Zpravodaj doporučuje.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu. Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 25 skončilo přijetím tohoto návrhu. Ze 192 přítomných je 121 pro, 8 proti.

Prosím o další návrh.

Poslanec Dušan Kulka: Pod pořadovým číslem 3 je návrh Daniela Kroupy.

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím navrhovatele o stanovisko.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel doporučuje.

Poslanec Dušan Kulka: Zpravodaj doporučuje.

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že i tento pozměňovací návrh pana poslance Kroupy byl přijat, když v hlasování pořadové číslo 26 ze 193 přítomných pro něj hlasovalo 107 poslanců a proti bylo 26.

Předseda PSP Miloš Zeman: Nyní přejdeme k návrhům pana poslance Orla.

Poslanec Dušan Kulka: Pod pořadovým číslem 4 - pan poslanec Orel. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatelka Buzková: s velmi těžkým srdcem, ale nedoporučuje)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Orla, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, když ze 191 přítomných hlasovalo pro něj 54 poslanců a 86 bylo proti. Prosím, další návrh.

Poslanec Dušan Kulka: Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích pana kolegy Langra. První je pod pořadovým číslem 5 - zpravodaj nechává na zvážení.

(Navrhovatelka Buzková: Navrhovatel nedoporučuje).

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro návrh pana poslance Langra, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 28 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 193 přítomných bylo 77 pro a 88 proti.

Prosím o další návrh.

Poslanec Dušan Kulka: Další návrh pana kolegy Langra je pod pořadovým číslem 6. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatelka Buzková: Navrhovatel rovněž nedoporučuje.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 29 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 193 přítomných pro něj hlasovalo 79 poslanců a proti bylo 92.

Prosím o další návrh.

Poslanec Dušan Kulka: Poslední pozměňovací návrh pana kolegy Langra je uveden pod číslem 7. Zpravodaj rovněž nedoporučuje. (Navrhovatelka Buzková: Nedoporučuje.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 30 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když pro něj hlasovalo 55, proti bylo 97 ze 193 přítomných poslanců.

Pane poslanče, nemýlím-li se, návrh v bodě 8 byl již hlasován jako návrh paní poslankyně Orgoníkové, takže váš návrh byl již v tomto případě schválen. Souhlasíte se mnou?

Poslanec Dušan Kulka: Velmi správné, pane předsedo.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám za ocenění pane poslanče. Přejdeme nyní k návrhům pana poslance Černého.

Poslanec Dušan Kulka: Je zde skupina návrhů pana poslance černého, které začínají pořadovým číslem 9. Navrhuji tedy hlasovat o tomto návrhu. Zpravodaj ho nedoporučuje. (Navrhovatelka Buzková: Navrhovatel ho také nedoporučuje.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že hlasování, pořadové číslo 31 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 196 přítomných bylo pro 71 a proti 92. Prosím o další návrh.

Poslanec Dušan Kulka: Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu pana kolegy černého, uvedeném pod číslem 10. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatelka Buzková: Navrhovatel nedoporučuje).

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, takže je zde první rozpor, mezi zpravodajem a navrhovatelem.

Zahajuji hlasování, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování, pořadové číslo 32 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 196 přítomných bylo pro 90, proti 83 a 23 nehlasovalo.

Prosím o další pozměňovací návrh.

Poslanec Dušan Kulka: Pozměňovací návrh, uvedeny pod číslem 11 je nehlasovatelný a pan Černý s tím souhlasí.

Navrhuji proto přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích, uvedenými pod číslem 12 a 13, v téže věci a lze o nich hlasovat najednou. Zpravodaj doporučuje.

(Navrhovatelka Buzková: Nedoporučuje).

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Hlasujeme současně o bodech 12 a 13.

Zahajuji hlasování, kdo souhlasí s tímto pozměňujícím návrhem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování, pořadové číslo 33 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 196 přítomných bylo 95 pro, 79 proti a 22 nehlasovalo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Dušan Kulka: Posledním pozměňovacím návrhem pana kolegy Černého, předneseným ve druhém čtení, je uvedený pod číslem 14. Je rovněž nehlasovatelný a pan Černý s tímto tvrzením rovněž souhlasí.

Tím jsme vyčerpali hlasování o pozměňovacích návrzích a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona, jako o celku.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Přednesu vám nejdříve, kolegyně a kolegové, návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona, o veřejném ochránci práv podle sněmovního tisku 25.

Velice se omlouvám, nebyl to úmysl, panu předsedovi klubu ODS, který mě požádal, a já jsem na to zapomněl, přijměte moji omluvu, pane předsedo, abych před závěrečným hlasováním mu umožnil vystoupit se stanoviskem klubu. Prosím, pane předsedo.

Poslanec Milan Uhde: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové, mám za úkol seznámit vás se stanoviskem poslaneckého klubu ODS k návrhu zákona o veřejném ochránci práv. Členové poslaneckého klubu ODS spatřují v návrhu tohoto zákona podnět ke vzniku dalšího úřadu, a to úřadu nákladného.

Jsme si vědomi toho, že cílem našeho snažení je vybudovat státní správu a systém úřadu co nejúspornější, co nejužší a systematicky na tom pracovat. (Potlesk.)

Dalším naším cílem je starat se soustavné o to, aby veřejná ochrana práv prostoupila práci úřadů, státních úřadů a všech institucí jako denní intence a denní úkol. (Potlesk.)

Proto jsme přesvědčeni, že zřizovat k tomuto cíli úřad je v rozporu s tímto cílem, poněvadž to předstírá občanům, že se za jejich prostředky zbuduje něco, co změní situaci, kterou je možno změnit jenom soustavným a všestranným úsilím. Z těchto důvodů členové klubu ODS nebudou pro tento návrh zákona hlasovat. (Potlesk.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Uhdemu. Před závěrečným hlasováním vám ještě jednou přednesu návrh usnesení. Ale vidím, že ještě předtím se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Stanislav Gross, jemuž nyní uděluji slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já nechci reagovat na slovo předsedy klubu ODS, ale chci požádat o 15 minutovou přestávku před závěrečným hlasováním.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, takže vyhovuji panu předsedovi Grossovi. Sejdeme se zde v 16.07 hodin.

(Schůze přerušena v 15.51 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.08 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové poslanci, čas se naplnil, je 16.08 hodin, prosím proto, abyste laskavě zaujali svá místa v jednacím sále, přestávka skončila.

O slovo se přihlásil pan poslanec Vik, uděluji mu tedy slovo.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, žádám jménem poslaneckého klubu Sdružení pro republiku-Republikánské strany Československa o přestávku na poradu klubu v délce 40 minut.

Předseda PSP Miloš Zeman: Je 16.10 minut, vyhlašuji tedy přestávku do 16,50 hodin.

(Schůze přerušena v 16.10 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.52 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, pokračujeme v našem jednání.

Ještě před konečným hlasováním o návrhu zákona o ombudsmanovi se přihlásili představitelé dvou poslaneckých klubů, nejdříve pan poslanec Josef Krejsa se stanoviskem poslaneckého klubu SPR-RSČ a poté pan poslanec Jaroslav Orel se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Uděluji tedy slovo panu poslanci Krejsovi, připraví se pan poslanec Orel.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, přestože ombudsman není ve volebním programu SPR-RSČ, po poradě poslaneckého klubu, velmi bouřlivé a s ostrou výměnou názorů (smích v sále), jsme se rozhodli takto. Uznáváme, že ombudsman je zapotřebí, zejména v době, kdy policie krade v parlamentním poslaneckém klubu počítače.

Protože tato sněmovna vzala informaci předsedy našeho poslaneckého klubu dr. Sládka na lehkou váhu, rozhodli jsme se v zájmu záchrany zbytku demokracie v naší zemi, že každý poslanec SPR-RSČ bude v případě návrhu zákona kolegyně Buzkové hlasovat bez stranických závazků, jen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Moje osobní svědomí je však zatíženo tím, jak hlasovali někteří poslanci ČSSD o republikánských imunitách. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Krejsovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Jaroslav Orel.

Poslanec Jaroslav Orel: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, z pověření poslaneckého klubu KDU-ČSL jsem zde ve sněmovně přednesl klíčový pozměňovací návrh k zákonu o veřejném ochránci práv. Tímto návrhem se vypouštělo vadné ustanovení § 16 odst. 1, přitom se však nezúžil rozsah informací a podkladů nutných pro práci ombudsmana.

Tento návrh jsem podal již při jednání v ústavně právním výboru, i na jednáni pléna ve druhém čtení. informoval jsem, a to opakovaně, navrhovatele i další členy klubu sociální demokracie o tom, že většina členů klubu KDU-ČSL podmiňuje svoji podporu tomuto zákonu právě vypuštěním onoho ustanovení § 16 odst. 1.

Vzhledem k tomu, že poslanci sociální demokracie nerespektovali náš návrh, musím konstatovat, že svým postojem rozhodli, že většina poslanců KDU-ČSL nemůže podpořit návrh zákona o veřejném ochránci práv v podobě, jak je předkládána ke konečnému hlasování.

Chci zdůraznit, že je to škoda a že je nám to líto, neboť jsme většinově byli přesvědčeni o užitečnosti institutu ombudsmana. Svědčí o tom mimo jiné i to, váženi kolegové, že první návrh tohoto zákona zde v Poslanecké sněmovně podal náš poslanec Pavela. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Orlovi. Kolegyně a kolegové, domnívám se, že nyní již nic nebrání tomu, abychom přikročili ke konečnému hlasování". Předpokládám, že je korektní, když vás opět odhlásím a poprosím vás, abyste se laskavě znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Přečtu vám nyní návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydáni zákona o veřejném ochránci práv podle sněmovního tisku 25, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, když v hlasováni pořadové číslo 34 ze 195 přítomných poslanců pro něj hlasovalo 86, proti 79 a nehlasovalo 28.

Tím jsme ukončili tento bod našeho programu.

Dovolte mi nyní, abych přešel podle schváleného programu k bodu

2.

Zpráva ministra financí České republiky o plnění zákona

o státním rozpočtu České republiky na rok 1997

Prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, aby podal Poslanecké sněmovně příslušnou zprávu.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Váženy pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, moje zpráva o plnění státního rozpočtu bude poměrné stručná, a to ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je krátkost času od rozhodnutí sněmovny, tím druhým důvodem je skutečnost, že dnes 25. března máme poměrně málo údajů, ze kterých by se mohly vyvozovat nějaké podstatnější závěry o příčinách skutečného vývoje ve státním rozpočtu, takže se budu někde pohybovat pouze v oblasti hypotéz.

Jaká jsou fakta? Ke konci února celkový objem příjmů státního rozpočtu činil 70,1 mld Kč, celkový objem výdajů činil 76,8 mld Kč. Státní rozpočet tedy vykázal schodek ve výši 6,7 mld Kč. Ke včerejšímu dni, to je k 24. 3., celkovy objem příjmů státního rozpočtu činil 99,6 ml Kč, celkový objem výdajů 107,5 mld Kč, takže vykázaný schodek ke včerejšímu dni je 7,9 mld Kč.

Pokud jde o výdajovou stránku, mohu říci, že výdaje jdou zhruba obvyklým tempem. Pohybují se v indexu mezi 12 a 13 %. Hlavními dynamizujícími prvky ve výdajích jsou jednak sociální transfery, což jsou výdaje na důchody, a dále potom platba do systému všeobecného zdravotního pojištění. Tady je trochu problém srovnávací základny, protože pokud si vzpomínáte, důchody byly valorizovány v loňském roce od 1. dubna, tudíž výplaty důchodů teď, pokud je poměřujeme indexně, poměřujeme s nižší základnou, než jaká byla ve stejném období loňského roku před valorizací. Totéž platí i o platbách do systému všeobecného zdravotního pojištění, protože sněmovna rozhodla o zvýšení těchto plateb až ve druhé polovině roku, takže i ten srovnávací efekt je tímto zatížen.

Hlavní problém je dynamika příjmů. Ke konci února činila celková dynamika příjmů 100,4 % s tím, že největší problém vlastně představoval měsíc leden, kdy dynamika byla pouhých 98 % ve srovnání s loňským lednem. Samotný únor potom přinesl už zotavování příjmů, které vzrostly proti únoru - samotný únor na únor - o 4,7 %. čili index činil 104,7 %. Z březnových dat, jakkoli jsou ještě neúplná, lze předběžně usoudit, že dynamika příjmů se pozvolna zotavuje. Platí, že příjmy, které jsou spojeny se mzdami, tzn. daň ze závislé činnosti a příspěvky na sociální zabezpečení, vykazují slušnou, řekl bych obvyklou dynamiku, zatímco příjmy problémové jsou daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob a clo. O příčinách vývoje těchto problémových příjmů si dovolím nabídnout sněmovně několik hypotéz. Předpokládám, že podrobné zdůvodnění tohoto vývoje obdrží Poslanecká sněmovna v pravidelné zprávě o plnění rozpočtu za první čtvrtletí, která bude po skončení čtvrtletí připravována pro sněmovnu.

Pokud jde o hypotézy příčin, na prvním místě bych uvedl určité zpomalení ekonomického růstu proti předpokladům, ze kterých vycházel návrh rozpočtu a schválený rozpočet na letošní rok. Toto zpomalení potvrzují některá data ze závěru roku, i když samotný hrubý domácí produkt ve čtvrtém čtvrtletí činil 4,7 % - růst hrubého domácího produktu - což je poměrně slušná dynamika, nicméně všichni, kdo sledují vývoj ekonomiky vědí, že v závěru roku docházelo k mírnému zpomalení ekonomického růstu. Toto zpomalení potvrzují i data, která jsou k dispozici dosud a to jsou outputová data za leden. I když je někdy problém ve srovnatelnosti, protože česky statistický úřad změnil metodiku sledování těchto údajů, je průmyslová výroba v lednu proti lednu loňského roku vykázána statistickým úřadem nižší o 3,9 procentního bodu, ve stavebnictví patrně z důvodu nepříznivého průběhu zimy je pokles proti stejnému období loňského roku, tzn. leden na leden, 18,6 %, tržby v maloobchodě rovněž srovnatelně leden na leden poklesly o 1,4 % a výkony dopravy o 0,3 %. To je tedy jeden faktor, který nabízím v této chvíli pouze jako hypotézu.

Druhou hypotézu, kterou nabízím, opřenou samozřejmé o čísla, je hypotéza o zpomalení dovozu proti loňskému roku. Státní rozpočet předpokládal, že tempo růstu dovozu v letošním roce bude 114%, neboli že dovoz se v letošním roce zvýší o 14 procentních bodů. Dynamika dovozu za leden a únor je nižší. Představuje zhruba 9 % a to je faktor, který samozřejmě - protože vybíráme při dovozu daň z přidané hodnoty, vybírají ji naše celní úřady, vybírají spotřební daň a vybírají clo - působí i na nižší dynamiku s tím svázaných příjmů.

Dalším faktorem, který je třeba uvést, je skutečnost, a to možná není všeobecně známo, že kurs koruny se v lednu a v únoru pohyboval poměrně vysoko v apreciačním pásmu. Na bázi vážených průměrů to bylo 4 %, ve zhodnoceném pásmu od centrální parity, což samozřejmě, pokud přepočítáváte ze zahraničních měn hodnotu dovozu do korun, tak toto dále snižuje hodnotu dovozu.

Naše modelové propočty ukazují, že vliv poklesu tempa dovozu a vliv zhodnocení kursu o 4 % od centrální parity mají účinek na daně svázané s tímto, to znamená DPH, spotřební daně a clo, zhruba o 8 - 9 %.

Pokud jde o daň z příjmů právnických osob, předběžné naše analýzy ukazují, že dochází - a to zákon umožňuje - k vyššímu umořování ztrát z minulých let a rovněž tak dochází k tomu - a je to také legální uvnitř zákona o dani z příjmů - že daňové odpisy jsou větší, než jsou účetní odpisy. To je také - budeme-li zde ve sněmovně projednávat novelu zákona o daních z příjmů - jeden z argumentů, který mé vede k tomu, abych nenavrhoval v této novele zkrácení odpisových lhůt.

Měl jsem v pátek poradu se všemi řediteli finančních ředitelství a vybranými řediteli všech finančních úřadů. Mimo jiné porada tyto závěry, o kterých zde hovořím jako o hypotézách, v zásadě potvrdila s tím, že dochází na bázi všech těchto údajů ke snížení daňové povinnosti, takže problém, i když určitý vzrůst nedoplatků na daních je, porovnáváme-li daňovou povinnost a skutečné inkaso, které je, takže dominantním faktorem toto není, ale dominantním faktorem je právě určité snížení daňové povinnosti vyplývající z faktorů, o kterých jsem hovořil.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak už jsem řekl, podrobnou zprávu o vývoji státního rozpočtu obdržíte za první čtvrtletí, ve které bude zdokumentován podrobné jak vývoj jednotlivých příjmů a jednotlivých výdajů. tak bude provedena i analýza ekonomického vývoje, který je základem pro vývoj státního rozpočtu. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru financí a otevírám rozpravu k jeho vystoupení. Písemnou přihlášku v této chvíli nemám. Ústně se do rozpravy jako první hlásí pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a panové, za prvé bych chtěl poděkovat ministru financí za přednesenou zprávu.

Za druhé bych zde vznesl určitý požadavek, o kterém si myslím, že je racionální. Jestli by nemohla Kancelář sněmovny v co nejkratší době předložit projev ministra financí k tomuto bodu v písemné formě. Myslím si, že je legitimní diskutovat nad tímto vystoupením v okamžiku, kdy bude možné se opírat o text. Padla zde řada čísel, řada věcí, řada závažných argumentů. Myslím si, že pokud by se při rozpravě argumenty lovily takříkajíc ze vzduchu, docházelo by třeba k určitým dezinterpretacím, a to by určité nebylo vhodné při takto závažné debatě. čili požaduji jménem našeho klubu, aby toto vystoupení bylo rozdáno písemně a rozprava otevřena v okamžiku, kdy tento projev bude na stolech, resp. v nějakém časovém limitu, jakmile projev bude k dispozici.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Chápu váš návrh jako procedurální návrh, o němž se hlasuje bez rozpravy, na přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než bude rozdána poslancům písemná zpráva, resp. záznam vystoupení pana ministra financí. Pochopil jsem vás správně, pane poslanče?

Poslanec Stanislav Gross: Věcně ano, ale když už se to precizuje na hlasovatelný návrh, nechť je tam stanovena řekněme 12 hodinová lhůta na prostudování tohoto projevu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře. Takže pan poslanec doplňuje nyní svůj návrh, aby byla 12 hodinová lhůta na prostudování tohoto projevu. Můžeme o tomto procedurálním návrhu hlasovat.

Přejete si, kolegyně a kolegové, abych vás odhlásil? Ano, budu respektovat toto přání. Odhlašuji vás, prosím, abyste se laskavé opět přihlásili svými hlasovacími kartami. Myslím, že nic nebrání tomu, abych zahájil hlasování. Zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Grosse, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že návrh pana poslance Grosse byl přijat, když v hlasování pořadové číslo 35 se ze 178 přítomných poslanců pro něj vyslovilo 96 a proti bylo 54.

Přerušuji tedy v souladu se schváleným usnesením sněmovny projednávání tohoto bodu do doby, než obdržíme písemný záznam vystoupení pana ministra financí plus 12 hodin na prostudování.

To mi umožňuje přejít k dalšímu bodu našeho schváleného programu, a to je

3.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR

č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,

sněmovní tisk 36 druhé čtení

Předložený vládní návrh byl na 8. schůzi Poslanecké sněmovny projednáván ve třetím čtení. V rozpravě, která se k vládní předloze konala, byl podán návrh na opakování 2. čtení. Poslanecká sněmovna s tímto návrhem vyslovila souhlas a současně požádala ústavně právní výbor, aby k uvedenému vládnímu návrhu zákona zaujal stanovisko.

Ústavně právní výbor projednal předložený vládní návrh zákona a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 36/5. Zpravodajem ústavně právního výboru byl určen poslanec Tomáš Teplík, kterého žádám, aby nás seznámil se stanoviskem výboru a uvedl předložené usnesení.

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ústavné právní výbor na své 13. schůzi dne 12. března tohoto roku projednal příslušné ustanovení vládního návrhu zákona, jak zde přednesl pan předseda. Je to sněmovní tisk 36.

Tímto ustanovením byl § 12 odst. 3 a 4, kde z pohledu Poslanecké sněmovny nebylo zcela zřejmé, zda tyto odstavce nejsou v rozporu s úlohou Mezinárodní organizace práce 6. 87 a 98. Z tohoto důvodu byl také tento zákon na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny přikázán k projednání ústavné právnímu výboru.

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové a kolegyně, prosím vás o klid.

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji vám, pane předsedo. U odstavce 3 § 12 bylo zásadním předmětem diskuse v ústavně právním výboru, zda lze celníky považovat za ozbrojenou složku a tudíž zda na jejich služební poměr lze použít zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.

Ústavně právní výbor na základě zejména těchto zdůvodnění, což je za prvé 68 procentní ozbrojenost celníků, právo možnost použití operativní techniky, činnost celníků v rámci své působnosti jako orgánů činných v trestním řízení a v zásadě starost celníků o celní bezpečnost a bezpečnost pohybu zboží přes hranice, dospěl k následnému usnesení, které si dovolím přečíst, podle sněmovního tisku 36/5.

Ústavně právní výbor neshledává v § 12 odst. 3 žádný rozpor s úmluvami Mezinárodní organizace práce a nevidí žádnou překážku, aby § 12 odst. 3 nemohl být v tomto znění postoupen k dalšímu čtení v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Pane předsedo, já vás poprosím o klid.

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové a kolegyně, znovu vám opakuji jednu prostou pravdu. Jednou vy sami budete stát na tomto řečništi a budete si velice přát, aby ti, kdo vás poslouchají, byli zticha. Cokoliv chcete, aby nebylo činěno vám, nečiňte druhým. Pokračujte, pane poslanče.

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji, pane předsedo. Tolik usnesení. My jsme si vědomi jako většina ústavně právního výboru toho faktu, že zde existuje určité oponentní stanovisko menšiny, které se týká, zejména ve vztahu k zákonu o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, určitého omezení výhod při odborové organizovanosti a kolektivního vyjednávání, a to sice tím, že v příslušné hlavě X tohoto zákona § 139-144 je určitá omezovací klauzule, která vlastně říká, že tyto výhody a výhody kolektivního vyjednávání jsou limitovány 40 procentní organizovanosti, v tomto případě celníků.

Musím zdůraznit, že odborová organizovanost celníků je v tuto chvíli 61 procentní s důrazem na toto číslo a tudíž tuto námitku a oponentní stanovisko vidím jako bezpředmětné. Budete s oponentním stanoviskem seznámeni.

Jinak co se týká dalších usnesení k § 12 odst. 4 doporučuje ústavně právní výbor Poslanecké sněmovně přijmout pozměňovací návrh tak, jak jej předložil pan poslanec Třebický, uvedený ve sněmovním tisku 36/3 část G s výjimkou bodu 8.

Dále ústavné právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala k tomuto vládnímu návrhu zákona další změny a doplňky tak, jak je uvedeno ve sněmovním tisku 36/5.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Teplíkovi a dovoluji si upozornit, že vzhledem k tomu, že opakujeme druhé čtení tohoto návrhu zákona, měly by v rozpravě zaznít všechny pozměňující návrhy, o nichž si přejete, aby se hlasovalo při čtení třetím.

Předsedovi Poslanecké sněmovny byla rovněž předložena oponentní zpráva menšiny poslanců ústavné právního výboru, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 36/6. Zpravodajkou byla určena paní poslankyně Jitka Kupčová, kterou prosím, aby předloženou zprávu uvedla.

Nechci byt osobní, ale prosím diskutující a stojící poslance, aby opustili zasedací síň a diskutovali v kuloárech. Rušíte nás, kolegové. Prosím, paní poslankyně.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP