Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 11. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 11. schůze, 11. června 1997

Předchozí část(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


63. Koncepce proexportní politiky vlády České republiky, podle sněmovního tisku 116

Poslanec Václav Exner
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Kühnl
Poslanec Karel Vymětal


64. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1997

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vojtěch Filip


59. Zpráva vlády o všech zamýšlených deregulačních cenových a jiných opatřeních, která mohou během roku 1997 nepříznivě ovlivnit situaci občanů, spolu s kvantifikací těchto dopadů a návrhem kompenzačních sociálních opatření (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 212 z 5. 2. 1997), podle sněmovního tisku 191

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Pan kolega Krampera navrhuje usnesení
Místopředseda PSP Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno v 9.52 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.26 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


60. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Poslanec Michal Lobkowicz
Ministr financí ČR Ivan Pilip


62. Návrh způsobu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Místopředseda PSP Jiří Vlach


61. Návrh na vázání výdajů státního rozpočtu v kapitolách Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a Nejvyšší kontrolní úřad a v kapitole Všeobecná pokladní správa, podle sněmovního tisku 195

Místopředseda PSP Jiří Vlach


65. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1996, podle sněmovního tisku 154

Poslankyně Alena Svobodová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Miloslav Ransdorf


66. Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1996, podle sněmovního tisku 137

Poslanec Jaroslav Maňásek
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Jaroslav Maňásek


67. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 1996

Poslanec Tomáš Páv


68. Kontrola usnesení Poslanecké sněmovny č. 47 ze 4. schůze a č. 109 z 5, schůze ve věci ekonomického zabezpečení církví a exekutivního vydání majetku církvím

Poslanec Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Jaromír Talíř
Poslanec Pavel Dostál
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 11.11 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.28 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Jaromír Talíř
Poslanec Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena ve 12.38 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 14.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Bartoš
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Vojtěch Filip


69. Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno - pokračování přerušeného jednání z 10. schůze Poslanecké sněmovny

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Černý
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miroslav Grégr
Ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Stanislav Gross
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 17.05 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.51 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec František Novák
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Miroslav Sládek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaroslav Bašta
Paní poslankyně, páni poslanci, zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se zatím přihlásili následující paní poslankyně a páni poslanci
Poslanec Jaroslav Bašta
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jaroslav Bašta


70. Informace vlády o stavu sítě lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení v České republice ke dni 31. prosince 1996 a o koncepčních záměrech tvorby sítě zdravotnických zařízení a k zákonnému řešení existence všech typů nemocnic v České republice včetně zákonného zajištění existence a fungování fakultních nemocnic, podle sněmovního tisku 169

Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr financí ČR Ivan Pilip


72. Informace rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny o projednání Zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za rok 1996

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jozef Wagner


73. Informace rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny o projednání Roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky (1996)

Poslanec Jozef Wagner


74. Návrh Statutu stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Jaroslav Bašta
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jaroslav Bašta
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze ukončena v 19.57 hodin.)


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP